Kontrakt og kontraktsmøte

Gratulerer med salg! Nå skal avtalen selger og budgiver gjorde ved budaksept formaliseres i en kjøpekontrakt. Eiendomsmegler utarbeider nødvendige dokumenter og kjøpekontrakt som selger og kjøper får oversendt i forkant av kontraktsmøte. 

7. Kontrakt og kontraktsmøte

Velger du å akseptere et bud, utarbeider eiendomsmegler en kjøpekontrakt mellom deg og kjøper. Kontrakten er en gjengivelse av det partene ble enig om i budrunden. Ved budaksept avtales tidspunkt for kontraktsmøte hvor selger, kjøper og eiendomsmegler er tilstede. Kontraktsmøte foregår på eiendomsmeglers kontor. Dette er kanskje første gang selger og kjøper møtes. På kontraktsmøte gjennomgås og signeres kontrakt og andre nødvendige dokumenter for å gjennomføre eiendomshandelen og eiendomsoppgjøret.

Ved forkjøpsrett vil eiendomsmegler sørge for at denne blir utlyst. Kontraktsmøte gjennomføres parallelt. Dersom forkjøpsretten blir benyttet lages en ny kjøpekontrakt. 

Etter kontraktsmøte sender eiendomsmegler nødvendige dokumenter til Sørmeglerens oppgjørsavdeling, som vil foreta det økonomiske oppgjøret etter overtagelsen. Eiendomsmegler informerer også styret og forretningsfører om eierskifte. 

Dette gjør eiendomsmegler i kontraktsmøte

  • Avtaler møtetidspunkt for kontraktsmøte
  • Utarbeider og sender ut forslag på kjøpekontrakt og andre nødvendige dokumenter
  • Gjennomfører kontraktsmøte 
  • Informerer styre og forretningsfører 

Dette gjør selger i kontraktsmøte

  • Leser gjennom utkast til kontrakt i forkant
  • Deltar på kontraksmøte sammen med kjøper og eiendomsmegler
  • Signerer dokumenter sammen med kjøper