Grimstad

Gjærbrøndveien 67

Prisantydning
3 690 000 kr
Omkostninger
93 250 kr
Totalpris
3 783 250 kr
Formuesverdi
820 695 kr
Formuesverdi sekundær
3 118 641 kr
Byggeår
1954
Internt bruksareal (BRA‑i)
190 ㎡
Bruksareal
210 ㎡
Tomteareal
637 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Innholdsrik enebolig med garasje sentralt plassert ikke langt fra Bergemoen.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Det ikke foreligger ikke godkjente byggetegninger i Grimstad kommunes arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar. 

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Beliggenhet

Adkomst

Følg rv. 404 (Opplandsveien) til Kryssen, og ta Gjærbrøndveien til venstre mot Holbekk. Følg veien og eiendommen ligger på venstre side av veien i krysset Gjærbrøndveien og Bergemoveien. Velkommen!

Parkering

Parkering i garasje og på tomten.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et veletablert og rolig boligområde, ca 3 km fra sentrum. Attraktivt og hyggelig boligområde på Holbekk. Meget barnevennlig med trygg skolevei både til Frivold og Landvik barneskole og sykkelavstand til Grimstad ungdomsskole. Kort avstand/gåavstand til flere barnehager i nærheten. Godt nett av gang- og sykkelstier mot sentrum. Gangavstand til Bergemoen med godt utvalg i diverse forretninger. Kort avstand til flotte turområder badestrand på Roresanden.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av FYLL INN. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til områder for boliger med tilhørende anlegg , tilhører reguleringsplan Holbekk , datert 18.10.1999.
Se arealplan under arbeid med plannavn Bergemoveien 30.
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen er kun registrert med en bruksenhet, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4202/7/174:
05.01.1954 - Dokumentnr: 11 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4202 Gnr:7 Bnr:131


03.09.1993 - Dokumentnr: 5395 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere


10.05.2002 - Dokumentnr: 3062 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4202 Gnr:7 Bnr:408


01.01.2020 - Dokumentnr: 1586016 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0904 Gnr:7 Bnr:174


Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 92 250,-
Tinglysning av skjøte: kr 585,-
Tinglysning av pantedokument kr 585,-

Sum omkostninger: kr 93 250,-

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 

 

Info eiendomsskatt

Eiendommen har en e-skatt på kr. 334,33 pr. mnd

Nøkkelinformasjon

Standard

Boligen er innredet som to leiligheter + hybel i underetasjen, men er registrert som enebolig hos kommunen. Det er kjøkken og bad i alle etasjer.
Presiserer at boligen er kun registrert med en bruksenhet.

De siste årene er deler av boligen oppgradert/pusset opp. Boligen fremstår som trivelig, lys og velholdt.

Felles inngang i 1. etasje. Hyggelig trappeoppgang som tar deg inn til leiligheten i 1. etasje og trapp opp til leiligheten i 2. etasje.

1. Etasje er innredet med stue, kjøkken med spiseplass, bad/vaskerom og soverom med god størrelse.

2. Etasje er innredet med, gangrom, stue med åpen kjøkkenløsning, 2 soverom og kombinert bad og vaskerom.

Underetasje er innredet med gang, vaskerom/bad, toalettrom, rom innredet som stue og soverom.


Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Andreas Natvig den 21.03.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:

Bolig innredet med to boenheter og innredet kjeller. Innholdsrik bolig med opparbeidet tomt.
Boligen fremstår vedlikeholdt. Kjøkken 2015/2018, de fleste vinduer er nyere, bad 1 etasje modernisert mm. Samtidig eldre bygningsdeler, avvik kontra dagens forskrifter, samt egeninnsats som gir avvik nevnt i rapporten.
Der det gis tg2 og tg3 så er det gitt en tiltaksbeskrivelse. Dette er takstmannens vurdering, og er på ingen måte fasit på tiltak, men en vurdering utfra fornuft/økonomi, risiko for avvik mm. Kjøper må selv vurdere tiltak. Enkelte bygningsdeler vurderes utfra en nyere byggeforskrift. Dette tilsier at ting kan være bygget riktig utfra byggeår, men at det likevel får et avvik utfra dagens forskrifter. Når man leser rapporten så er det viktig at man leser både beskrivelse, avviks beskrivelse og tiltaks beskrivelse, da får man god oversikt.
Garasje med mer har generelt en enkel byggeskikk og standard.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
Enebolig - Utvendig
Taktekking,TG2
Undertekking sutaksplater. Kvalitet på sammenføyninger og overlapp på undertekking er ikke mulig å vurdere uten vesentlig demontering av yttertekking, dette er ikke utført. Yttertekking av betongstein. Ingen åpenbare lekkasjesymptomer avdekket ved besiktigelse på innvendige overflater. Normalt vedlikehold og utskifting av slitte, knekte stein må forventes. Undersøkelse er utført fra bakkenivå, innvendige overflater, og tilgjengelige deler av loft.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.
- Ikke noe tegn til avvik men ukjent alder tekking og den er trolig noen år gammel.

Tiltak
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

Nedløp og beslag,TG2
Pipe beslått. Generelt anbefales det tilsyn av loft for kontroll av takgjennomføringer/beslagsløsninger mm, spesielt høst/vinter ved kraftig nedbør/snø. Med dagens ekstremvær som tidvis oppstår så er disse punktene spesielt utsatt for mindre lekkasjer/fukt. Takrenner og nedløp i stål. Tetthet og fallforhold på takrenner er ikke vurdert. På generelt grunnlag bør det påregnes normalt vedlikehold/oppsyn som fjerning av løv/barnåler eller liknende. Vannbord og vindski av tre. Stigtrinn feier montert.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.
- Dårlig overgang mellom takstein og takrenner på den ene siden spesielt. Vesentlig slitasje/malingflass vindski på enkelte. Vannbord vinduer er ikke felt inn bak kledningen der ny kledning. Dette kan medføre fukt inn bak vannbord og fukt i foringer liknende. Fug overgang vannbord og kledning må holdes under godt oppsyn. Rust/eldre takrenner. Dagens forskrifter tilsier at det skal være snøfangere på tak med over 27graders vinkel. Snøfangere er nasjonalt krav, så må man selv vurdere utfra geografi om dette ansees kritisk eller ikke.

Tiltak
- Andre tiltak:
- Vedlikehold/moderniseringer påregnes.


Veggkonstruksjon,TG3
Trekonstruksjon med tre kledning.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Kledning er byttet på 2 sider. På den ene siden hvor det er byttet så ser det ut til at det er lite lufting bak kledning. Man ønsker en god luftespalte for å unngå kondens mm bak kledning. På de to eldre sidene så er det stedvis råtepunkter som tilsier utskiftninger. Man kan kanskje skyve noe på vedlikehold større deler av veggen ved å bytte noen bord her og der, men utskiftning hele vegger må forventes. Når hele vegger byttes så bør disse vurderes etterisolert, deretter vindtetting, lufting, museband mm ihht dagens standard.

- Tiltak:
- Utskiftninger påregnes. Kostnad er for bytte hele vegger.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Vinduer,TG2
Trevinduer med isolerglass og enkle glass. Fra 2013 oppe. 2013/2014 i 1 etasje Kjeller: Enkelte vinduer med koblet glass fra byggeår, men også nyere vinduer.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Nedre karm på et vindu har glidd ned litt, oppsyn. varierende årgang vinduer kjeller, enkelte eldre fra byggeår med liten isolasjonsevne. Eldre vinduer ved inngang. Vindu i trapp har redusert størrelse når byttet, så noe kledning lagt istedenfor utvendig side.

- Tiltak:
- Videre moderniseringer eldre vinduer. Vedlikehold malingflass mm.


Dører,TG2
Ytterdører ble funksjonstestet for heng i karmer og dørsvill. - inngangsdør, tredør med isolerglass, fra 2008. Funksjon OK. - inngangsdør oppe, tredør. Funksjon OK. - inngangsdør kjeller, tredør med isolerglass, fra 2009.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Inngangsdør 2 etasje burde hatt brann og lydhemmende kvaliteter. Det samme gleder til 1 etasje. Løs tettelist 1 etasje Kjellerdør har redusert funksjon, sitter i karm/svill.

- Tiltak:
- Justere/vedlikehold kjellerdør. Anbefales å oppgradere kvalitet inngangsdører men avhengig av om boligen skal brukes som to boenheter.


Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG2
Balkong/terrasse med dekke av terrassebord. Belegningsstein gårdsplass.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Alder og værslitasje som malingflass mm. Noe mindre sig/skjevhet i terrasse ser det ut til, like ved kjellervindu. Noe vekst og sig/svalker i belegningsstein.

- Tiltak:
- Vedlikehold påregnes.


Utvendige trapper,TG3
Murte trapper.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Kun håndløper en side til kjeller. Her er det sprekk/ødelagte fliser i enkelte trinn og forvitring betong øvre del. Det gis en tg3 fordi det er sluk i bunnen av kjellertrapp. Litt kant inn, men går sluken tett så vil vann renne inn i etasjen. Dårlig løsning med dør som er lavere enn utv.

- Tiltak:
- Håndløper begge sider. Bytte fliser. Oppsyn sluk.
Kostnadsestimat : Under 10 000


Innvendig
Overflater,TG2
Overflater fremstår med normal bruks og aldersslitasje og noe utleieslitasje. Moderniseringer utført med årene.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Det er utført litt egeninnsats med overflater rundt om noe som er synlig på avslutninger listverk mm. Stedvis litt utleie/bruksslitasje.

- Tiltak:
- Fungerer med avviket. Evt utbedringer må vurderes av kjøper.

Etasjeskille/gulv mot grunn,TG2
Etasjeskille i tre. Noe nivåforskjeller må forventes ut fra alder og byggeskikk. Lydisolering og brannforhold mellom etasjene er ikke kontrollert. Trinnlyd ovenfra må forventes og er normalt.
Vurdering av avvik:
- Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Det er utført stikk kontroll av nivåforskjeller spredte steder i boligen, fortrinnsvis i store rom. Noe avvik observert. Stedv kan knirk oppleves.

Tiltak
- For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

Radon,TG2
Radonsperre/tiltak kom først i byggeforskrifter 2010 og sådan ikke et krav. Radon er en usynlig gass som dannes i jordskorpen og som kan stige opp gjennom boligen. Den omgir oss alle, og er en del av luften vi puster inn.Høye nivåer over lengre tid er problemet. Ved å overvåke radon på lang sikt kan du bli varslet når nivåene er høye og gjøre små endringer for å forbedre luften du puster inn.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
- Man finner nasjonale aktsomhetskart på nett her: https://dsa.no/radon/nasjonalt-aktsomhetskart-for-radon Dette gir kun en indikasjon på konsentrasjon i luften. Dersom deler av boligen er utleid så utløser dette krav om radonmåling.

Tiltak
- Andre tiltak:
- Det anbefales å gjennomføre radonmålinger.

Pipe og ildsted,TG2
Teglsteinspipe. Ingen vedovn dog.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Pipe er kledd inne på loft. Man ønsker alle 4 sider åpne for kontroll av sprekker. Dog er ikke pipen i bruk så ingen tiltak nødvendig med mindre mann skal montere vedovn

- Tiltak:
- Ingen tiltak nødvendig med mindre vedovn skal monteres.

Innvendige trapper,TG2
Tretrapp med belegg i trinnflate. Kjellertrapp ikke synlig.
Vurdering av avvik:
- Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
- Kun en side, dagens forskrifter tilsier det skal være på begge sider grunnet fallfare mm.

Tiltak
- Andre tiltak:
- Håndløper anbefales på begge sider.

Innvendige dører,TG2
Tredører.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Varierende funksjon dører, enkeløte tar litt i karm/svill. Mangler list ved skinne skyvedør oppe. Enklere labankdører kjeller (enkelte).

- Tiltak:
- Vurdere modernisering.


Våtrom
Kjeller > Bad/vaskerom
Generell,TG3
Eldre enklere baderom.
Vurdering av avvik:
- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
- Våtrom før 1997 får en slik vurdering grunnet enklere krav i byggeforskrifter før 1997. Sådan kan rommet ha en OK bruksverdi men får en dårlig karakter pga alder. Fliser på gulv. Noe lokalt fall rundt sluken. Ingen membran/fuktsikringsløsning lik dagens standard men hovedsaklig murgulv og murvegger i rommet som tåler noe fukt. Innredning med vask og opplegg vaskemaskin og dusjgarnityr. Skjevhet dører/enklere innredning. Vifte i dusj, ulyd, må muligens byttes.

Tiltak
- Andre tiltak:
- Rommet ansees å ha en bruksverdi men man kan ikke gå god for løsninger. Modernisering anbefales, uansett vedlikehold.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Kjeller > Bad/vaskerom
Tilliggende konstruksjoner våtrom,TG2
Hulltaking ikke utført fordi det er murvegger i rommet.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Det ble utført fuktmåling med fuktindikator i dusj, med utslag. Murflater som sådan tåler noe fukt.

- Tiltak:
- Oppsyn, vurdere dusjkabinett for å redusere påkjenningen.

1 etasje > Bad/vaskerom
Overflater vegger og himling,TG2
Våtromsplater vegger og panelbord tak.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- List under veggplater fremstår stedvis litt ufagmessig utført. Synlig på mellomrom mellom list og platebunn. Disse skal ligge inntil hverandre med fug for å ikke få fuktoppsug mm i platebunnen.

- Tiltak:
- Oppsyn ved bruk.
1 etasje > Bad/vaskerom
Overflater Gulv,TG2
Belegg på gulv.
Vurdering av avvik:
- Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke motfall).
- Det er ikke fall mot lsuk i rommet. Stedvis noe men mindre enn ønsket. Dog oppkanter mot vegger og dørsvill slik at lekkasjesikring mot andre rom er OK.

Tiltak
- Andre tiltak:
- Oppsyn ved bruk.


1 etasje > Bad/vaskerom
Sanitærutstyr og innredning,TG2
Innredning, opplegg vaskemaskin, dusjkabinett og wc. Utstyr fungerte OK på befaringsdagen. Normal bruksslitasje.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Noe sår/mindre sprekker i bunnen av kabinett.

- Tiltak:
- Oppsyn. Utskiftning om utvikling.
2 etasje > Bad/vaskerom


Overflater Gulv,TG3
Fliser på gulv.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- I et våtrom ønsker mann fall mot sluken slik at evt lekkasjevann eller vannsøl ledes dit. NorskStandard gir tg3 fordi det er stedvis feil fall i rommet, dvs fall mot dør. Det er ingen oppkant dør/skap mot kott.

- Tiltak:
- Utfra mulig manglende membran/fuktsikringsløsning og fall så kan med fordel rommet vurderes renovert med dagens standard.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

2 etasje > Bad/vaskerom
Sluk, membran og tettesjikt,TG3
Sluker kontrollert.
Vurdering av avvik:
- Det kan ikke konstateres synlig bruk av membran/tettesjikt på våtrommet.
- Ikke synlig noen membran/fuktsikringsløsning i rommet.

- Andre tiltak:
- Vurdere ytterligere undersøkelser. Dersom membran mangler i rommet så må det totalrenoveres så må man selv vurdere om et ansees økonomisk rasjonelt utfra at det fungerer.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

2 etasje > Bad/vaskerom
Sanitærutstyr og innredning,TG2
Opplegg vaskemaskin, innredning, boblekar og wc.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- - boblebad fungerer ikke (kun som badekar). - krakkelering i vasken. - løs sokkel kabinett.

- Tiltak:
- Vedlikehold.

2 etasje > Bad/vaskerom
Ventilasjon,TG3
Ingen lufteventil.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Ingen lufteventil.

- Tiltak:
- Lufting anbefales. Fortrinnsvis med vifte tg1, eller ventil tg2. Og tilluft under døren.
Kostnadsestimat : Under 10 000


Kjøkken
Kjeller > Kjøkken
Overflater og innredning,TG2
Eldre innredning.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Eldre innredning men enkel standard. Litt skjevhet i enkelte fronter, litt merke benkeplate, litt merke skjøt gulv mm.

- Tiltak:
- Modernisering må vurderes av kjøper.
Kjeller > Kjøkken
Avtrekk,TG2

Ventilator fungerte OK.
Vurdering av avvik:
- Kjøkkenet har ventilator med omluft (kullfilter).
- NorskStandard gir tg2 når det er kullfilter og at luft ikke ledes ut av boligen. Eksempel er ved koking av vann så vil vanndamp holde seg inne i boligen. Videre krever det bytte av kullfilter etc.

Tiltak
- Andre tiltak:
- Anbefales ledet ut om mulig.


2 etasje > Stue/kjøkken
Overflater og innredning,TG2
Parkettgulv. Innredning fra 2015 ifølge eier. Sorte høyglans fronter og sort laminert benkeplate. Tilfeldig valgte dører og skuffer ble testet, og fungerte OK. Normal bruksslitasje. Estimert brukstid oppvaskmaskin er ca 10 år. Estimert brukstid ventilator er ca 15 år. Estimert levetid blandebatteri liknende er ca 15 år.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Det kan med fordel monteres komfyrvakt som stenger strøm til steketopp ved evt varmeutvikling ut over normalt. Det kan med fordel monteres lekkasjesensor med stengeventil i skap under vask samt under oppvaskmaskin. Lekkasjesensor er et krav som har kommet på nyere kjøkken. Denne boligen er bygget før kravet ble innført. I alle boliger som er bygget eller rehabilitert etter 2010 skal det være installert slik sensor/vannstopper.

- Tiltak:
- Anbefales montert.


1 etasje > Kjøkken
Overflater og innredning,TG2
Laminatgulv. Innredning fra 2018 ifølge eier. Hvite høyglans fronter og sort laminert benkeplate. Tilfeldig valgte dører og skuffer ble testet, og fungerte OK. Normal bruksslitasje.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Det er ikke montert lekkasjesensor eller komfyrvakt. Litt merke bak komfyr og ved vifte.

- Tiltak:
- Anbefales montert.
Spesialrom


Kjeller > Toalettrom
Overflater og konstruksjon,TG2
Fliser på gulv. Trepanel og murvegger. Wc og liten innredning, normal funksjon utfra alder.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- NorskStandard gir tg2 når det kun er lufteventil i tak og ikke vifte, selv om dette er normal eldre byggeskikk. Sprekk i speil og ledning til lys et kuttet over.

- Tiltak:
- Bytte speil/lys.
Tekniske installasjoner


Vannledninger,TG3
Vannrør bad oppe av rør i rør system, fordelerstamme i luke på vegg. Også eldre rørdeler av kobber.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Funksjon til rør i rør er at evt lekkasjevann skal ledes til fordelerskap med kontrollert drenering ned til rom med sluk. Fordelerstamme bad oppe er plassert i vegg, ingen fuktsikre løsninger eller skap. Ved evt vannlekkasje så vil vann spre seg nedover i etasjene og skape mer skade enn ønskelig når man har rør i rør. Tg2 alder eldre kobber deler.

- Tiltak:
- Fullverdig utbedring rør i rør vil koste mye penger og kreve mye. Dette ansees ikke økonomisk rasjonelt utfra at det er ved lekkasje som risiko finnes. Det anbefales å montere lekkasjesensor som stenger vann ved evt lekkasje som en enklere kompenserende løsning. Fremtidig modernisering kobber rør påregnes.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000


Avløpsrør,TG2
Avløpsrør av plast og støpejern. . Normal levetid for avløpsrør av plast er 25 - 75 år. Normal levetid for avløpsledninger av støpejern er 30 - 40 år.
Vurdering av avvik:
- Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tiltak
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
- Fremtidig modernisering eldre rørdeler påregnes.


Varmtvannstank,TG3
Varmtvannsbereder plassert i baderom oppe og fra 2013. Også en nyere bereder i kjeller fra 2010. Estimert levetid på bereder er 15-25 år.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
- I nye leiligheter og eneboliger skal man i henhold til nye forskrifter fasttilkoble alle varmtvannsberedere, dvs ikke koble via stikkontakt. Krav fra 2014. Den i kjeller er koblet via skjøteledning, tg3.

Tiltak
- Andre tiltak:
- Kravet om fasttilkobling har ikke tilbakevirkende kraft, men det anbefales. Den i kjeller bør kobles bort fra skjøteledning.
Kostnadsestimat : Under 10 000


Elektrisk anlegg,TG2
Sikringsskap plassert i gang 2 etasje og skap i gang 1 etasje. Automatsikringer.
Kommentar: Det gis en tg2 fordi det mangler dokumentasjon/historikk i skap. Det er ikke avdekket noen åpenbare tegn til avvik eller feil, men gis generelt tg2 ved slikt avvik. Takstmann har ikke elektrofaglig kompetanse og vurderingene er gjort utfra dokumentasjon, observasjon og selgers evt opplysninger. Det anbefales på eldre anlegg å kontakte egen takstmann som er fagkyndig og kan lage egen rapport på el. anlegget.

Tomteforhold

Drenering,TG2
Det er ikke påvist noe spesielt dreneringssystem som grunnmursplast eller drensledninger.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
- Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje.
- I eldre boliger vil det være kapillærsug, hvilket vil si fuktoppsug opp gjennom mur/betonggulv. Dette skyldes at tidligere byggeskikk ikke har fuktsperre under betongstøp. Erfaringsmessig så vil utvendig drenering rundt bolig/grunnmur medføre tørrere miljø i kjeller, men man vil ikke kunne hindre fuktoppsug fra gulv. Litt saltutslag som tilsier at drenering ikke fungerer optimalt.

Tiltak
- Tiltak for re drenering rundt boligen kan ikke utelukkes.
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

Terrengforhold,TG2
Generelt anbefales det fall bort fra yttervegg og taknedløp for overvann anbefales ledet bort fra vegger slik at man reduserer fuktpåkjenningen mest mulig.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Det er ikke optimale terrengforhold rundt boligen. Man ønsker ideelt sett fall på terreng bort fra bolig slik at regnvann, snøsmelting mm dreneres bort. Man må anta at dette har fungert på et vis i disse årene da det ikke er opplyst om vesentlige forhold, men terreng kunne vært bedre tilrettelagt.

- Tiltak:
- Terrengforhold og overvann (fra regn/snøsmelting mm) må holdes under oppsyn. Terrengjustering må vurderes ved evt terrengarbeid, eller utbedring/fornying av dreneringsløsninger rundt boligen.
Utvendige vann- og avløpsledninger,TG2

Gjelder vannrør og avløpsrør mellom boligen og kommunalt nett. Utvendige vann og avløpsrør er nedgravd og sådan ikke fysisk kontrollert. Dette vil evt kreve kamerakontroll. Vurdert utfra alder og tilgjengelige opplysninger.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Trolig vann og avløpsrør fra byggeår mellom bolig og kommunalt nett. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

- Tiltak:
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson.

Oljetank,TG3
Nedgravd tank ifølge eier.
Vurdering av avvik:
- Det foreligger pålegg om sanering.
- Oljefyring opphørte lovlig 2020 og sådan er det krav om at tank må renses slik at den ikke utgjør noe forurensningsfare.

Tiltak
- Røropplegg og tank utvendig må fjernes/saneres.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Enebolig

Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold
Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Ja Må ikke forventes brannskille lik dagens standsrd i boligen.
Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Ja Noe faglært men også mye egeninnsats med overflater, en kledningsvegg, viduer rom utført.
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Ja
Takhøyde ca 1,97m i kjeller. Ikke rømningsvinduer kjeller.

Hvitevarer

Hvitevarer medfølger etter avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/21240025. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4202/7/174:
05.01.1954 - Dokumentnr: 11 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4202 Gnr:7 Bnr:131


03.09.1993 - Dokumentnr: 5395 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere


10.05.2002 - Dokumentnr: 3062 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4202 Gnr:7 Bnr:408


01.01.2020 - Dokumentnr: 1586016 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0904 Gnr:7 Bnr:174


Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Det har vært fiber fra telenor, men det er ikke noe internett der nå.

Sammendrag selgers egenerklæring

Boligen har vært utleid fra april 2015 og frem til dags dato.

Det har blitt i 2018 lagt nytt gulv i bad hvor det ble brukt faglært personell til å legge varmekabler og gulvbelegg på bad i første etasje. Det er blitt brukt erfarne hobbysnekkere som min far og meg selv, men ufaglærte personell til å sette opp godkjente baderomspanel på bad i første etasje. På bad i 2. etasje og i kjeller er det blitt brukt faglærte personell til å legge fliser og varmekabler på gulv og vegger.

Har lekket litt vann fra takvinduet som har blitt tettet og fikset av fagperson.
Det er satt inn et takvindu av hobbysnekkere min far og meg, men ble rettet opp grunnet en liten lekkasje, av faglærte fra Lillesand vedlikehold.

Byttet alle vinduene av hobbysnekkere. Det er byttet ytterkledning av meg selv og min far som er hobbysnekker og rutinerte hobbysnekkere, men ikke faglærte.

Er kommet litt fukt ved ytterdør på muren grunnet vann fra takrenner som ikke har ledet vannet ut mot gården. Dette er utbedret.
Det er kommet saltutslag i kjelleren ved inngangspartiet på muren grunnet vannet fra takrenner ikke ble ledet ut mot gården. Dette er rettet opp og tørket ut

Det er en parafintank som er tom og gravd under verandaen som ikke er synlig. Den har ikke vært i bruk på over 20 år.

Har i 2014 etterisolert loftet, satt inn 2 vinduer og lagt laminat på gulv. Arbeidet ble utført av hobbysnekkere som min far og meg selv. Det var allerede loft fra før, men pusset det opp.

Det er utleieleiligheter i boligen som ikke er søkt godkjenning hos kommunen for utleie.

Det er byttet ytterkledning på en lang (2023) og en kortside (2018) av huset. I Første etasje er det lagt ny laminat med lydplater, nytt mdf panel i tak og vegger, byttet nytt kjøkken i 1 etasje i 2018 og nytt kjøkken i 2 etasje i 2015. Alt av oppkobling av vannrør til vask og maskin er gjort av fagpersoner fra Comfort. Alt av det elektriske er gjort av Østerhus elektro. Resten er gjort av erfarne hobbysnekkere som min far og meg selv.

For øvrig se egenerklæring som følger som vedlegg til salgsoppgave.
Produktnummer: 3E6E2E7D-CCEC-4147-A876-90E8CDB190D8 Kategori: