Eiendomsmegler i Risør

Vårt kontor i Risør

Torvet 2

Tlf: 37 14 30 00 risor@sormegleren.no

Åpningstider: 0900 - 1530
Torvet 2, , 4950 Risør

Våre eiendomsmeglere i Risør

Jan Terje Halvorsen

Eiendomsmegler / Avd. leder Sørmegleren AS avd. Risør/Tvedestrand

Terje Marcussen

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig Sørmegleren AS avd. Risør/Tvedestrand

Aslaug Åkre Skaraas

Eiendomsmegler Sørmegleren AS avd. Risør/Tvedestrand

Våre ansatte i Risør

Maria Stornes

Saksbehandler Sørmegleren AS avd. Risør/Tvedestrand

Tone Elisabeth Hveem

Saksbehandler Sørmegleren AS avd. Risør/Tvedestrand