Andøya

Andøysløyfen 161

Prisantydning
3 990 000 kr
Omkostninger
116 750 kr
Totalpris
4 106 750 kr
Byggeår
1993
Internt bruksareal (BRA‑i)
113 ㎡
Bruksareal
141 ㎡
Tomteareal
506 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
3
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Tomannsbolig

Oversikt

En flott øverste del av en tomansbolig. Leiligheten går over 2 plan med tilhørende garasje og solrik veranda.

Om eiendommen

Oppvarming

Ved og elektrisk til oppvarming. Peis med peisinnsats er montert i stua, brannplate anbefales montert på gulv.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Se vedlagt kart på høyre side i Finn-annonsen.

Parkering

Parkering i garasje og på tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen fra byggeår. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig). Det foreligger midlertidig brukstillatelse på enebolig m/ hybelleilighet datert 04.05.1994. Det fremkommer at følgende gjenstående arbeid: erklæring vedr. kommunale VA-ledninger må i tinglyst stand innsendes til bygningskontrollen, innen 20.05.1994.

Det foreligger byggetillatelse på garasje datert 02.05.1995.

Det foreligger ferdigattest på bruksendring fra barnehage til egen boenhet samt bruksendring av bod areal til rom for varig opphold datert 06.03.2024. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligformål og tilhører reguleringsplan nr. 518 "Andøya", datert 16.12.1987 samt plan nr. 518H "Andøya, felt B7 og B5A - bebyggelsesplan" datert 27.09.1990. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 17695. Tinglyst: 05.11.1993. Bestemmelse om gjerde. Kommunale rettigheter/påbud i henhold til skjøte/festekontrakt. Bestemmelse om bebyggelse, innen 2 år. Med flere bestemmelser.
Dagboknr.: 7931. Tinglyst: 03.05.1994. Erklæring/avtale. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Kan ikke slettes uten samtykke fra Ingeniørvesenet.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Kommentar konsesjon

Det er ikke konsesjonsplikt for denne eiendommen.

Info energiklasse

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 99 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 116 750,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatt kommer i tillegg til kommunale avgifter. Eiendomsskatten er p.t. ikke beregnet for denne seksjonen.
Eiendomsskatt utgjør totalt kr 6826 for hele boligen (inkl. seksjon 1 og 2).

Nøkkelinformasjon

Standard

Sørmegleren ved Kristian Lossius har gleden av å ønske deg velkommen til Andøysløyfen 161!
En flott øverste del av en en tomannsbolig. Leiligheten går over 2 plan med tilhørende garasje og solrik veranda.

Leiligheten har følgende planløsning:
1. etg.: Flislagt vindfang og mellomgang. Romslig bod ved siden av trapp. Flislagt bad med vegghengt toalett, servant med underskuff og dusjhjørne. Badet har varmekabler i gulv. Skyvedør på bad med opplegg til vaskemaskin og tørketrommel. Meget romslig stue med plass til både sofagruppe og spisebord. Peis i stue. Utgang t il stor solrik veranda. Stuen er delvis åpen mot kjøkken. Kjøkkenet har hvite fronter med laminat benkeplate. Hvitevarer som kjøleskap, ovn, mikro, platetopp og oppvaskmaskin medfølger salget.
2. etg.: Består av 3 soverom samt et flislagt bad med badekar, toalett og servant med underskap. Plass til kommode for oppbevaring.

Tilstandsrapport;
Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takstmann Arild Grundetjern AS 08.03.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato (04.08.2023). Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
"Boligen er bygd i 1993 og er i stort sett bra stand, vanlig vedlikehold bør beregnes. Følgende hovedtrekk kan nevnes: Utvendig har dobbelkrummet betongtakstein, takrenner og beslag fra byggetid normal slitasje, vanlig vedlikehold bør beregnes. Vinduer er stort sett fra byggetid, vanlig vedlikehold bør beregnes. Råte i 2 stuevinduer. 4 vinduer i 2. etasje er av nyere dato og er i god stand. Inngangsdør er utett mellom karm og ramme, dette antas å skyldes at dørbladet har slått seg (blir ikke bra selv om en justerer karmen). Terrassedører er fra 2009/2014 og er i bra stand. Liggende kledning med skrå har råte noen steder, utbedringer bør beregnes. Terrasser er i bra stand, rekkverk er iht. krav. Glassrekkverk er montert ved terrasse i 1. etasje. Innvendig holder bad i 2. etasje standard fra byggetid, generell oppgradering mht. membran og overflater bør beregnes. Bad i 1. etasje ble oppusset i 2019, eier har dokumentasjon på utført arbeid som kan fremlegges. Det ble utført hulltaking i vegg mot bad, ingen synlig eller målbar fukt ble oppdaget. EPOQ kjøkkeninnredning er ca 10 år gammel og er i bra stand, induksjon platetopp er montert. Lekkasjevarsler anbefales montert i kjøkkenbenken. Gulvhøyder ble kontrollert i 5 rom, ingen store avvik ble registrert. Sikringsskap med automatsikringer. Røropplegget er fra byggetid, vanlig vedlikehold bør beregnes. Innvendig stoppekran er montert på bad i underertasjen. V.v.-bereder er datostemplet 2006 og er på ca. 200 liter, berederen står montert på bad i underetasjen. Ved og elektrisk til oppvarming. Peis med peisinnsats er montert i stua, brannplate anbefales montert på gulv. Garasje er medtatt i samlet arealmåling for boligen. Rapporten omhandler kun boligen i 1. og 2. etasje. Forøvrig må hele Tilstandsrapporten leses i sin helhet."
 
Følgende avvik har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak):
Utvendig > Taktekking.
Utvendig > Nedløp og beslag.
Utvendig > Veggkonstruksjon.
Utvendig > Vinduer.
Utvendig > Dører.
Innvendig > Radon.
Innvendig > Pipe og ildsted.
Innvendig > Innvendige trapper.
Innvendig > Andre innvendige forhold.
Våtrom > 1. etasje > Bad > Overflater Gulv.
Våtrom > 2. etasje > Bad > Overflater Gulv.
Våtrom > 2. etasje > Bad > Sluk, membran og tettesjikt.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen: kjøleskap, ovn, mikro, platetopp og oppvaskmaskin.

Diverse

Boligen er opprinnelig i en enebolig. Boligen ble nylig seksjonert/delt opp i to seksjoner.

Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter. Dokumentet er vedlegg til salgsoppgaven.

Det fremkommer av vedtektene at sameiet skal ha et styre som skal bestå av 1 styreleder og 1 styremedlem. En fra hver seksjon. Ledervervet rullerer i sameiet. Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel.

Det fremkommer videre at felles utvendig vedlikehold og fellesutgifter som renovasjon, bygningsforsikring, brøyting etc skal fordeles, enten per seksjon eller iht brøk, det skal velges det som er mest riktig i forhold til brøk og/eller bruk. Der det er særlige grunner for det, og det taler for det, kan en kostnad fordeles etter nytten for den enkelte seksjon. Selger opplyser at hun betaler kr 8567 årlig (kr 701 i mnd.) for bygningsforsikring. Dette beløpet vil bli delt mellom de to seksjonene.

Dyrehold er tillatt. Dyreholdet må ikke være til sjenanse for de øvrige brukerne av eiendommen.

Ved salg har den andre seksjonen forkjøpsrett til markedspris enten ved takst eller salg. Det er nåværende eier av snr. 1 som selger boligen, og det vil dermed ikke bli aktuelt å benytte forkjøpsretten ved denne handelen.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 17695. Tinglyst: 05.11.1993. Bestemmelse om gjerde. Kommunale rettigheter/påbud i henhold til skjøte/festekontrakt. Bestemmelse om bebyggelse, innen 2 år. Med flere bestemmelser.
Dagboknr.: 7931. Tinglyst: 03.05.1994. Erklæring/avtale. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Kan ikke slettes uten samtykke fra Ingeniørvesenet.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Info kommunale avgifter

Gjelder abonnementsgebyr og forbruk (stipulert) vann og avløp.
Feie- og tilsynsavgift står fortsatt registrert samlet for begge seksjonene, med kr 412 for 2024.

Renovasjon fra Avfall Sør kommer i tillegg. Beregnet årsbeløp hele boligen (snr. 1 og snr. 2) er kr 4013 for år 2024. Gebyret faktureres i forhold til antall tømminger. Renovasjonsgebyr vil bli fordelt mellom seksjonene, enten pr. seksjon eller iht. brøk, ref. vedtektene.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

- Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom?
Bad oppe i 2 etg Murerfirma Jens Tore Frigstad 1994. Mur og puss v/ Helge Homme 2018 alt av murerarbeid på badet. Rørleggerfirma Lund vvs alt av rørleggerarbeid på badet.

- Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt?
Fra liten veranda oppe og inn i veggen. Det er fikset.
Fra hull i tak i tak i garasjen. Det er fikset.

- Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade?
Skifta mye kledning på flere vegger. Nyvasket og beiset i august 2023. Nye vinduer i fronten og verandadør 2 etg 2019. Nye vinduer i 2 etg baksiden 2023.

- Er det utført radonmåling?
Desember 2023. Alt ok.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: 0B4FB65F-C852-4FE9-9343-F8ED5AFACBED Kategori: