Tvedestrand

Fritz Smiths gate 11

Prisantydning
1 450 000 kr
Omkostninger
52 990 kr
Andel fellesgjeld
75 407 kr
Totalpris
1 578 397 kr
Formuesverdi
335 292 kr
Formuesverdi sekundær
1 207 052 kr
Felleskostnader
4 036 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
1880
P-rom
57 ㎡
Bruksareal
62 ㎡
Tomteareal
152 ㎡
Etasje
30
Antall soverom
1
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Selveierleilighet midt i sentrumshavna - toppetasje med fin utsikt og loft med 27 kvm gulvareal

Om eiendommen

Innhold

Leiligheten ligger i byggets 3. etasje og inneholder gang, bad/vaskerom, kjøkken, stue, soverom og alkove. Det er i tillegg en bod, samt kott for oppbevaring. Loft på hele 27 kvm gulvareal.

Det er i tillegg et loft med gulvareal på ca. 27 kvm. Loftet har ikke måleverdig bruksareal.

Arealet i denne boligen er vanskelig eller umulig å måle opp helt nøyaktig på grunn av utforming/innredning av rom/bygningskonstruksjoner. Arealet er fastsatt omtrentlig og skjønnsmessig. Bygningen har en asymmetrisk form, samt skråtak og er derfor krevende å måle. Det tas forbehold om noe avvik i arealoppmålingen.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Takhøyde er under 2,2 meter under takbjelkene. Alkoven har for lite areal og volum i forhold til dagens forskrift. Vinduene i soverom oppfyller ikke minstemålene for å være godkjent rømningsvei.

Oppvarming

Vedovn i stue. Varmekabler på bad. Vedovnen i stuen har ikke vært i bruk av eier. Det oppfordres til å få et tilsyn/feier på besøk før bruk. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Det medfølger ikke parkeringsplass. Kommunen leier ut parkeringsplasser i området. Det må sendes søknad til Tvedestrand kommune dersom man ønsker å leie parkeringsplass. Det er kjøpers ansvar å søke om evt parkering og risiko for om parkering gis eller ikke, ligger hos kjøper.

Beliggenhet

Leiligheten ligger sentralt til på bryggen i Tvedestrand sentrum. Det er det gangavstand til alt Tvedestrand har å by på. Særlig om sommeren er det et yrende liv like utenfor inngangsdøren, og alt kan man følge med på fra stuevinduene. Koselige restauranter, bakeri, butikker, apotek og bank i gangavstand. Vakker skjærgård like utenfor døren. Kort kjøreavstand til Nes Verk Golfbane, badepark i Tjenna, alpinanlegg på Vegårshei og Grisen kjøpesenter.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i område avsatt til sentrumsbebyggelse, tilhører reguleringsplan Verneplan Tvedestrand, ikrafttredelse 16.06.1992. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4213/74/45/5:
01.08.2023 - Dokumentnr: 818268 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt

19.07.1988 - Dokumentnr: 3083 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 5
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 65/325
EIENDOMMEN ER OPPDELT I 6 SEKSJONER

03.03.2000 - Dokumentnr: 618 - Resek/endring formål/brøk/tilleggsdel
Endret seksjon:
Snr: 5
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 95/355

Kommentar konsesjon

I Tvedestrand kommunene er det nullgrenseforskrift med en geografisk avgrensing. Dette innebærer boplikt på Sandøya, Lyngør og Borøya. Reglene om nedsatt konsesjonsgrense gjelder ikke i området denne boligen ligger i, men fordi deler av kommunen har nedsatt konsesjonsgrense, må kjøper undertegne et egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet. Megler sender skjemaet til kommunen for registrering, og kommunen bekrefter at eiendommen ligger utenfor området som har nedsatt konsesjonsgrense. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

8 400,- (boligkjøperforsikring help (valgfritt))
2 800,- (boligkjøperforsikring pluss (valgfritt tillegg))
585,- (tingl.gebyr pantedokument)
585,- (tingl.gebyr skjøte)
40 620,- (dokumentavgift (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 1 625 407,-))

52 990,- (omkostninger totalt

Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 1.661,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter

Nøkkelinformasjon

Standard

Leiligheten ligger i bygård som er oppført i 1880. Noen oppgraderinger bør påregnes, utover dette har leiligheten normal alderslitasje. Leiligheten ligger i byggets 3. og øverste etasje.

Gang med plass til å henge fra seg yttertøy. Stue med vedovn som gir lun og god varme på vinterstid. Stuen er i dag innredet med sofagruppe.

Lys kjøkkeninnredning med profilerte fronter og laminert benkeplate. Det er kjøkkenventilator med kullfilter. Rommet har frittstående hvitevarer.

Eldre bad med toalett, badekar med dusj og innredning med vask. Det er også opplegg for vaskemaskin på badet.

Det er 2 rom innredet som soverom, men begge rommene har for små vindu for å være godkjent rømningsvindu. Det ene rommet betegnes som alkove.

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av thomas kildahl den 25.10.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: leilighet i bygård oppført i 1880, i trekonstruksjon. badet har overskredet forventet levetid. utover dette ble det i all vesentlighet funnet normal bruksslitasje. det vises til rapportens enkeltpunkter.

Følgende avvik har fått TG3:
- Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Våtrom - Generell - Bad/vaskerom.
- Tekniske installasjoner - Elektrisk anlegg: Det er sikringsskap med automatsikringer. I følge egenerklæringen var det el- kontroll i 2016. Det er løs stikkontakt i boden. Denne må festes for å lukke avviket.

Følgende avvik har fått TG2:

- Utvendig - Dører: Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Inngangsdøren trenger justering.
- Innvendig - Overflater: Det er en del uferdig belistning. Overflatene har bruksslitasje.
- Innvendig - pipe og ildsted: Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. I egenerklæringen er det opplyst at feieluken må utbedres før ildstedet tas i bruk.
- Innvendig - Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
- Tekniske installasjoner - Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
- Tekniske installasjoner - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
- Tekniske installasjoner - Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
- Tomteforhold - Utvendige vann- og avløpsledninger: Det er trykkfall ved tapping av to kraner samtidig, indikerer svekket effekt på vannledning. Det er dårlig vanntrykk.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.

Diverse

Eiendommen er fullverdiforsikret i med polisenummer: 3999845.

Selger har ikke fremlagt årlig strømforbruk, da leiligheten ikke har vært brukt.

SEFRAK: Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.

Det er registert kulturminne på eiendommen. Kulturminner kan innebære begrensinger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder terrengendringer, bygging m.m.

Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.
Det er ikke fiber eller brebånd i bygget i dag, men styreleder innhenter tilbud fra ulike leverandører om felles TV/internett til sameie.
Styret jobber også med å finne en leverandør av brannvarslere som kan fungere i sameiet.

Det er pågående konflikt i forbindelse med påbegynt arbeid av garasjeløsning og atrium i bakgården mellom Holgata 6 og Fritz Smiths gate 11. Kommunen vedtok i midten av juli stans i byggevirksomheten. Det foreligger ikke nødvendige tillatelser vedrørende bygging i nabogrensen (vegg til Fritz Smiths gate 11). Iflg styreleder har det vært gjort inngrep i eksisterende ytterkledning på bygget til Fritz Smiths gate 11 som det ikke er gitt tillatelse til. Dette er en pågående sak og det er planlagt møte mellom tiltakshaver og sameiet i Fritz Smiths gate 11.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.

Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/41-23-0064. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4213/74/45/5:
01.08.2023 - Dokumentnr: 818268 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt

19.07.1988 - Dokumentnr: 3083 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 5
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 65/325
EIENDOMMEN ER OPPDELT I 6 SEKSJONER

03.03.2000 - Dokumentnr: 618 - Resek/endring formål/brøk/tilleggsdel
Endret seksjon:
Snr: 5
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 95/355

Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer: Vann forbruk kr. 17,50,- per m3, Vann abonnem. kr. 2.450,-, Kloakk forbruk kr. 22,50,- per m3, kloakk abonnem. kr. 3.150,-, Tilsyn/feieavgift kr. 270,- og eiendomsskatt kr. 1.661,-. Renovasjon fra RTA kommer i tillegg på kr. 4.350,-.

Byggemåte

Bygård fra 1880 med trekledning. Leilighetene ble reseksjonert i 1988.

Polisenummer

3999845

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. benytt "gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av bankid. når første bud er gitt vil du motta en sms-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. budforhøyelser kan også gis ved å trykke "gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. for øvrig vises det til "forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Forsikringsselskap

Eika

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.
Produktnr: 9071CB8C-6E3D-4649-A2F2-A5A23DDD9127