Byglandsfjord

Fjellvegen 3

Prisantydning
1 390 000 kr
Omkostninger
51 750 kr
Totalpris
1 441 750 kr
Formuesverdi
372 259 kr
Formuesverdi sekundær
1 414 585 kr
Byggeår
1973
Internt bruksareal (BRA‑i)
143 ㎡
Bruksareal
163 ㎡
Tomteareal
1 142 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Fint beliggende enebolig over to etasjer på Byglandsfjord - Garasje

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Eneboligen går over to etasjer og inneholder entre, gang, kjellerstue, vaskerom, hall m/trapp og 3 boder i underetasjen. I 2. etasje er det gang, bad, 3 soverom, toalettrom, stue og kjøkken. Det er også garasje i underetasjen.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Tegninger viser rom i underetasjen som på tegninger er merket Hobby - div. Dette rommet fremstår nå som kjellerstue og bod. Rom på tegninger viser brensel. Dette rommet fremstod som bod på befaringsdagen. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Oppvarming

Varmepumpe, peisovn og panelovn. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Parkering i garasje og ellers på eiendommen.

Beliggenhet

Fint beliggende enebolig på Byglandsfjord. Byglandsfjord oppvekstsenter med skole og barnehage, samt Årdalshallen flerbrukshall ligger kun en liten gåtur unna. Det er ca. 2 minutters gangavstand til nærmeste dagligvarebutikk. Like nedenfor oppvekstsenteret finner man badeplassen Kilen, med fin sandstrand. Det er utallige rekreasjonsområder langs Byglandsfjorden. Flotte turmuligheter og badeplasser i området. Det er ca. 10 minutters kjøretur til Evje sentrum med alle fasiliteter og en rekke aktiviteter for hele familien. Ca. 1 times kjøretur til Kristiansand.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Boliger, tilhører reguleringsplan Byglandsfjord sentrum, ikrafttredelse 03.02.1999. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4220/69/205:
24.04.1974 - Dokumentnr: 101113 - Erklæring/avtale
BESTEMMELSER OM VEG/VANN/KLOAKK/ELEKTRISKE LEDNINGER M.V.


14.05.1973 - Dokumentnr: 101165 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4220 Gnr:69 Bnr:201


01.01.2020 - Dokumentnr: 1684198 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0938 Gnr:69 Bnr:205


Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 34 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 51 750-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Nøkkelinformasjon

Standard

Følgende oppgraderinger er gjort i nyere tid:
Oppgradert bad i 2022. Nytt tak Planja Royal Takplater HC50 i 2022, taket har eksisterende shingel som undertak. Oppgradert toalettrom i 2022 med ny vask, ovn og toalett. 3 store vinduer på stue byttet i 2023. Oppgradert vaskerom med opplegg for vaskemaskin, kum og blandebatteri i 2022. Mye gulv, vegger og tak er malt og lagt laminat.

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lossius Takst AS den 19.12.2023, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
 
Følgende avvik har fått TG3: 
- Våtrom - Underetasje - Vaskerom - Generell: Eldre tidstypisk vaskerom med malt gulv og malt panel på vegger og i takhimling. Rommet er innredet med nyere opplegg for vaskemaskin og utslagsvask, øvrige deler av vaskerommet er fra opprinnelig byggeår. Aktuell byggeforskrift er hva som var gjeldende for byggeår. (før 1997) Det finnes ingen dokumentasjon. Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak):
- Utvendig - Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på taket.
- Utvendig - Vinduer: Over halvparten av forventet levetid er utgått på vinduer og isolerglass. På grunn av vinduenes alder må det kunne forventes/tas høyde for noe risiko for at isolerglass kan punktere eller er punktert. Det ble imidlertid ikke registret symptom av punktering på befaringsdagen.
- Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Det ble registrert noe skjevheter, mulig grunnet sig på sydøstlig hjørne av veranda, samt antydning til noe skjev levegg. Rekkverk er noe for lavt ihht. dagens regelverk. Over halvparten av forventet levetid er utgått på bjelkelag, tett dekke og terrassebord på luftebalkong.
- Innvendig - Overflater: På befaringsdagen var det svikt/mykt gulv i entré, som er et symptom på fukt og råteskader i oppforet tregulv. Ukjent eksakt årsak. Mulig fukt inntrenging over tid fra tidligere utett inngangsdør.
- Våtrom - 2. etasje - Bad - Ventilasjon: Rommet mangler tilluftsløsning. Luftutskifting vil derfor ikke fungere som tiltenkt, noe som kan medføre til skader på sikt.
- Tekniske installasjoner - Vannledninger: Nyere røropplegg er ikke plassert i lekkasjesikkert fordelersskap med dreneringsutløp til rom med sluk, og har heller ikke annen for for lekkasjesikring. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på deler av innvendige vannledninger. (over 25 år).

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak):
- Utvendig - Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
- Utvendig - Dører: TG 2 gjelder kun eldre balkongdør på soverom. Basert på alder må det kunne forventes/tas høyde for noe risiko for at isolerglass i balkongdøren kan punktere eller er punktert. Det ble imidlertid ikke registret symptom av punktering på befaringsdagen.
- Innvendig - Radon: Det er ikke fremlagt dokumentasjon på radonmålinger. Boligen ligger for øvrig i et område skravert gult, som betyr aktsomhet "moderat til lav" iht. DSA, som vil si, "lite sannsynlig skadelig", eller "normale forekomster".
- Innvendig - Innvendige trapper: Rekkverk er klatrebart for barn (liggende spiler med stor åpning).
- Innvendig - Innvendige dører: Enkelte dørblad tar borti karm ved lukking.
- Innvendig - Andre innvendige forhold: Det ble registrert noe uferdig arbeid/manglende plating og synlig isolasjon i en av bodene.
- Kjøkken - 2. etasje - Kjøkken - Overflater og innredning: Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Kjøkkenet har også noe slitasje, slark og enkelte bruksmerker.
- Spesialrom - 2. etasje - Toalettrom - Overflater og konstruksjon: Toalettrommet har kun naturlig avtrekk fra ventil, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
- Tekniske installasjoner - Avløpsrør: Deler av røropplegget er over 25 år, dvs. at over halvparten av forventet levetid er utgått.
- Tekniske installasjoner - Elektrisk anlegg: Generelt for eldre el-anlegg som ikke er kontrollert av el-tilsyn, og der det ikke foreligger samsvarserklæring, anbefales det kontroll av fagkyndig kontrollør/el-takstmann. Undertegnede har ikke elektrokompetanse, vurdering/svar på spørsmål om el-anlegg i rapporten må ikke forveksles med en el-kontroll.
- Tomteforhold - Drenering: Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for dreneringen er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
- Tomteforhold - Forstøtningsmurer: Mur mot overliggende naboeiendom har en større sprekk, sannsynlig grunnet jordtrykk.
- Tomteforhold - Utvendige vann- og avløpsledninger: Det kan ikke utelukkes at utvendige vann/avløpsledninger er fra byggeår (over 25 år). Det vil si at over halvparten av forventet levetid er utgått.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer medfølger: komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.
Komfyr er defekt, en plate fungerer ikke og vi er usikker på oppvaskmaskin, den tapper ikke vann.

Diverse

Det foreligger tinglyst forkjøpsrett til Bygland kommune samt at kommunen skal godkjenne ny kjøper. Kommunen opplyser at de ikke ønsker å benytte seg av forkjøpsrett ved dette salget, og at det ikke er nødvendig for kommunen å godkjenne ny kjøper. De opplyser videre at vilkåret om godkjenning av kjøper ikke er aktuelt lengre.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/17230113. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Velforening

Det er pliktig medlemskap i velforening.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4220/69/205:
24.04.1974 - Dokumentnr: 101113 - Erklæring/avtale
BESTEMMELSER OM VEG/VANN/KLOAKK/ELEKTRISKE LEDNINGER M.V.


14.05.1973 - Dokumentnr: 101165 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4220 Gnr:69 Bnr:201


01.01.2020 - Dokumentnr: 1684198 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0938 Gnr:69 Bnr:205


Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer vanngebyr etter forbruk kr. 11,09,- per m3, abonnement vann kr. 2.416,25,-, vannmålerleie kr. 668,75,-, kloakkgebyr etter forbruk kr. 38,67,- per m3, abonnement kloakk kr. 6.060,-, renovasjon kr. 3.117,50,- og feiing kr. 582,50,-.

Byggemåte

Bygning oppført i tre over grunnmur av pusset Leca e.l. og støpt plate mot grunn. Bjelkelag mellom etasjer av tre. Yttervegger med isolert bindingsverk kledd med liggende og stående kledning. Taket er tekket med stålplater. Takrenner, nedløpsrør og beslag er av stål. Saltakkonstruksjon med prefabrikkerte Wtakstoler av tre besiktiget fra kaldt loft. Synlig undertak av taktro/fast dekke. Vinduer med malte karmer og rammer av tre med 2- og 3 lags isolerglass Hovedytterdør og to balkongdører i tre, garasjeport av stål, aluminium og PVC. Veranda, balkong og terrasse med terrassebord og rekke av tre.

Info strømforbruk

Selger opplyser om et årlig strømforbruk på ca. 17.000 kwh.

Polisenummer

28704077

TV/Internett/Bredbånd

Kabel-tv fra Altibox.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæringsskjema:
2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? - Ja.
2.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
2.1.2 Årstall: 2021.
2.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
2.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Total renovering av bad. Montert varmekabler, elektrisk vifte. Bademiljø har styrt med eletriker, tømmrer gulvlegger.
2.1.5 Hvilket firma utførte jobben? - Bademiljø.
2.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja.
2.2.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
2.2.2 Årstall: 2021.
2.2.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
2.2.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Montert utekran,vaskekum,blandebatteri ,kran til vaskemaskin og byttet stoppekran.
2.2.5 Hvilket firma utførte jobben? - Bademiljø.
2.2.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja.
4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? - Ja.
4.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
4.1.2 Årstall: 2021.
4.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
4.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Nytt tak og renner.
4.1.5 Hvilket firma utførte jobben? - Kw-bygg hornnes AS.
4.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja.
4.2.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
4.2.2 Årstall: 2023
4.2.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
4.2.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Maling av hus.
4.2.5 Hvilket firma utførte jobben? - Evje og hornnes malerservice
4.2.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja.
4.3.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
4.3.2 Årstall: 2023
4.3.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Ufaglært.
4.3.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Malt grunnmur egeninnsats.
4.4.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
4.4.2 Årstall: 2023
4.4.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
4.4.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Byttet store vinduer i stuen.
4.4.5 Hvilket firma utførte jobben? - Smeland byggservice AS
4.4.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja.
6 Har boligen kjeller, underetasje eller andre rom under bakken? - Ja.
10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? - Ja.
10.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
10.1.2 Årstall: 2021.
10.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
10.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Elektrisk arbeid på nytt bad.
10.1.5 Hvilket firma utførte jobben? - EES evje.
10.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja.
16 Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg? - Ja.
16.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
16.1.2 Årstall: 2021.
16.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
16.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Montert el vifte på bad,flyttet ventilasjon fra tak.
16.1.5 Hvilket firma utførte jobben? - Kw-bygg.
16.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: 9C001F0D-D782-4E99-BEEA-A6500D611A43 Kategori: