Nissedal

Felehovet nord 159

Prisantydning
2 000 000 kr
Omkostninger
66 470 kr
Totalpris
2 066 470 kr
Formuesverdi sekundær
296 800 kr
Byggeår
1979
P-rom
47 ㎡
Bruksareal
52 ㎡
Tomteareal
1 055 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Om eiendommen

Hytte med stor selveid tomt, innlagt strøm og bilvei helt frem. Ta kontakt for visning!

Om eiendommen

Innhold

1 etasje: P-rom inneholder: Vindfang, vaskerom, stue/kjøkken og 3 soverom. S-rom er bod og do.

Vindu soverom er for små til rømning. Ikke unormalt på eldre hytter.

1 etasje: P-rom/BRA: 47/52 kvm. S-rom er 5 kvm og er bod/do

Vindfang og "baderom" inne er ikke måleverdig grunnet lav takhøyde.

Nissedal kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Oppvarming

Hovedoppvarming er en Jøtulovn som tar 60 cm lang ved.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Godt med parkering på egen tomt.

Beliggenhet

Felehovet nord 159 er en innholdsrik hytte som ligger solrikt og usjenert til, med stor selveiertomt. Skiløype like ved hytten. det er ca 5 minutters kjøring til alpinsenter.
Fra den solrike terrassen er det flott utsikt til skiløypa og lille Rosstjønn, hvor det er fine fiske, bade og skøytemuligheter.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Privat vei. Det betales i pr i dag ca kr. 5 000 pr år for brøyting og vedlikehold av vei, dette faktureres via hyttelaget Felehovet Nord.

Selger har betalt ca kr. 200 000,- i 2022 for tilkoblig av vann og avløp, etter såkalt "åseral-modellen". ligger klart til hytte vegg.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritidsbusetnad - frittliggjande, tilhører reguleringsplan detaljregulering felhovet nord , datert 10.04..2014. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Planer under arbeid: Detaljregulering av Rosstjønnfjell hyttefelt

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3822/38/620:
13.04.2016 - Dokumentnr: 328624 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3822 Gnr:38 Bnr:557
Bestemmelse om vedlikehold
Overført fra: Knr:3822 Gnr:38 Bnr:560
Gjelder denne registerenheten med flere


19.01.2023 - Dokumentnr: 68851 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere
Elektronisk innsendt


17.08.2023 - Dokumentnr: 877207 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3822 Gnr:38 Bnr:805


17.08.2023 - Dokumentnr: 877207 - Bestemmelse om parkering
Rettighetshaver: Knr:3822 Gnr:38 Bnr:805
Bestemmelse om opparbeidelse av parkeringsplass


17.08.2023 - Dokumentnr: 877207 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver: Knr:3822 Gnr:38 Bnr:805


08.03.2019 - Dokumentnr: 289297 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3822 Gnr:38 Bnr:560
Elektronisk innsendt


01.01.2020 - Dokumentnr: 107881 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0830 Gnr:38 Bnr:620


08.06.2023 - Dokumentnr: 593934 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3822 Gnr:38 Bnr:805


Kommentar konsesjon

Nissedal kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer i utgangspunktet boplikt. Denne eiendommen er imidlertid ifølge kommunen registret som fritidseiendom og er fritatt for boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet som bekrefter at eiendommen skal benyttes til fritidsformål. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Info energiklasse

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
50 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000,-))

66 470,- (Omkostninger totalt)

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av M2 Takst AS den 31.01.23 11:39, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Eldre enkel hytte. Innlagt strøm, ellers hovedsaklig eldre bygningsdeler.
Hytten ligger flott til, relativt usjenert, bilvei helt frem, utsikt og godt utnyttet planløsning. Det meste er eldre bygningsdeler noe som tilsier vedlikehold og moderniseringer fremtid påregnes, merknader påpekt i rapport.
Enkelte bygningsdeler vurderes utfra en nyere byggeforskrift. Dette tilsier at ting kan være bygget riktig utfra byggeår, men at det likevel får et avvik utfra dagens forskrifter. Når man leser rapporten så er det viktig at man leser både beskrivelse, avviks beskrivelse og tiltaks beskrivelse, da får man god oversikt.
Grunnet snø på befaringsdagen er lite/redusert av de utvendige flater og bygningsdeler kontrollert. Det tas forbehold om skjulte feil og mangler/avvik.
Det må gjøres oppmerksom på at hytten har en enklere byggeskikk enn hva man kan forvente ut fra dagens byggeskikk. Levetid bygningsdeler er en statistisk variabel, og er ikke "eksakt vitenskap". Dette innebærer at levetider kan variere betydelig ut fra vedlikehold, bruk, sammensetning, og hvor værutsatt bygningsdelen er.
Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no.
Forøvrig må hele rapporten leses og deretter bruke god tid på visning. Lykke til!


Følgende avvik har fått TG3:
Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser.
Hytten er opprinnelig bygget på leca blokker. Når disse står i varig fuktpåkjenning så blir de porøse og løses opp. Endel av nederste blokker er byttet som følge, men det er også en mindre del av ringmur/mur mot bakside som har forvitret nedre del. Det var endel is og snø under hytta som reduserte muligheten for kontroll, men det må sannsynlig påregnes utskiftninger.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT:
Utvendig > Taktekking
Taktekking er snødekt , alder eller materiale er ukjentog derfor ikke nærmere vurdert.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.
På soverom er det flatt tak, ingen luke for tilgang til loft. I stue er det skråtak som hindrer kontroll av oppbygging.
På generelt grunnlag er eldre hytter bygget etter en enklere byggeskikk enn dagens, og snømåking av tak må påregnes ved store mengder.

Tomteforhold > Terrengforhold
Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.
Det var endel is under hytta som tyder på at vann ikke ledes videre fra under hytta og ut til terreng, dette bør ideelt sett ledes videre.

Følgende avvik har fått TG2:
Utvendig > Nedløp og beslag
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
Rundt pipe er det endel fuktmerker på treverk. Det ble utført fuktmåling flere steder med normalt utslag, noe som tyder på at lekkasje er eldre. Eier opplyste at pipen er beslått nyere tid.
Det er varierende takrenner på hytten, stedvis manglende, stedvis skjevheter mm. Takrenner anbefales generelt , og med nedløp som leder vann bort fra hytta.

Utvendig > Vinduer
Det er avvik:
Eldre vinduer med koblet glass. Noe trekk vil kunne oppleves.

Utvendig > Dører
Det er avvik:
Eldre dør med enkelt glass. ingen tettelister mm lik dagens standard, trekk vil kunne oppleves.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Balkonger/terrasse er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.
Byggeforskrifter ble endret i 2017 til at rekkverk/gjerde skal være 100cm. Tidligere krav var 90cm og lavere avhengig av år. Høyden er 67 cm som er lavt. Bedømmes etter dagens forskrift.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Litt fuktskjolder gulv ved inngangsdør, ukjent årsak. Oppsyn.

Innvendig > Pipe og ildsted
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.
Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten.
Avstand mellom ildåpning og brennbare materialer foran ildsted skal være minimum 30 cm.

Innvendig > Innvendige dører
Det er avvik:
Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken
Kun ventiler i yttervegg.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Diverse

Nissedal kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3822/38/620:
13.04.2016 - Dokumentnr: 328624 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3822 Gnr:38 Bnr:557
Bestemmelse om vedlikehold
Overført fra: Knr:3822 Gnr:38 Bnr:560
Gjelder denne registerenheten med flere


19.01.2023 - Dokumentnr: 68851 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere
Elektronisk innsendt


17.08.2023 - Dokumentnr: 877207 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3822 Gnr:38 Bnr:805


17.08.2023 - Dokumentnr: 877207 - Bestemmelse om parkering
Rettighetshaver: Knr:3822 Gnr:38 Bnr:805
Bestemmelse om opparbeidelse av parkeringsplass


17.08.2023 - Dokumentnr: 877207 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver: Knr:3822 Gnr:38 Bnr:805


08.03.2019 - Dokumentnr: 289297 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3822 Gnr:38 Bnr:560
Elektronisk innsendt


01.01.2020 - Dokumentnr: 107881 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0830 Gnr:38 Bnr:620


08.06.2023 - Dokumentnr: 593934 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3822 Gnr:38 Bnr:805


Info kommunale avgifter

Årlege kommunale gebyr på 38/620:
Eigedomsskatt kr 848,00
Feiing/tilsyn kr 488,00 inkl. mva
Grunngebyr renovasjon kr 949 inkl. mva
Renovasjon – prisgruppe 1 kr 865,00 inkl. mva

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Selger informerer:
Hytta sto på lecablokker som smuldrete opp. Hele understellet ble skiftet for 20 år siden.
Lagt ny shingel på tak. Satt på beslag på pipe - Ja, kun av faglært - Jan Torfinn Solberg adr Treungen

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.
Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.
Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.
Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Grunnpakke markedsføring (Kr.8 350)
Oppgjør (Kr.9 900)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (Kr.70 000)
Tilrettelegging (Kr.15 900)
Totalt kr. (Kr.104 735)
Produktnr: 1CC24D5F-52C4-4CE1-B104-227D9DBDD0A7