Vegårshei

4212-10/47/0/0

Prisantydning
690 000 kr
Omkostninger
33 720 kr
Totalpris
723 720 kr
Tomteareal
831 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidstomt

Oversikt

BUD MOTTATT - Flott opparbeidet hyttetomt i landlige omgivelser - Inkludert vann, kloakk og strøm | Båtfeste | Bilvei |

Beliggenhet

Adkomst

Fra Tvedestrand kjører man mot Vegårshei og Åmli. Sving til høyre inn mot Ufsvatn (7). Sving så til høyre inn på Kilsveien og til venstre inn på Lundlia. Tomten ligger så helt innerst i veien.

Beliggenhet

Tomten ligger høyt og fritt til med flott utsikt utover Ufsvatn i Vegårshei kommune - et innlandsvann med både fiske, bade og ro muligheter. Fra hytten det flere fine turstier i nærområdet. Ønsker man skiløper ved vinterstid er det alpinsenter på Myra, samt fine skiløper i området rundt Myra. Det er en grei kjøretur til både Åmli, Vegårshei og videre til Gautefall og Tvedestrand. Gautefall har eget alpinsenter, som er svært egnet for både store og små. Her er det utleie av utstyr, flere alpinbakker, og kafe for å nevne noe. Ca 25-30 minutters kjøring fra tomten har man nydelig golfbane på Nes Verk - en morro attraksjon.

Tomten ligger landlig og rolig til i omgivelsene. Beliggenheten er perfekt for deg som ønsker å trekke deg tilbake i rolige omgivelser, men samtidig ha attraksjoner og aktiviteter i området.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Privat vei. Kr. 5000,- per år i vinter og veivedlikehold. Inkluderer brøyting. Vann fra egen borrehull. Borrehullet blir laget når tomten er solgt. Renseanlegg blir laget når tomtene er solgt. Disse to tomtene pluss en nabotomt vil dele på vedlikeholdet og drift av renseanlegget.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse , tilhører reguleringsplan Lundlia og Geitåsen, datert 11.01.2012. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4212/10/47:
06.04.1929 - Dokumentnr: 900133 - Utskifting
37-222
Overført fra: Knr:4212 Gnr:10 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


16.05.1956 - Dokumentnr: 568 - Erklæring/avtale
Overenskomst om slåtterett og skogstykke. A 25
Overført fra: Knr:4212 Gnr:10 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


06.07.2005 - Dokumentnr: 2215 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:10 Bnr:20
Bestemmelse om båt/bryggeplass og badeplass.
Overført fra: Knr:4212 Gnr:10 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


12.07.2005 - Dokumentnr: 2300 - Bestemmelse iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:10 Bnr:19
Bestemmele om vedlikehold og brøyting
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4212 Gnr:10 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


12.07.2005 - Dokumentnr: 2300 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:10 Bnr:19
Overført fra: Knr:4212 Gnr:10 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


19.09.2005 - Dokumentnr: 3125 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:10 Bnr:14
Overført fra: Knr:4212 Gnr:10 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


08.11.2019 - Dokumentnr: 1338292 - Bestemmelse om båtplass/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:10 Bnr:29
Overført fra: Knr:4212 Gnr:10 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


14.04.2020 - Dokumentnr: 2325388 - Bestemmelse om båtplass/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:10 Bnr:21
Overført fra: Knr:4212 Gnr:10 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


24.09.2020 - Dokumentnr: 3074711 - Bestemmelse om båtplass/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:10 Bnr:22
Overført fra: Knr:4212 Gnr:10 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


17.10.2023 - Dokumentnr: 1151628 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


21.09.2021 - Dokumentnr: 1171572 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4212 Gnr:10 Bnr:1
Elektronisk innsendt


Økonomi

Omkostninger kjøper

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
17 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 690 000,-))

33 720,- (Omkostninger totalt)

723 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)


Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Det er ikke beregnet noe skattegrunnlag for eiendomsskatt.

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Maksimalt tillat bebygd areal pr tomt er BYA=150kvm.

Maksimal grunnmurshøyde: 80cm
Maksimal mønehøyde: 6 meter.
Maksimal gesimshøyde: 4,2 meter
Takvinkel mell om 22 og 38 grader.

Se reguleringsplanen bestemmelser for utfyllende informasjon.

Diverse

Byggmester Olstad As har blitt varmt anbefalt av selger. Foretaket har røtter som strekker seg helt tilbake til 1985, siden den gang har Byggmester Olstad AS opparbeidet seg et godt renomme, og utfører nå arbeid over store deler av Sørlandet. Det er brødrene Ola Henrik Olstad og Stian Olstad som driver foretaket. De er opptatt av god kvalitet!

Byggmester Olstad AS er forhandler av Mesterhus, som er en landsomfattende kjede. De er fleksible, og kan kontaktes i forbindelse med oppføring av hytte.

Ta kontakt med dem på telefon 959 21 021 eller på mail ola@byggmesterolstad.no for en hyggelig prat!

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4212/10/47:
06.04.1929 - Dokumentnr: 900133 - Utskifting
37-222
Overført fra: Knr:4212 Gnr:10 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


16.05.1956 - Dokumentnr: 568 - Erklæring/avtale
Overenskomst om slåtterett og skogstykke. A 25
Overført fra: Knr:4212 Gnr:10 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


06.07.2005 - Dokumentnr: 2215 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:10 Bnr:20
Bestemmelse om båt/bryggeplass og badeplass.
Overført fra: Knr:4212 Gnr:10 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


12.07.2005 - Dokumentnr: 2300 - Bestemmelse iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:10 Bnr:19
Bestemmele om vedlikehold og brøyting
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4212 Gnr:10 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


12.07.2005 - Dokumentnr: 2300 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:10 Bnr:19
Overført fra: Knr:4212 Gnr:10 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


19.09.2005 - Dokumentnr: 3125 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:10 Bnr:14
Overført fra: Knr:4212 Gnr:10 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


08.11.2019 - Dokumentnr: 1338292 - Bestemmelse om båtplass/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:10 Bnr:29
Overført fra: Knr:4212 Gnr:10 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


14.04.2020 - Dokumentnr: 2325388 - Bestemmelse om båtplass/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:10 Bnr:21
Overført fra: Knr:4212 Gnr:10 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


24.09.2020 - Dokumentnr: 3074711 - Bestemmelse om båtplass/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:10 Bnr:22
Overført fra: Knr:4212 Gnr:10 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


17.10.2023 - Dokumentnr: 1151628 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


21.09.2021 - Dokumentnr: 1171572 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4212 Gnr:10 Bnr:1
Elektronisk innsendt


Info kommunale avgifter

Det er ikke kommunale avgifter på tomter i Vegårshei kommune

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Visning

Kontakt megler

Produktnr: A380AA11-61C1-41AF-8F04-D80B135A8F63 Kategori: