Nissedal

Felehovet nord 159

Prisantydning
2 000 000 kr
Omkostninger
66 470 kr
Totalpris
2 066 470 kr
Formuesverdi sekundær
296 800 kr
Byggeår
1979
P-rom
47 ㎡
Bruksareal
52 ㎡
Tomteareal
1 055 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Hytte med stor selveid tomt, innlagt strøm og bilvei helt frem. Ta kontakt for visning!

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

1 etasje: P-rom inneholder: Vindfang, vaskerom, stue/kjøkken og 3 soverom. S-rom er bod og do.

Vindu soverom er for små til rømning. Ikke unormalt på eldre hytter.

1 etasje: P-rom/BRA: 47/52 kvm. S-rom er 5 kvm og er bod/do

Vindfang og "baderom" inne er ikke måleverdig grunnet lav takhøyde.

Nissedal kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Oppvarming

Hovedoppvarming er en Jøtulovn som tar 60 cm lang ved.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Godt med parkering på egen tomt.

Beliggenhet

Felehovet nord 159 er en innholdsrik hytte som ligger solrikt og usjenert til, med stor selveiertomt. Skiløype like ved hytten. det er ca 5 minutters kjøring til alpinsenter.
Fra den solrike terrassen er det flott utsikt til skiløypa og lille Rosstjønn, hvor det er fine fiske, bade og skøytemuligheter.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Privat vei. Det betales i pr i dag ca kr. 5 000 pr år for brøyting og vedlikehold av vei, dette faktureres via hyttelaget Felehovet Nord.

Selger har betalt ca kr. 200 000,- i 2022 for tilkoblig av vann og avløp, etter såkalt "åseral-modellen". ligger klart til hytte vegg.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritidsbusetnad - frittliggjande, tilhører reguleringsplan detaljregulering felhovet nord , datert 10.04..2014. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Planer under arbeid: Detaljregulering av Rosstjønnfjell hyttefelt

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3822/38/620:
13.04.2016 - Dokumentnr: 328624 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3822 Gnr:38 Bnr:557
Bestemmelse om vedlikehold
Overført fra: Knr:3822 Gnr:38 Bnr:560
Gjelder denne registerenheten med flere


19.01.2023 - Dokumentnr: 68851 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere
Elektronisk innsendt


17.08.2023 - Dokumentnr: 877207 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3822 Gnr:38 Bnr:805


17.08.2023 - Dokumentnr: 877207 - Bestemmelse om parkering
Rettighetshaver: Knr:3822 Gnr:38 Bnr:805
Bestemmelse om opparbeidelse av parkeringsplass


17.08.2023 - Dokumentnr: 877207 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver: Knr:3822 Gnr:38 Bnr:805


08.03.2019 - Dokumentnr: 289297 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3822 Gnr:38 Bnr:560
Elektronisk innsendt


01.01.2020 - Dokumentnr: 107881 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0830 Gnr:38 Bnr:620


08.06.2023 - Dokumentnr: 593934 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3822 Gnr:38 Bnr:805


Kommentar konsesjon

Nissedal kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer i utgangspunktet boplikt. Denne eiendommen er imidlertid ifølge kommunen registret som fritidseiendom og er fritatt for boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet som bekrefter at eiendommen skal benyttes til fritidsformål. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Info energiklasse

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
50 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000,-))

66 470,- (Omkostninger totalt)

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av M2 Takst AS den 31.01.23 11:39, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Eldre enkel hytte. Innlagt strøm, ellers hovedsaklig eldre bygningsdeler.
Hytten ligger flott til, relativt usjenert, bilvei helt frem, utsikt og godt utnyttet planløsning. Det meste er eldre bygningsdeler noe som tilsier vedlikehold og moderniseringer fremtid påregnes, merknader påpekt i rapport.
Enkelte bygningsdeler vurderes utfra en nyere byggeforskrift. Dette tilsier at ting kan være bygget riktig utfra byggeår, men at det likevel får et avvik utfra dagens forskrifter. Når man leser rapporten så er det viktig at man leser både beskrivelse, avviks beskrivelse og tiltaks beskrivelse, da får man god oversikt.
Grunnet snø på befaringsdagen er lite/redusert av de utvendige flater og bygningsdeler kontrollert. Det tas forbehold om skjulte feil og mangler/avvik.
Det må gjøres oppmerksom på at hytten har en enklere byggeskikk enn hva man kan forvente ut fra dagens byggeskikk. Levetid bygningsdeler er en statistisk variabel, og er ikke "eksakt vitenskap". Dette innebærer at levetider kan variere betydelig ut fra vedlikehold, bruk, sammensetning, og hvor værutsatt bygningsdelen er.
Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no.
Forøvrig må hele rapporten leses og deretter bruke god tid på visning. Lykke til!


Følgende avvik har fått TG3:
Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser.
Hytten er opprinnelig bygget på leca blokker. Når disse står i varig fuktpåkjenning så blir de porøse og løses opp. Endel av nederste blokker er byttet som følge, men det er også en mindre del av ringmur/mur mot bakside som har forvitret nedre del. Det var endel is og snø under hytta som reduserte muligheten for kontroll, men det må sannsynlig påregnes utskiftninger.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT:
Utvendig > Taktekking
Taktekking er snødekt , alder eller materiale er ukjentog derfor ikke nærmere vurdert.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.
På soverom er det flatt tak, ingen luke for tilgang til loft. I stue er det skråtak som hindrer kontroll av oppbygging.
På generelt grunnlag er eldre hytter bygget etter en enklere byggeskikk enn dagens, og snømåking av tak må påregnes ved store mengder.

Tomteforhold > Terrengforhold
Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.
Det var endel is under hytta som tyder på at vann ikke ledes videre fra under hytta og ut til terreng, dette bør ideelt sett ledes videre.

Følgende avvik har fått TG2:
Utvendig > Nedløp og beslag
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
Rundt pipe er det endel fuktmerker på treverk. Det ble utført fuktmåling flere steder med normalt utslag, noe som tyder på at lekkasje er eldre. Eier opplyste at pipen er beslått nyere tid.
Det er varierende takrenner på hytten, stedvis manglende, stedvis skjevheter mm. Takrenner anbefales generelt , og med nedløp som leder vann bort fra hytta.

Utvendig > Vinduer
Det er avvik:
Eldre vinduer med koblet glass. Noe trekk vil kunne oppleves.

Utvendig > Dører
Det er avvik:
Eldre dør med enkelt glass. ingen tettelister mm lik dagens standard, trekk vil kunne oppleves.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Balkonger/terrasse er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.
Byggeforskrifter ble endret i 2017 til at rekkverk/gjerde skal være 100cm. Tidligere krav var 90cm og lavere avhengig av år. Høyden er 67 cm som er lavt. Bedømmes etter dagens forskrift.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Litt fuktskjolder gulv ved inngangsdør, ukjent årsak. Oppsyn.

Innvendig > Pipe og ildsted
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.
Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten.
Avstand mellom ildåpning og brennbare materialer foran ildsted skal være minimum 30 cm.

Innvendig > Innvendige dører
Det er avvik:
Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken
Kun ventiler i yttervegg.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Diverse

Nissedal kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3822/38/620:
13.04.2016 - Dokumentnr: 328624 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3822 Gnr:38 Bnr:557
Bestemmelse om vedlikehold
Overført fra: Knr:3822 Gnr:38 Bnr:560
Gjelder denne registerenheten med flere


19.01.2023 - Dokumentnr: 68851 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere
Elektronisk innsendt


17.08.2023 - Dokumentnr: 877207 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3822 Gnr:38 Bnr:805


17.08.2023 - Dokumentnr: 877207 - Bestemmelse om parkering
Rettighetshaver: Knr:3822 Gnr:38 Bnr:805
Bestemmelse om opparbeidelse av parkeringsplass


17.08.2023 - Dokumentnr: 877207 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver: Knr:3822 Gnr:38 Bnr:805


08.03.2019 - Dokumentnr: 289297 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3822 Gnr:38 Bnr:560
Elektronisk innsendt


01.01.2020 - Dokumentnr: 107881 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0830 Gnr:38 Bnr:620


08.06.2023 - Dokumentnr: 593934 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3822 Gnr:38 Bnr:805


Info kommunale avgifter

Årlege kommunale gebyr på 38/620:
Eigedomsskatt kr 848,00
Feiing/tilsyn kr 488,00 inkl. mva
Grunngebyr renovasjon kr 949 inkl. mva
Renovasjon – prisgruppe 1 kr 865,00 inkl. mva

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Selger informerer:
Hytta sto på lecablokker som smuldrete opp. Hele understellet ble skiftet for 20 år siden.
Lagt ny shingel på tak. Satt på beslag på pipe - Ja, kun av faglært - Jan Torfinn Solberg adr Treungen
Produktnummer: 1CC24D5F-52C4-4CE1-B104-227D9DBDD0A7