Ørnefjell

Bakken hyttegrend 61

Byggeår
1977
Internt bruksareal (BRA‑i)
74 ㎡
Bruksareal
74 ㎡
Tomteareal
90 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Hovden sør | Flott beliggende oppgradert hytte i idyllisk vinterparadis - Innlagt strøm, vann og avløp

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Hyggelig hytte med alt på ett plan. Hytta inneholder gang, bad, stue, kjøkken med spisekrok, 3 soverom og entre/bod. Hytta har en romslig terrasse som går rundt flere sider.

Vinduer har noe for liten bredde i åpning. Målt bredde var 48 cm. krav er 50 cm. Det er imidlertid 3 dører som kan fungerer som fluktveier.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.
Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Rom som er merket "vask" på tegninger mottatt av kommunen fremstår nå som et bad med dusj, toalett og baderomsinnredning. Tegninger viser også et lite biotoalett i rom som fremstod nå som en del av bod/entré. Tegninger viser en mindre terrasse enn hva som er tilfelle. Tegninger viser to soverom som nå er ett større soverom. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Oppvarming

Peisovn i stua. Varmepumpe (kan styres hjemmefra via en app). DEFA styrte panelovner (kan styres hjemmefra via en app). Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Hytta er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Selger har opparbeidet parkering ved veien rett nedenfor hytta for mange år siden, plass til to biler. Det er ikke en skriftlig/tinglyst eller muntlig avtale om parkering ved veien. Festekontrakten oppgir kun at det skal opparbeides 1 1/2 parkeringsplass per hytte, ikke hvor. Hvor parkering ihht. festekontrakt er ment er usikkert, men sannsynlig vis på felles parkeringsplass for hyttefeltet. Kjøper overtar ansvar og eventuell risiko for opparbeidet parkeringsplass.

Beliggenhet

Flott beliggende hytte i idyllisk vinterparadis på Hovden ca. 760 moh. Hytta ligger på Ørnefjell, rett i underkant av 15 minutters kjøretur fra Hovden sentrum. Hytta har solrik beliggenhet og er omringet av flott uberørt natur. Det er skiløyper like i nærheten, som starter blant annet fra felles parkeringsplass. Otra ligger like i nærheten med fine bade- og fiskemuligheter. Flotte turstier fra hyttefeltet og opp til bl.a. Svånuten på over 1 300 høydemeter. Dette er også et populært fjell for toppturer og randonne på vinterstid. Det er kort vei til Ørnefjell golfbane. I Hovden sentrum finner man flott alpinanlegg, milevis av oppkjørte skiløyper og badeland. Her finner man også fasiliteter som dagligvarebutikk, butikker, cafeer og resturanter.

Ørnefjell golfbane ca. 3 min
Hovden idrettsplass ca. 15 min
Aktivitetshall, fotball ca. 12.2 km
Fjellgardane nærmiljøanlegg ca. 15 min
Ballspill ca. 12.5 km

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vann og avløp. Privat vei. Kostnad for brøyting og vedlikehold er inkluderet i avgift til velforening. Det er mulighet for brøyting av privat parkeringsplass. Dette koster ca. kr. 3.000,-.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Fritidsbebyggelse, tilhører reguleringsplan Midtregionen, ikrafttredelsesdato 27.09.2007. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Eiendommen ligger i faresone flomfare, hensynssonenavn H320_1. Kommunen opplyser at det foreligger en reguleringsplan under arbeid for området hytta ligger i, plannavn: Ørnefjell hytteområde, Id: 202303, status: planlegging igangsatt. Ta kontakt med Bykle kommune for mer informasjon om dette.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4222/6/25/23:
26.08.1977 - Dokumentnr: 102610 - Urådighet
Gjelder feste
FESTERETTEN KAN IKKE OVERDRAS / FRAMLEIES
UTEN SAMTYKKE FRA GRUNNEIER


26.08.1977 - Dokumentnr: 102610 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
Festetid: 80 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 400
Gjelder denne registerenheten med flere


01.01.2020 - Dokumentnr: 1826350 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0941 Gnr:6 Bnr:25
Gjelder denne registerenheten med flere


Kommentar konsesjon

Bykle kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer i utgangspunktet boplikt. Denne eiendommen er imidlertid ifølge kommunen registret som fritidseiendom og er fritatt for boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet som bekrefter at eiendommen skal benyttes til fritidsformål. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Kommentar odelsrett

Det hviler ikke odel på eiendommen.

Økonomi

Omkostninger kjøper

2 050 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
51 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 050 000,-))

67 720,- (Omkostninger totalt)

2 117 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Nøkkelinformasjon

Standard

Hyggelig stue med peisovn og utgang. Hytta har en hyggelig, delvis overbygget terrasse.

Nyere kjøkkeninnredning med profilerte fronter og laminert benkeplate. Kjøkkenet har fastmonterte hvitevarer ifm. av oppvaskmaskin og mikrobølgeovn. Det er plass for spisebord.

Baderom med vinylbelegg på gulv, panelplater på vegger og panel i takhimling. Rommet er innredet med dusjkabinett, toalett og innredning med nedfelt servant.

Det er tre soverom, innredet med 9 sengeplasser. To av soverommene har dobbeltseng og en åpen romslig integrert hylleløsning for oppbevaring.

Følgende oppgraderinger er gjort i nyere tid:
2015: ny fundamentering av hytte og terrasser, pilarer av betongblokker og stripefundamenter av betong, Jekteberg
2015: nye terrasser frikoblet fra hyttas bærekonstruksjon
2015: ny pipe og peisovn
2016: ny VA-installasjon og utstyr, Hovden rørleggerservice
2016: nytt bad og VVS-utstyr
2016: ny kjøkkeninnredning med integrert oppvaskmaskin og mikrobølgeovn
2016: nytt sikringsskap med ny 3-faseinatallasjon, DEFA styrte panelovner, Knut Hovet
2018: nytt platetak med beslag
2022: ny varmepumpe, Uppstad VVS

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Ruben Lossius den 31.05.24, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: Hytten er oppført i henhold til vanlig byggeskikk og standard for byggeperioden og fremstår i god teknisk stand. Det ble generelt ikke oppdaget større tilstandssvekkelser ved bygningen utover den forventede slitasjen på grunnlag av alder, utenom enkelte punkter som fremkommer i rapporten. Merk: Enkelte bygningsdeler kan være i god stand og helhetlig være vurdert/merket som TG1 i beskrivelsestekst, mens samme bygningsdel kan ha lokale avvik merket TG2. Oppsummering av avvik som defineres som TG2 og TG3 vises fra side 6 i rapporten. Hele rapporten må leses.

Følgende avvik har fått TG3:
- Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Det er ikke montert rekkverk på rundt terrassen med høyde over 50 cm. Avvik ihht. NS 3600.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak):
- Utvendig - Nedløp og beslag: Det gjøres oppmerksom på at hytten ikke har takrenner og nedløp. Ikke uvanlig løsning for eldre hytter på fjellet. Regnes likevel som et avvik. Det er ikke snøfangere på taket.
- Utvendig - Veggkonstruksjon: Ved stikkontroll i underkant av kledning og hjørnebord ble det ikke registrert tilstrekkelig museband og eller tiltak for å hindre mus. Avviket medfører risiko for at mus kan ha gjort skade i skjult konstruksjon. Stedvis står kledningen noe nært terreng.
- Utvendig - Takkonstruksjon/Loft: Det ble registrert noe skjolder og misfargede taktrobord innvendig og utvendig i hytten. Dette kan være symptom på begrenset i lufting. Lufttilførsel er noe redusert der isolasjon/pappkasetter presser noe mot undertak. Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Utenom hva som er synlig i innvendig takpanel og utvendig gesims/gavl er det er ingen mulighet til vurdering utover alder.
- Utvendig - Vinduer: Over halvparten av forventet levetid er utgått på vinduer. Enkelte vinduer var noe vanskelig å lukke og var utette mellom karm og vindusramme.
- Utvendig - Dører: Basert på alder må det kunne forventes/tas høyde for at dører er en del av det fremtidige vedlikehold og utskiftingsbehovet. Det ble registrert noe lysinnslipp mellom dørblad i lukket tilstand.
- Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på på 2 meters lengde var stedvis mellom 10 mm. og 20 mm. Dette er avvik som kvalifiserer til tilstandsgrad 2 og gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble registrert enkelte stubbloftsplater som manglet under hytten og synlig isolasjon/Glava. Avviket gjør også at område ikke er musetett. Det gjøres også oppmerksom på at enkelte stubbloftsplater er av eternit og sannsynlig inneholder asbest fibre.
- Våtrom - Overflater vegger og himling - Bad: Det er ikke fremlagt dokumentasjon på at platene og takpanel er malt med våtromsmaling. Typen plater og panel er ikke ment for baderom og våtsoner. Det gjøres oppmerksom på at platene vil ikke tåle direkte vannsprut og tåler dårlig høy luftfuktighet over tid.
- Våtrom - Overflater Gulv -Bad: Det er kun oppkant i form av gulvlist og svill. Tettesjikt er kun silikonfuge mellom belegg og lister. Våtromsgulvet har ikke fall mot sluk og mangler nødvendige oppkanter. Det kreves minimum 25 mm. fall/høydeforskjell mellom tett oppkant rundt vegger/dør og sluk. Det er også ufagmessig avslutning rundt sluk.
- Våtrom - Sluk, membran og tettesjikt - Bad: Belegg/tettesjikt er ufagmessig montert. Belegg er ikke klemt i sluk, men kuttet rundt på utsiden av sluk. Det er ikke oppkanter langs vegger og sveisede hjørner. Tilstrekkelig oppkant/tettesjikt mangler også ved dør.
- Våtrom - Ventilasjon - Bad: Rommet har kun naturlig ventilasjon og mangler tilluftsløsning.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp, oppvaskmaskin og mikrobølgeovn.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Velforening

Det er pliktig medlemskap i velforening. Årlig kostnad kr. 2.625,-. Dette inkluderer blant annet vedlikehold og brøyting av felles parkeringsplasser og vei.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4222/6/25/23:
26.08.1977 - Dokumentnr: 102610 - Urådighet
Gjelder feste
FESTERETTEN KAN IKKE OVERDRAS / FRAMLEIES
UTEN SAMTYKKE FRA GRUNNEIER


26.08.1977 - Dokumentnr: 102610 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
Festetid: 80 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 400
Gjelder denne registerenheten med flere


01.01.2020 - Dokumentnr: 1826350 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0941 Gnr:6 Bnr:25
Gjelder denne registerenheten med flere


Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer: Vanngebyr kr. 3,91,- per m3, Abonnement vann kr. 3.650,-, Kloakkgebyr kr. 7,57,- per m3, Abonnement kloakk kr. 4.350,-, Hytterenovasjon kr. 2.663,75,- og Feiing/tilyn kr. 412,50,-.

Byggemåte

Antatt byggeår rundt 1977, basert på tinglyst festekontrakt datert i 1977. Byggeår er usikkert. Bygning oppført i tre over pilarer av betongblokker og stripefundamenter av betong. Svakt skrånet luftet saltak tekket med stålplater. Hytten har eldre vinduer med malte karmer og rammer av tre og 2-lags koblede glass og 3 stk. eldre malte ytterdører Nyere terrasse rundt deler av hytten av tre.

Info strømforbruk

Selger opplyser om et årlig strømforbruk på ca. 7.131 kwh.

Polisenummer

793783

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæringsskjema:
Tilleggskommentar: Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være skader og andre forhold ved eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Solgt
Produktnummer: E73081E9-1402-4F83-B7FD-F9E882CAFBDD Kategori: