Grenjå

Grenjåvegen 29

Prisantydning
2 100 000 kr
Omkostninger
68 800 kr
Totalpris
2 168 800 kr
Formuesverdi
679 180 kr
Formuesverdi sekundær
2 580 882 kr
Byggeår
1962
Internt bruksareal (BRA‑i)
159 ㎡
Bruksareal
184 ㎡
Tomteareal
752 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Grenjåvegen 29

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Enebolig over en etasje samt kjeller. Boligen inneholder entre, bad, to soverom, stue, kjøkken og trapperom i 1. etasje. Kjelleretasjen er i dag innredet med gang, tre boder, tidligere vaskerom og to rom innredet som soverom. Det er også garasje i tilknytning boligen.

Ingen rom i kjeller er godkjent eller byggemeldt som oppholdsrom hos kommunen.

Oppvarming

Varmepumpe oppe og nede. Varmekabler på bad. Vedovn.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Parkering i garasje og på eiendommen.

Beliggenhet

Boligen ligger i solrikt og barnevennlig boligområde like utenfor Evje sentrum, Grenjå. Det er i underkant av 1 km til skole, barnehage og idrettsanlegg. Det er 5 minutters gangavstand til Evje sentrum med alle fasiliteter hvor man finner blant annet dagligvarebutikker, kafeer, apotek, bank og butikker. Boligen ligger i nærheten av Otra med flere fine badeplasser og fine turområder i kort avstand. Det er lekeplass på området.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Boliger, tilhører reguleringsplan Evje sentrum, ikrafttredelse 12.06.1997. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4219/50/295:
11.01.1971 - Dokumentnr: 100065 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4219 Gnr:50 Bnr:234


01.01.2020 - Dokumentnr: 1891516 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0937 Gnr:50 Bnr:295


Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 52 500,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 12 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 68 800,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lossius Takst AS den 27.01.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon: Boligen er oppført i henhold til vanlig byggeskikk og standard for byggeperioden og fremstår i god teknisk stand. Det ble generelt ikke oppdaget større tilstandssvekkelser ved boligen utover den forventede slitasjen på grunnlag av alder, utenom enkelte punkter som fremkommer i rapporten. Oppsummering av avvik som defineres som TG2 og TG3 vises fra side 6 i rapporten. Hele rapporten må leses.
 
Følgende avvik har fått TG3: 
- Utvendig - Utvendige trapper: Trapp mellom veranda og hage er bratt og mangler rekkverk.
- Våtrom - 1. etasje - Bad - Sluk, membran og tettesjikt: Slukrist er ikke festet tilstrekkelig, mangler fuge. Sluken var ikke rengjort på befaringsdagen. Kontroll av membran i sluk var derfor svært begrenset. Det kan se ut til at membranmansjett ikke er festet/klemt i klemring.
- Våtrom - Kjeller - Tidligere vaskerom - Generell: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
- Kjøkken - 1. etasje - Kjøkken - Overflater og innredning: Selger opplyser at oppvaskmaskin ikke fungerer. Det ble ikke registrert lekkasjevarsler eller komfyrvakt på kjøkkenet. Det er heller ikke sluttmuffe på vannrør i kjøkkenskap.
- Tekniske installasjoner - Elektrisk anlegg: Generelt for eldre el-anlegg som ikke er kontrollert av el-tilsyn, og der det ikke foreligger samsvarserklæring, anbefales det kontroll av fagkyndig kontrollør/el-takstmann. Undertegnede har ikke elektrokompetanse, vurdering/svar på spørsmål om el-anlegg i rapporten må ikke forveksles med en el-kontroll. Forhold som bør videre kontrolleres av fagkyndig er: Løs ledning/kobling på vaskerom i kjeller og skade på lysbryter, samt stedvis løse ledninger og ikke ferdigstilte arbeider. Merk: Kostnadsestimat er kun for påviste avvik og er videre satt med usikkerhet da undertegnede ikke er fagkyndig. Det kan ikke utelukkes ytterliggere kostnader etter kontroll av fagkyndig.
- Utvendig - Dører: Balkongskyvedør har knust glass, samt noe slitasje på treverk.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak):
- Utvendig - Utvendige trapper: Det mangler håndlist i trappeløp ved inngangsparti.
- Utvendig - Nedløp og beslag: Det ble registrert noe bøyde vannbordsbeslag på tak. Et av nedløpsrørene er montert feil mot takrenne. Dette gjør at vann trekker på utsiden av nedløpsrør. Se foto.
- Utvendig - Veggkonstruksjon: Kledningen er ikke utlektet for lufting mot konstruksjonen, og er tettet igjen i nederst mot grunnmur. Stedvis noe etterslep på vedlikehold og noe tørr/myk kledning registrert.
- Utvendig - Takkonstruksjon/Loft: Det ble registrert noe påbegynt råteutvikling på enkelte bjelker i gesimsutstikk. Isolasjon ligger tett mot undertak på loft. Det ble registrert sverte på undertak. Dette skyldes normalt enten dårlig lufting av konstruksjon eller varmelekkasje (damp som kondenserer) fra underliggende oppvarmede rom.
- Utvendig - Dører: Kjellerdør står utsatt til, og er lite gunstig montert uten beslag. Dette har medført til at det er fuktig treverk nederst på døren og påbegynt skade.
- Utvendig - Andre utvendige forhold: Trappnedgang mot kjeller er bygd i tre. Dette er ikke en fagmessig løsning da kjellernedganger er disponert fuktig klima og treverk er utsatt for nedbryting og utvikling av sopp og råte. Det ble også registrert snublekant mellom gårdsplass og trapp. Trappen har heller ikke rekkverk/håndlist.
- Utvendig - Garasje og port: Eldre manuell garasjeport har skader i treverk og er ikke musetett da det er glipe under denne.
- Innvendig - Overflater: Påbegynte arbeider i rom i kjeller var ikke ferdigstilt.
- Innvendig - Pipe og ildsted: Elementpipe mangler stedvis murpuss.
- Innvendig - Rom Under Terreng: Det er registrert typisk "kjellerlukt" i område ved entré og bod/vaskerom. Det ble registrert fuktvandring i vegg og ved kjellerdør.
- Innvendig - Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet, samt at rekkverk er for lavt ihht. dagens krav. Trappen mangler originalt nederste trinn. Dagens løsning virker noe provisorisk og uferdig. Dette trinnet er heller ikke festet (løst).
- Våtrom - 1. etasje - Bad - Overflater vegger og himling: Det ble flere steder registrert fuktskjolder i takhimling. Ukjent om dette kommer av lekkasje fra tak, luftlekkasje/svikt i dampsperre eller manglende luftsirkulasjon i våtrommet.
- Våtrom - 1. etasje - Bad - Overflater Gulv: Det er ikke tilstrekkelig fall og høydeforskjell for lekkasjesikring mellom dør og sluk. (under 25 mm.). Merk: Dagens løsning med dusjkabinett fungerer. Om ny eier imidlertid ønsker annen løsning med dusjing direkte på flis, gjøres det oppmerksom på at fallforhold rundt sluk ikke tilstrekkelig.
- Våtrom - 1. etasje - Bad - Sanitærutstyr og innredning: Det ble ikke registrert synlig dreneringsutløp under vegghengt toalett. Det er heller ikke fremlagt dokumentasjon på at sisternekasse har preakseptert skjult lekkasjesikring.
- Våtrom - 1. etasje - Bad - Ventilasjon: Rommet mangler tilluftsløsning. Luftutskifting vil derfor ikke fungere som tiltenkt, noe som muligens kan være medvirkende årsak til skader i tak.
- Tekniske installasjoner - Ventilasjon: Flere veggventiler i kjeller mangler utvendig deksel.
- Tomteforhold - Drenering: Deler av grunnmursplasten er ikke klemt i topp eller har klembeslag som har løsnet. Innvendig i kjeller ble det i den ene boden, samt ved inngangsdør til kjeller registrert symptom på fuktvandring i vegg. Dreneringsarbeider som er utført i senere år mangler dokumentasjon.
- Tomteforhold - Grunnmur og fundamenter: Det ble stedvis registrert manglende og løs murpuss. Enkelte gjennomgående sprekker registrert innvendig på murvegger i kjeller.
- Tomteforhold - Utvendige vann- og avløpsledninger: Det kan ikke utelukkes at utvendige vann/avløpsledninger er fra byggeår (over 25 år). Det vil si at over halvparten av forventet levetid er utgått.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak):
- Utvendig - Taktekking: I hovedsak er taktekket vurdert ut fra alder og at taktekket er over 15 år, det vil si at over halvparten av forventet brukstid/levetid er passert på taktekkingen. Det ble registrert noe ufagmessig overgang mellom vegg og påbygg, samt nederst på tak ved tak forskyvning. Store deler av taktekket var dekket med snø på befaringsdagen, dette utgjør noe risiko for skjulte skader. Det ble registrert antydning til noe slipp nederst på enkelte shingel strimler.
- Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverk er noe for lavt ihht. dagens regelverk.
- Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på 2 meters lengde var stedvis mellom 10 - 20 mm. og mellom 15 - 30 mm. i hele rom. Dette er avvik som kvalifiserer til tilstandsgrad 2 og gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Innvendig - Radon: Bygget er ikke utført med radonsperre og det er ikke fremlagt dokumentasjon på at det er utført radonmålinger. Boligen ligger for øvrig i et område med aktsomhet "moderat til lav" iht. DSA, som vil si, "ikke skadelig" eller normale forekomster.
- Innvendig - Innvendige dører: Enkelte dørblad tar borti karm ved lukking. Det mangler foring på dør i kjeller.
- Tekniske installasjoner - Avløpsrør: Vurdering er basert på alder og gjelder eldre rør under påstøp som kan være støpejernsrør. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer medfølger: Kjøleskap/kombiskap, fryseskap/-boks, komfyr/stekeovn/koketopp og mikrobølgeovn.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/17240005. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4219/50/295:
11.01.1971 - Dokumentnr: 100065 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4219 Gnr:50 Bnr:234


01.01.2020 - Dokumentnr: 1891516 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0937 Gnr:50 Bnr:295


Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer: Abonnem.gebyr vann kr. 2.190,-, A konto vann kr. 19,69,- per m3, Abonnem. gebyr avløp kr. 4.230,-, A konto avløp kr. 34,31,- per m3, Std renovasjon kr. 4.010,-, Større dunk 240 l rest kr. 1.160,- og feiing/tilsyn 2024 kr. 566,25,-.

Byggemåte

Bygning oppført i tre over grunnmur av betongblokker og murstein og støpt plate. Bjelkelag mellom etasjer av tre. Yttervegger med isolert bindingsverk kledd med stående kledning. Svak skrånet saltak tekket med takpapp/asfalt shingel. Takrenner, nedløpsrør og beslag er av stål. Vinduer med karmer og ramme av tre og 2-lags isolerglass. Malt hovedytterdør, balkongskyvedør og og kjellerdør i tre. Balkongdøren har 2 lags isolerglass Veranda ut fra stue og ved inngangsparti med terrassebord og rekke av tre.

Info strømforbruk

Selger opplyser om et årlig strømforbruk på ca. 6.580 kwh.

Polisenummer

93324160

TV/Internett/Bredbånd

Boligen har parabolantenne.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæringsskjema:
1 Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom? - Ja, Det var en feil med rør der det ble tett, men dette ble fikset av rørleggere (Ragnar Aas).
2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? - Ja.
2.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
2.1.2 Årstall: 2015.
2.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
2.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Det ble lagt opp rør og kran til bruk av vaskemaskin.
2.1.5 Hvilket firma utførte jobben? - Ragnar Aas.
2.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Nei.
3 Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt? - Ja, Lekkasje av vann et sted på stue der det på et tidspunkt var en utvendig pipe. Dette ble utbedret av familiemedlem.
6 Har boligen kjeller, underetasje eller andre rom under bakken? - Ja.
24 Har du bygd på eller gjort om kjeller, loft eller annet til boligrom? - Ja.
25.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
25.1.2 Årstall: 2015.
25.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært og ufaglært.
25.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Deler av kjelleren ble avrettet med fyllmasse og det ble satt opp reisverk for å dele av rom.
25.1.5 Hvilket firma utførte jobben? - Arvid Uleberg.
25.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Nei.
25.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Vegger, tak, tepper, lister og noe elektrisk arbeid ble gjort av familie og vennetjeneste.
25.1.8 Har du fått innvilget tillatelse fra kommunen for ombyggingen? - Nei.
25.2.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
25.2.2 Årstall: 2015.
25.2.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært og ufaglært.
25.2.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Deler av kjelleren ble avrettet med fyllmasse og det ble satt opp reisverk for å dele av rom.
25.2.5 Hvilket firma utførte jobben? - Arvid Uleberg.
25.2.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Nei.
25.2.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Vegger, tak, gulv, lister og noe elektrisk arbeid ble gjort av ufaglærte.
25.2.8 Har du fått innvilget tillatelse fra kommunen for ombyggingen? - Nei.
28 Er det andre forhold av betydning eller sjenanse for eiendommen eller nærområdet? - Ja, Det er et nabovarsel der Smeland bygg skal rense opp i en bekk i endennav tomta.
31 Har ufaglærte utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte? Du trenger ikke gjenta noe du allerede har nevnt. - Ja, Noe elektrisk arbeid i kjeller. Dette ble gjort som vennetjeneste.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Forsikringsselskap

Gjensidige, årlig forsikringspremie kr. 9.053,-.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Visning

Produktnummer: 51D8B033-555A-48F1-B588-F648A9B73915