Eiendomsmegler i Skien

Vår avdeling i Skien

Cappelens gate 10

Tlf: 35 51 01 00 Fax: 94 77 08 83 telemark@sormegleren.no

Åpningstider: 0900 - 1600
Cappelens gate 10, co/Sparebanken Sør, Postboks 14, 3701 Skien

Våre eiendomsmeglere i Skien

Beathe Gundersen

Eiendomsmegler Sørmegleren Telemark AS avd. Skien

Jørgen Thorkildsen

Eiendomsmegler / Daglig leder Sørmegleren Telemark AS avd. Skien

Richard Løyning Arntsen

Eiendomsmegler Sørmegleren Telemark AS avd. Skien

Fredrik Risanger Busk

Eiendomsmegler Sørmegleren Telemark AS avd. Porsgrunn

Tina Vinje

Eiendomsmegler Sørmegleren Telemark AS avd. Porsgrunn

Atle Rex Lundgren

Eiendomsmegler MNEF Sørmegleren Telemark AS avd. Porsgrunn

Våre ansatte i Skien

Diana Noor

Faglig leder Sørmegleren Telemark AS avd. Skien

Henriette Rød

Saksbehandler Sørmegleren Telemark AS avd. Porsgrunn

Christina Wold

Saksbehander Sørmegleren Telemark AS avd. Porsgrunn