Osebakken

Fabriciusgata 8

Prisantydning
1 720 000 kr
Omkostninger
16 628 kr
Andel fellesgjeld
1 725 000 kr
Totalpris
3 461 628 kr
Felleskostnader
10 246 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2022
P-rom
54 ㎡
Bruksareal
56 ㎡
Tomteareal
861 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
2
Eierform
Andel
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Stilfull og "ny" 3-roms leilighet med takhøye vinduer og veranda mot vest. Attraktivt og sjarmerende boligområde. Heis!

Om eiendommen

Innhold

Boligen ligger i 2 etg.

Innhold: Entre, bod, 2 soverom, bad/vaskerom og stue med åpen kjøkkenløsning med utgang til overbygd og solrik balkong.

Utvendig svalgang med uteplass mot øst.

Egen bod og felles sykkelparkering i garasjeanlegg.

Borettslaget har også to utleierom (bad og soverom) som kan brukes hvis man får overnattingsbesøk av familie eller venner.

Oppvarming

Vannbåren fjernvarme og elektrisk.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Se vedlagt kart.
Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Skolekrets

Borge barneskole og Kjølnes ungdomsskole

Parkering

1 oppstillingsplass i bakgård.

Beliggenhet

Boligen ligger i et sjarmerende og attraktiv boligområde på Osebakken - ca. 1,5 km fra Porsgrunn sentrum. Hovengasenteret, barnehage, Osebakkenstranda og det trivelig Osebrostrøket med restauranter og galleri i nærmiljøet. Kort gangavstand til Kjølnes skole og idrettspark og sentrum med alle sentrumsfunksjoner Fine turområder i nærmiljøet.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert . Ferdigattesten gjelder oppføring av nye boliger. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse - blokkbebyggelse, gatetun og ras- og skredfare, tilhører reguleringsplan Del av Osebakken- Linnajordet (niv3), datert 10.04.2017.

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til bevaring av kulturmiljø, boligbebyggelse - nåværende, ras- og skredfare, byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan datert 13.06.2019.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.
Evt. utleie av boligen krever samtykke fra borettslagets styre. Iht. borettslagslova må man ha bodd i leiligheten minst ett av de to siste årene før man kan søke om fremleie, andelseiere har likevel rett til å overlate bruken av hele bustaden til andre i opptil 30 døgn i løpet av året. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettlagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter, og konferer megler ved spørsmål.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Tinglysning av hjemmelsovergang: kr 480,-
Tinglysning av pantedokument kr 480,-
Forhåndsvarsling av forkjøpsrett kr 7768,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 5 100,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger: kr 16.628,-
 
Regnestykker forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Boligen fremstår som ny og har et moderne preg. Gjennomgående leilighet med høye vinduer mot vest som gir gode lysforhold og gode romfølelse.

Entre: (4,9 kvm):
Plass til å henge og sette fra seg yttertøy og sko. På gulv er det en-stavs parkett med gulvvarme og malte slette flater på vegger og malt himling.

Stue med åpen kjøkken løsning: (20,6 kvm):
Lyst å fint med store vindusflater som gir godt med naturlig lys inn i rommet. Utgang til balkong. På kjøkken er det Marbodal innredning med slette fronter og laminert benkeplate. Integrert med kombinert kjøl-/fryseskap, oppvaskmaskin, stekeovn og nedfelt steketopp. På gulv er det en-stavs parkett med gulvvarme og malte slette flater på vegger og malt himling.

Soverom 1: (11.8 kvm)
Innredet med garderobeskap. På gulv er det en-stavs parkett og malte slette flater på vegger og malt himling.

Soverom 2: (7,1 kvm)
Innredet med garderobeskap. På gulv er det en-stavs parkett og malte slette flater på vegger og malt himling.

Bad/vaskerom: (4.9 kvm)
Pent bad/vaskerom som inneholder baderomsinnredning med nedfelt servant, speil med lys, dusjnisje med glassvegger, veggfast toalett og opplegg til vaskemaskin. På gulv er det fliser (30x60) med varmekabler, på vegger er det malt strie samt flis (30X60) i dusjhjørne og malt himling.

Balkong: (9,1 kvm)
Overbygget og solrik balkong med utgang fra kjøkken/stue.

Leiligheten disponerer bod i felles garasjeanlegg på ca. 5 kvm.

Diverse

Utvendig elektriske screens på soverom 1 og vindu i stue.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/81230044. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Byggemåte

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3
- Ingen

TG2
- Innvendig > Innvendige dører - 2
- Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom

TG IU
- Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad/vaskerom - Det er pga. bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone
- Tekniske installasjoner > Varmtvannstank

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

TV/Internett/Bredbånd

Boligen er knyttet kabel-tv og bredbånd fra Viken fiber er inkl. i felleskostnaden.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Meglers vederlag er avtalt til kr 32 500,00 inkl. mva. i provisjon.
Videre er det avtalt tilrettelegging kr 12.000,- og markedspakke kr 16.000,- . I tillegg belastes selger direkte utlegg. 
 
Totalt ca. kr 60 500,00,- inkl. mva.
Produktnr: 9E36D476-7109-4663-80A1-F5012BF8E593