NYE VESTNES

Hangargata 33

Prisantydning
3 600 000 kr
Omkostninger
102 200 kr
Totalpris
3 702 200 kr
Formuesverdi
645 864 kr
Formuesverdi sekundær
2 454 281 kr
Felleskostnader
2 022 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2014
Internt bruksareal (BRA‑i)
80 ㎡
Bruksareal
90 ㎡
Tomteareal
1 237 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Leilighet med stor og solrik terrasse |Parkering i kjelleren med 2 boder | 2 soverom | Bad og vaskerom | Heis

Om eiendommen

Oppvarming

Varmekabler i stuen, gangen og på badet. Ellers basert på annen elektrisk oppvarming.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Mandal sentrum: kjør Buråsveien mot Skjebstad. Ta til venstre inn på Laurits Nilsens gate, ta første til høyre inn på Hangargata og følg denne til du kommer til blokka på høyre side. Leiligheten er merket med TIL-SALGS plakat fra Sørmegleren.

Offentlig kommunikasjon

Taxus Mandal stopper ved bussholdeplassen i Buråsveien hver time på hverdager mellom ca kl: 08.00 til ca kl: 19.00 og lørdager hver time mellom ca kl: 10.00 og kl: 17.00 Rutetabell finnes på AKT.no.

Parkering

I parkeringskjeller. Det medfølger 2 boder i parkeringskjeller.

Beliggenhet

Ledigheten ligger flott til med egen terrasse mot fellesområdene. Det er gang/sykkelavstand til dagligvare, sentrum, Furulunden og strendene. Gode solforhold og utsikt til sjøen. Takterrasse med utsikt og sol hele dagen.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 15.12.2014. Brukstillatelsen gjelder Leilighet.
At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.


Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Boden er innredet med toalett og vask og bruksendret etter at ferdigattest er gitt. Det ombygde rommene er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Boligbebyggelse-blokkbebyggelse ID 201907 (1235 m2), tilhører reguleringsplan Nye Vestnes og adkomst til Skipsbyggergata 36, datert 01.01.2021. En mindre del av eiendommen er regulert til Frisikt (80 m2). En mindre del av eiendommen er regulert til Annen veggrunn (1 m2) og ligger under reguleringsplanen Vestnes (ID 7).
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.
Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/160/1548/3:
30.01.2015 - Dokumentnr: 87807 - Best. om vann/kloakkledn.
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Bestemmelse om spillvann/drensvann/overvann/stikkrenner m.m.


30.01.2015 - Dokumentnr: 87807 - Bestemmelse om gjerde


30.01.2015 - Dokumentnr: 87807 - Bestemmelse iflg. skjøte
Pliktig medlemskap i velforening/huseierforening


04.12.2014 - Dokumentnr: 1068461 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 3
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 81/1325


Kommentar konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet, som megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Info energiklasse

Leiligheten selges for et dødsbo og det er av den grunn ikke levert energimerking. Det må derfor tas høyde for Rød G.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum: kr 90000,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 8 400,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger: (inkl. valgfrie tillegg) kr 102 200,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Plussblokka er oppført i 2013. Beboerne disponerer i fellesskap to hybler og et selskapslokale som kan leies etter nærmere avtale med styret. Stor parkeringskjeller i underetasjen med heisadkomst til alle etasjer.

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takstmann Alfred Møll den 01.03.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs beskrivelse:
Boligbygg med flere boenheter - Byggeår: 2014
UTVENDIG
Vinduene har karmer av PVC og er fra byggeåret. Bygningen har malt hovedytterdør og malt heve/skyvedøri tre. Markterrasse med gulvfliser og rekkverk av metall og glass.
INNVENDIG
Innvendig er det gulv av laminat. Veggene har malte plater. Innvendige tak har malte plater. Etasjeskillet er sannsynligvis av betong/mur. Basert på byggeåret skal bygget være utført med forskriftsmessig radonsperre og jeg forutsetter at det foreligger dokumentasjon så lenge det foreligger midlertidig brukstillatelse på bygningen. Dørene har karmer og dørblad av tre.
VÅTROM
Bad/vaskerom Bad/vaskerom er fra byggeår. Veggene har fliser. Taket er malt. Gulvet er flislagt og har fall til sluken. Rommet har elektriske varmekabler. I sluket er det synlig mansjett under klemring, øvrige deler av membranen ligger skjult bak flisene. Rommet har innredning med nedfelt servant, toalett, dusjvegger/hjørne og opplegg for vaskemaskin. Rommet er ventilert med avtrekksventil koblet til ventilasjonsanlegg. Hulltaking er foretatt uten å påvise unormale forhold. Det ble boret hull i på soverommet veggen bak vaskemaskinen.
KJØKKEN
Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er kjøleskap, oppvaskmaskin, induksjonstopp og stekeovn. Det er avtrekk via mekanisk avtrekksanlegg i boenheten.
SPESIALROM
Boligen har eget toalettrom med wc og en enkel vask. Rommet er naturlig ventilert med ventil i yttervegg.
TEKNISKE INSTALLASJONER
Innvendige vannledninger er av plast (rør i rør). Det er besiktiget i rørskap. Det er avløpsrør av plast. Boligen har balansert ventilasjon. Varmtvannstanken er på ca 200 liter, fra 2014. Det elektriske anlegget er fra byggetiden og har automatsikringer. Det foreligger dokumentasjon på anlegget i sikringsskapet. Det er monter sprinkler og røykvarslere.

 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Innvendig > Overflater
Våtrom > Etasje > Bad/vaskerom > Overflater Gulv
Kjøkken > Etasje > Stue/kjøkken > Overflater og innredning
Tekniske installasjoner > Vannledninger
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: kjøleskap, steketopp og ovn, oppvaskmaskin, vaskemskin og mikro.

Diverse

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo ved en fullmektig. Fullmektig har ikke bebodd eiendommen, og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet, utover det som her fremgår av prospekt, rapport og offentlige opplysninger. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55240062. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/160/1548/3:
30.01.2015 - Dokumentnr: 87807 - Best. om vann/kloakkledn.
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Bestemmelse om spillvann/drensvann/overvann/stikkrenner m.m.


30.01.2015 - Dokumentnr: 87807 - Bestemmelse om gjerde


30.01.2015 - Dokumentnr: 87807 - Bestemmelse iflg. skjøte
Pliktig medlemskap i velforening/huseierforening


04.12.2014 - Dokumentnr: 1068461 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 3
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 81/1325


Info kommunale avgifter

Utgiftene fordeler seg slik: Faste gebyr: Vann kr 1969,-. Avløp kr 2778,-. Vannmålerleie kr 250,-. Standard renovasjon Maren kr 3990,-. I tillegg til ovennevnte gebyr for vann og avløp, kommer forbruk med hhv 17,16,kr og 39,90 kr pr m³.

Polisenummer

SP996085

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Det ligger fiber i leiligheten, kjøper må selv tegne abonnement for TV/Internett hos CnD.

Sammendrag selgers egenerklæring

Eiendommen er et dødsbo, og egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt.
Produktnummer: 852CEACC-A1F9-4976-824B-1EBC02B53BEF Kategori: