Valle

Furåsen

Prisantydning
650 000 kr
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidstomt
Enhet P-rom BRA Totalpris
10-16-0457 650 000 kr
10-16-0459 650 000 kr
10-17-0215 650 000 kr
10-17-0216 650 000 kr
10-20-0376 650 000 kr
10-20-0381 650 000 kr
10-20-0382 650 000 kr
Furåsen hyttetomter 697 439 kr

Oversikt

BROKKE PANORAMA! Solrike utsiktstomter i ferdig opparbeidet hyttefelt. Pris fra kr. 600-650.000,- for råtomt + opparbeidelse

Beliggenhet

Beliggenhet

Hele feltet har svært gode solforhold og utsikt. Langrennsløype Myklevatn - Evardalen - Alpinanlegg starter ved hyttefeltet. Ski inn til Alpinanlegget. Skisesongen starter normalt i november/desember. Om sommeren er det gode muligheter for korte og lange turer i Setesdal vesthei. Muligheter for jakt og fiske. Klatreruter og naturstier er i nærheten. Brokkestøylen kafe er åpen i helg/sesong med matservering . Ligger i hjertet av Setesdal, Kort vei til Rysstad sentrum, ca 1 mil til Valle sentrum, ca 50 min kjøring til Hovden.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Privat vann og avløp via Brokke Vatn og Avlaup, privat vei

Reguleringsplan

Regulert til fritidsformål. Reguleringsplan for Furåsen L2 og F6, datert 29.05.09 - rev. 10.11.09. Reguleringsplan fås hos megler. Tillegg for tomt 33 til 39 er reguleringsplan L2A i
Kvisle datert 23. februar 2016. Privat vei inn til området. Brokke vann og avlaup leverer vann og kloakk til tomtegrensen.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4221/61/32:
15.10.2012 - Dokumentnr: 856713 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4221 Gnr:61 Bnr:3
Gjelder også fremtidig utskilte parseller.
Gjelder denne registerenheten med flere


14.06.2021 - Dokumentnr: 709753 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere
Elektronisk innsendt


10.08.2021 - Dokumentnr: 972487 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver: Valle Kommune
Org.nr: 964 966 575
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


13.12.2010 - Dokumentnr: 981403 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:1


08.07.2014 - Dokumentnr: 572278 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0940 Gnr:68 Bnr:397


08.12.2014 - Dokumentnr: 1077590 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:106


08.12.2014 - Dokumentnr: 1077611 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:107


06.10.2015 - Dokumentnr: 918722 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:130


30.11.2016 - Dokumentnr: 1110197 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:105


07.09.2017 - Dokumentnr: 973126 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:128


07.09.2017 - Dokumentnr: 973136 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:131


24.10.2017 - Dokumentnr: 1172470 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:132


09.07.2018 - Dokumentnr: 1000419 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:108


09.07.2018 - Dokumentnr: 1000422 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:104


16.07.2019 - Dokumentnr: 823967 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:120


29.11.2019 - Dokumentnr: 1431908 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:103


01.01.2020 - Dokumentnr: 626289 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0940 Gnr:61 Bnr:32


23.04.2020 - Dokumentnr: 2372738 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:119


07.05.2020 - Dokumentnr: 2428929 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:127


08.06.2020 - Dokumentnr: 2560224 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:109


08.12.2020 - Dokumentnr: 3454354 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:118


21.04.2021 - Dokumentnr: 461262 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:111


18.06.2021 - Dokumentnr: 739914 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:129


02.07.2021 - Dokumentnr: 815727 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:110


14.07.2021 - Dokumentnr: 870546 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:115


08.10.2021 - Dokumentnr: 1258090 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:114


10.02.2022 - Dokumentnr: 161517 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:117


26.09.2022 - Dokumentnr: 1072109 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:116


15.10.2012 - Dokumentnr: 856713 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4221 Gnr:61 Bnr:1
Rettighet hefter i: Knr:4221 Gnr:61 Bnr:3
Rettighet hefter i: Knr:4221 Gnr:61 Bnr:51
Rettighet hefter i: Knr:4221 Gnr:61 Bnr:142
Rettighet hefter i: Knr:4221 Gnr:61 Bnr:143
Rettighet hefter i: Knr:4221 Gnr:61 Bnr:144
Gjelder også fremtidig utskilte parseller.
Gjelder denne registerenheten med flere


09.10.2020 - Dokumentnr: 3153651 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4221 Gnr:68 Bnr:400
Gjelder også for fremtidig utskilte parseller av gnr. 61 bnr. 32 og 49
Bestemmelse om årlig avgift


Økonomi

Omkostninger kjøper

650 000,- (Prisantydning)
Omkostninger

16 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 650 000,-))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
23 769,- (Oppmåling)
Opparbeidelse av tomten kr. 250.000,- + dok. avgift kr. 6.250,-
47 439,- (Omkostninger totalt)
947 439,- (Totalpris inkl. omkostninger og opparbeidelse)

Info eiendomsskatt

Ikke fastsatt

Nøkkelinformasjon

Velforening

Pliktig medlemskap i Vel-forening

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4221/61/32:
15.10.2012 - Dokumentnr: 856713 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4221 Gnr:61 Bnr:3
Gjelder også fremtidig utskilte parseller.
Gjelder denne registerenheten med flere


14.06.2021 - Dokumentnr: 709753 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere
Elektronisk innsendt


10.08.2021 - Dokumentnr: 972487 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver: Valle Kommune
Org.nr: 964 966 575
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


13.12.2010 - Dokumentnr: 981403 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:1


08.07.2014 - Dokumentnr: 572278 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0940 Gnr:68 Bnr:397


08.12.2014 - Dokumentnr: 1077590 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:106


08.12.2014 - Dokumentnr: 1077611 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:107


06.10.2015 - Dokumentnr: 918722 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:130


30.11.2016 - Dokumentnr: 1110197 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:105


07.09.2017 - Dokumentnr: 973126 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:128


07.09.2017 - Dokumentnr: 973136 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:131


24.10.2017 - Dokumentnr: 1172470 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:132


09.07.2018 - Dokumentnr: 1000419 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:108


09.07.2018 - Dokumentnr: 1000422 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:104


16.07.2019 - Dokumentnr: 823967 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:120


29.11.2019 - Dokumentnr: 1431908 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:103


01.01.2020 - Dokumentnr: 626289 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0940 Gnr:61 Bnr:32


23.04.2020 - Dokumentnr: 2372738 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:119


07.05.2020 - Dokumentnr: 2428929 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:127


08.06.2020 - Dokumentnr: 2560224 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:109


08.12.2020 - Dokumentnr: 3454354 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:118


21.04.2021 - Dokumentnr: 461262 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:111


18.06.2021 - Dokumentnr: 739914 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:129


02.07.2021 - Dokumentnr: 815727 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:110


14.07.2021 - Dokumentnr: 870546 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:115


08.10.2021 - Dokumentnr: 1258090 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:114


10.02.2022 - Dokumentnr: 161517 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:117


26.09.2022 - Dokumentnr: 1072109 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4221 Gnr:61 Bnr:116


15.10.2012 - Dokumentnr: 856713 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4221 Gnr:61 Bnr:1
Rettighet hefter i: Knr:4221 Gnr:61 Bnr:3
Rettighet hefter i: Knr:4221 Gnr:61 Bnr:51
Rettighet hefter i: Knr:4221 Gnr:61 Bnr:142
Rettighet hefter i: Knr:4221 Gnr:61 Bnr:143
Rettighet hefter i: Knr:4221 Gnr:61 Bnr:144
Gjelder også fremtidig utskilte parseller.
Gjelder denne registerenheten med flere


09.10.2020 - Dokumentnr: 3153651 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4221 Gnr:68 Bnr:400
Gjelder også for fremtidig utskilte parseller av gnr. 61 bnr. 32 og 49
Bestemmelse om årlig avgift


Info kommunale avgifter

Hytterenovasjon kr. 2.139,-

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Visning

Produktnummer: D641BAAF-F043-4E46-B39D-B7ABD0CD15BD Kategori: