Fjellestad

Grastjønnvegen 7

Prisantydning
1 590 000 kr
Omkostninger
56 220 kr
Totalpris
1 646 220 kr
Formuesverdi
286 075 kr
Byggeår
1984
P-rom
86 ㎡
Bruksareal
103 ㎡
Totalt bruksareal
103 ㎡
Tomteareal
610 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Flott beliggende hytte på Fjellestad - Bilvei helt frem - Innlagt vann og avløp

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Hytta har alt på ett plan og inneholder gang, 3 soverom, stue/kjøkken, bod og bad/badstue. I tillegg til hytta er det ett anneks på eiendommen som inneholder soverom/stue og to soverom. Det er også en frittstående vedbod/lager på eiendommen, samt lekestativ med husker og lekehytte.

Det fremkommer ikke av tegninger mottatt av kommunen hva rommene i anneks er godkjent som. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.
Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Det som i dag er kjøkken fremkommer på tegninger som wc/dusj. Inngangsparti er flyttet. Vindfang fra tegninger er i dag bod. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Oppvarming

Hovedsakelig vedovn med vifte. Radiatorovner rundt omkring.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Hytta er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Bilvei helt frem og parkering ved hytta.

Beliggenhet

Solrik beliggenhet i attraktiv og populært hytteområde på Fjellestad. Kjørevei til hytteveggen og parkering rett ved hytta. Hytta ligger på ca. 470 moh. Området byr på fantastiske rekreasjonsmuligheter sommer som vinter. Det er flotte oppkjørte skiløyper vinterstid både i området og rundt Abusdalsnuten. Abusdalsnuten er et flott turmål både sommer og vinter. Felles møteplass for skigåere på Lileøa. På sommerstid er det kort avstand fra hytta til badeplass ved Grastjønn. Her er det opparbeidet med brygger, gapahauk, terrasse med grillmuligheter og sandstrand. Det er også gode fiskemuligheter i området, samt flere flotte turstier i umiddelbar nærhet.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Det foreligger godkjent byggemelding av hytte datert 07.09.1981. Det foreligger godkjent byggemelding for oppføring av tilbygg datert 19.03.2009. Det foreligger godkjent søknad om tilbygg til hytte datert 02.06.2017 - det foreligger ikke ferdigattest. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet privat vei, vann og avløp. Borevann/brønn som deles med en nabohytte. Det må påregnes noe kostander for brønn. Selger opplyser om årlig kostand på ca. kr. 700 per år (denne hyttas andel av forsikring for brønn per år). I tillegg kommer strømkostnader for pumpe i pumpehuset samt vedlikehold. Pumpehuset har egen strømmåler som blir avlest ca. to ganger i året. Nøyaktige kostnader må avtales og gjøres opp med nabohytta. Eier av denne hytta og nabohytte har signert avtale vedr. kostander og utgifter ifm. felles vannpumpehus. Avtalen følger vedlagt og må leses før budgivning. Avtalen vil være gjeldene også for ny eier. Hytta er koblet til et felles renseanlegg som grunneier står for. Det betales ca. kr. 5.000,- per år for dette. Beløpet indeksreguleres.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Fritidsbolig, tilhører reguleringsplan Fjellestad, Grastjønna, ikrafttredelse 19.01.1988. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Det er ubebygde tomter i området hvor bygging kan forekomme.

Adgang for utleie

Hytta har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4219/20/89:
19.07.1982 - Dokumentnr: 102411 - Bestemmelse om veg


19.07.1982 - Dokumentnr: 102410 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4219 Gnr:20 Bnr:1


01.01.2020 - Dokumentnr: 1284656 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0937 Gnr:20 Bnr:89


19.07.1982 - Dokumentnr: 102411 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:20 Bnr:1
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:20 Bnr:76
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:20 Bnr:187
Bestemmelse om garasje/parkering
Gjelder denne registerenheten med flere


Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 39 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 585,-
Tinglysning av pantedokument kr 585,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 12 500,-
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,-
 
Sum omkostninger: kr 56 220,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Nøkkelinformasjon

Standard

Følgende oppgraderinger er gjort i nyere tid:
- Bad pusset opp ca 2009.
- Tak byttet mellom 2017-2019.
- Gulv innvendig lagt på nytt mellom 2022 og 2023.
- Maling av hytta utendørs gjort ved faste intervaller. Sist gang for et par år siden.

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Anders Westgård Hafslund den 25.10.2023, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon: Fritidsboligen er oppført i henhold til vanlig byggeskikk og standard for byggeperioden og fremstår hovedsakelig i forventet teknisk stand, men med noe påregnelige avvik mot dagens standard og forskriftskrav, samt enkelte tilstandssvekkelser ved fritidsboligen utover den forventede slitasjen alder tatt i betraktning. Oppsummering av avvik som defineres som TG2 og TG3 vises fra side 6 i rapporten. Full tilstandsvurdering gjelder KUN fritidsbolig. Enkel vurdering/beskrivelse av vedbod/lager finnes fra side 30 i rapporten. Andre bygninger på eiendommen er ikke vurdert, inngår ikke i gitt mandat. Hele rapporten må leses.
 
Følgende avvik har fått TG3: 
- Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Det er stedvis manglende rekkverk på veranda/terrasser ut ifra dagens forskrift.
- Utvendig - Utvendige trapper: Det mangler rekkverk ut ifra dagens forskrift i trapp ned til terrasse foran anneks.
- Innvendig - Innvendige trapper: Det mangler rekkverk i trappen.
- Våtrom - Bad/badstue - Annet fuktutsatt rom - Sluk, membran og tettesjikt: Det er ikke tilfredsstillende membran/tettesjikt eller sluk på rommet. Ved en evt. vannlekkasje vil vanne kunne gjøre skade på bygningsdeler og/eller tilstøtende konstruksjoner.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak):
- Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Det er registrert svikt i bjelkelag/fundamentering under terrassen foran/langs boligen mot vest, samt mindre skjevheter på enkelte andre veranda/terrasser. Stedvis sprekker og slitasje på enkelte terrassebord. Det er stedvis manglende rekkverk på veranda/terrasser ut ifra dagens forskrift. Åpninger i rekkverk og veranda er stedvis for store (over 10 cm) ut ifra dagens forskrift. Rekkverk tilhørende terrasse er for lavt (under 100 cm) ihht. dagens regelverk i områder der høydeforskjell er over 50 cm.
- Utvendig - Utvendige trapper: Det mangler rekkverk/håndlist i trapp ned til terreng.
- Innvendig - Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet, samt åpninger i trinn er større enn dagens forskrifter tillater (over 10 cm).
- Utvendig - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Det ble stedvis registrert manglende vindski/vannbord på taket, samt påvist vindski som var utilstrekkelig festet.
- Utvendig - Nedløp og beslag: Det ble registrert skade/svekkelse på takrenne på tilbygg mot sørøst. Her mangler også takfotbeslag (skvettsink). Takfotbeslag (skvettsink) fremstår stedvis noe ufagmessig montert. Det mangler snøfanger og adkomst for feier i form av stigetrinn på taket.
- Utvendig - Veggkonstruksjon: Stedvis noe etterslep på vedlikehold og noe tegn til værslitt, myk, og sprekker på kledningsbord, ellers normal alders slitasje. Under terrassen ble det påvist en del "grønske" på kledningen av tilbygget. Det er ingen eller begrenset lufting i nedre kant av kledningen. Ved stikkontroll i underkant av kledning og hjørnebord ble det ikke registrert tilstrekkelig museband og eller tiltak for å hindre mus. Terrassebord ligger stedvis helt imot kledningen. Dette bidrar til øke faren for eksponering av treverk for fukt, med dertil økt nedbrytningshastighet av materialet. Innvendig hjørne mellom tilbygg/hovedbygg fremstår noe ufagmessig.
- Utvendig - Takkonstruksjon/Loft: Deler av konstruksjonen er lukket (tilbygg) og kaldtloftet er begrenset kontrollert pga. vanskelig tilkomst (kaldtloftet har ikke gulv). Undertak fremstår med mulig ufagmessig utførelse, med type vevd duk (Filmtex e.l.) og sutaksplater over. Det ble registrert fukstskjolder/svertesopp på undersiden av sutaksplater ved gesimskasser/takutstikk. Det ble stedvis påvist mindre skjevheter i innvendig takhimling i stue og utvendig takhimling. Det ble påvist en del museavføring på kaldtloftet, som indikerer museaktivitet. Risiko for mus også andre steder/konstruksjoner.
- Utvendig - Dører: Balkongdør har værslitte overflater og sprekker i treverk utover normal slitasjegrad, mangler beslag under dør og henger litt. Basert på alder må det kunne forventes/tas høyde for noe risiko for at isolerglass kan punktere eller er punktert. Vannbord over ytterdør fremstår noe ufagmessig, montert utenpå kledningen. Ytterdør tar noe i bunnterskel.
- Innvendig - Overflater: Det ble stedvis registrert manglende listverk, sprekk/avstand mellom taklist og himling, samt noe ufagmessig utførelse på overflater i enkelte rom.
- Innvendig - Pipe og ilsted: Det er vanskelig tilkomst til sot-/feieluke under hytten. Feie-/sotluke er derfor ikke kontrollert.
- Innvendig - Andre innvendige forhold: Det ble registrert flere musejagere innvendig i fritidsboligen, samt en del museavføring på kaldtloftet som indikerer museaktivitet.
- Innvendig - Tilbygg/anneks: Ved stikkontroll i underkant av kledning og hjørnebord ble det ikke registrert tilstrekkelig museband og/eller tiltak for å hindre mus. Ytterdør tar noe i terskel, mindre justeringsbehov. Taket har ikke snøfangere. Snøfangere bør monteres på tak over/i nærhet til der folk og husdyr kan oppholde seg/ferdes.
- Våtrom - Bad/badstue - Annet fuktutsatt rom - Overflater vegger og himling: Veggene med trepanel er bygget som vanlige boligromsvegger, uten vanntette løsninger og detaljer.
- Våtrom - Bad/badstue - Annet fuktutsatt rom - Sanitærutstyr og innredning: VVS utsyr ble ikke testet/kontrollert på befaringsdagen, da vannet var stengt/frakoblet.
- Våtrom - Bad/badstue - Annet fuktutsatt rom - Ventilasjon: Rommet har kun naturlig ventilasjon gjennom vinduer som kan åpnes og mangler tilluftsløsning ved dør.
- Kjøkken - 1. etasje - Stue/kjøkken - Overflater og innredning: Kjøkkenet mangler sokkellist, benkeplaten er utilstrekkelig festet i sammenføyninger, manglende foringer, avkappet skrog/skapdør, hull i bunnplate m.m. Det ble ikke registrert lekkasjevarsler eller komfyrvakt på kjøkkenet.
- Tekniske installasjoner - Vannledninger: Vann var frakoblet på befaringsdagen og derfor ikke testet/kontrollert. Det foreligger ingen dokumentasjon på utførelse eller kontroll av røropplegget.
- Tekniske installasjoner - Avløpsrør: Vann var frakoblet på befaringsdagen og avløpsrør er derfor ikke testet/kontrollert for evt. lekkasjer. Det foreligger ingen dokumentasjon på utførelse eller kontroll av røropplegget.
- Tekniske installasjoner - Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende lekkasjesikring i form av avrenning til sluk eller annen kompenserende løsning på gulv fra varmtvannstank.
- Tekniske installasjoner - Elektrisk anlegg: Generelt for eldre el-anlegg som ikke er kontrollert av el-tilsyn de siste 5 år, anbefales det utvidet elkontroll av fagkyndig kontrollør. Kjøkkenventilator er tilkoblet skjøteledning. Lysbryter plassert i våtsone på bad. Løs kabel utvendig med tape på elkabler.
- Tomteforhold - Grunnmur og fundamenter: Undersiden av hytten er begrenset kontrollert pga. vanskelig tilkomst.
- Tomteforhold - Utvendig vann- og avløpsledninger: Det er mottatt noe begrenset informasjon om V/Aanlegg og det foreligger heller ingen dokumentasjon vedr. tilstand, alder eller hvem som har utført arbeidet.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak):
- Utvendig - Vinduer: Det ble registrert at enkelte vinduer er harde å åpne/lukke, stedvis fuktskjolder på karmer/rammer innvendig, værslitasje på utvendige overflater, utett pakning/tettelist m.m. På grunn av vinduenes alder må det kunne forventes/tas høyde for noe risiko for at isolerglass kan punktere eller er punktert. Mulig registret symptom av punktering på befaringsdagen på et vindu, ellers ukjent.
- Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på 2 meters lengde var stedvis over 15 - 20 mm på soverom. Dette er avvik som kvalifiserer til tilstandsgrad 2 og gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Innvendig - Radon: Det er ikke fremlagt dokumentasjon på radonmålinger. Fritidsboligen ligger for øvrig i et område skravert gult, som betyr aktsomhet "moderat til lav" iht. DSA, som vil si, "lite sannsynlig skadelig", eller "normale forekomster".
- Innvendig - Innvendige dører: Flere av dørene tar i karm ved åpning/lukking og har større eller mindre justeringsbehov.

Følgende konstruksjoner er ikke undersøkt:
- Våtrom - Bad/badstue - Annet fuktutsatt rom - Tilliggende konstruksjoner.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer medfølger: Kjøleskap/kombiskap, fryseskap/-boks, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/17230090. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Velforening

Det er pliktig medlemskap i velforening. Dette inkluderer blant annet brøyting og vedlikehold av vei. Årlig kostand ca. kr. 2.000,-. Årlig kostand kan variere. Det er også pliktig dugnad 2 ganger per år. Dersom man ikke har mulighet til å delta på dugnad må det påregnes ekstra kostand for dette.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4219/20/89:
19.07.1982 - Dokumentnr: 102411 - Bestemmelse om veg


19.07.1982 - Dokumentnr: 102410 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4219 Gnr:20 Bnr:1


01.01.2020 - Dokumentnr: 1284656 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0937 Gnr:20 Bnr:89


19.07.1982 - Dokumentnr: 102411 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:20 Bnr:1
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:20 Bnr:76
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:20 Bnr:187
Bestemmelse om garasje/parkering
Gjelder denne registerenheten med flere


Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer hyttrenovasjon for 2023 kr. 2.087,50,- og feiing/tilsyn fritidseiendom 2023 481,25,-.

Byggemåte

Bygning oppført i tre over pilarer. Yttervegger av isolert bindingsverk konstruksjon, men ukjent omfang av isolasjon. Saltakskonstruksjon med kaldt loft. Taket er tekket med stålplater fra nyere tid. Undertak av sutaksplater, sløyfer og lekter, antageligvis fra byggeår. Takrenner, nedløpsrør og beslag er av stål fra byggeår og/eller senere utskiftingsår. Vinduer med malte karmer og rammer av tre med 2-lags glass fra byggeår. Malt hovedytterdør i tre fra 2018. Balkongdør i tre fra byggeår med lakket overflate og 2-lags glass. Veranda og terrasser med terrassebord og rekke av tre, noe behandlet/ubehandlet treverk.

Info strømforbruk

Selger opplyser om et årlig strømforbruk på ca. 2.500 kwh.

Polisenummer

29220105

TV/Internett/Bredbånd

Det er lagt til rette for fiber fra Altibox. Dersom kjøper ønsker fiber fra Altibox må de selv kontakte Altibox for abonnement.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæringsskjema:
2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? - Ja.
2.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
2.1.2 Årstall: 2023.
2.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
2.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Nye koblinger i dusj, og under vasken på kjøkken.+sjekk av røropplegget på badet.
2.1.5 Hvilket firma utførte jobben? - Ragnar Aas ,bademiljø Evje.
2.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja.
4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? - Ja.
4.1.1 Navn på arbeid: Skifte tak.
4.1.2 Årstall: 2017.
4.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
4.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Skifte tak på hele hytta.
4.1.5 Hvilket firma utførte jobben? - Husker ikke.
4.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Nei.
11 Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern eller liknende? - Ja, Brønn/pumpehus.
18 Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe? - Ja, Bytte av ovn,vedovn.
19 Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen? - Ja, Stokkmaur,utbedret.Har vært mus, (for en del pr siden )satt inn elektriske feller.Etter det har mus vært borte.
24 Har du bygd på eller gjort om kjeller, loft eller annet til boligrom? - Ja.
25.1.1 Navn på arbeid: Nytt anneks bygd.
25.1.2 Årstall: 2018.
25.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Ufaglært.
25.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Bygd tilbygg for flere sovesteder. Elektrisk arbeid gjort av fagfolk.
25.1.8 Har du fått innvilget tillatelse fra kommunen for ombyggingen? - Ja.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Forsikringsselskap

Fremtind

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Meglers vederlag er avtalt til 3,70 % inkl. mva.
Videre er det avtalt tilrettelegging kr 14.900,-, oppgjørshonorar kr 11.900,- og digital grunnpakke kr 3.700,-. I tillegg belastes selger for direkte utlegg. 
 
Ved salgssum lik prisantydning vil dette til sammen utgjøre ca. kr 89 330,00,- inkl. mva.

Visning

Kontakt megler

Produktnr: 5E37B616-F24E-4CDA-BB02-218BF3B1FDA4