Lindesnes

Vigeland

Tomteareal
2 544 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Næringstomt

Oversikt

Sentral og sentrumsnær tomt til bolig og forretning - gode profileringsmuligheter

Beliggenhet

Parkering

På egen tomt, det er lagt opp til offentlig parkeringsplass på nabotomten.

Beliggenhet

Vigeland sentrum, i bakken på vei opp til E39

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til B/F (B/F9), tilhører reguleringsplan Vigeland sentrum, datert 08.12.05 og revidert senest 24.06.10. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/356/146:
15.07.1996 - Dokumentnr: 2555 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:356 Bnr:7


09.06.2009 - Dokumentnr: 408671 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4205 Gnr:356 Bnr:158


01.01.2020 - Dokumentnr: 1623771 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1029 Gnr:56 Bnr:146


Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Det er tiltenkt kombinert bebyggelse av næring i 1 etasje og bolig i etasjene over

Standard

Råtomt, kjøper må selv opparbeide tomten og fremføre tekniske anlegg

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/356/146:
15.07.1996 - Dokumentnr: 2555 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:356 Bnr:7


09.06.2009 - Dokumentnr: 408671 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4205 Gnr:356 Bnr:158


01.01.2020 - Dokumentnr: 1623771 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1029 Gnr:56 Bnr:146


Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern
Produktnummer: 861AABF1-8B82-4AF2-9FF2-CA9F2D48495A Kategori: