Oppgjør og tinglysing

Når overtagelsesprotokollen er mottatt sendes skjøte til tinglysing. Når kjøper er registrert som eier utbetales oppgjøret. Selger og kjøper får hver sin oppgjørsoppstilling. 

9. Oppgjør og tinglysing

Selger sender overtagelsesprotokoll til eiendomsmegler eller leverer den på meglerkontoret. Når protokollen er mottatt, sendes skjøte til Statens Kartverk for tinglysing. Fra overtagelse tar oppgjøret normalt en til to uker, avhengig av saksbehandlingstid hos Kartverket. 

Dette gjør eiendomsmegler ved oppgjør

  • Innhenter saldo og innfrir eventuelle lån, utestående kommunale avgifter, sameie, borettslag og lignende 
  • Gjennomfører oppgjør i henhold til oppgjørsskjema

Dette gjør selger ved oppgjør

  • Senker skuldrene og gleder deg over avsluttet prosess
  • Anmelder Sørmegleren på Google og eiendomsmegler på eiendomsmeglerguiden.no