Eiendomsmegler i Risør

Vårt kontor i Risør

Torvet 2

Tlf: 37 14 30 00
risor@sormegleren.no

Åpningstider: 0900 - 1530
Sommertid: 0900 - 1500

Torvet 2, 4950 Risør

Våre eiendomsmeglere i Risør

Per Erling Fløistad

Eiendomsmegler / Avd. leder Avd. Risør/Tvedestrand

Terje Marcussen

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig Avd. Risør/Tvedestrand

Våre støttefunksjoner og administrasjon i Risør

Maria Stornes

Saksbehandler Avd. Risør/Tvedestrand

Tone Elisabeth Hveem

Saksbehandler Avd. Risør/Tvedestrand