Kristiansand

Vestre Strandgate 42, 4. etg.

Eierform
Eiet
Eiendomstype
Kontor

Oversikt

Kontorlokaler til leie i Haanesgården i Sentrum nær det nye politihuset.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

I flg. tegninger fra eier:
4. etg: (snr:17) - ca. 220 kvm.

4.etg: Gang, bod/bad, vaskerom, kjøkken og 9 cellekontorer.
En trapp ned til toaletter:

Oppvarming

Elektrisk

Beliggenhet

Parkering

Mulighet for å leie plass i u.etg. hvis ledig. Ellers parkeringshus i umiddelbar nærhet med god kapasitet.

Beliggenhet

Meget sentral beliggenhet og flott utsikt sentralt i sentrum. Kort vei til alle fasiliteter. Lokalene ligger rett over gaten i forhold til det nye politihuset som skal bygges på jernbanetomten.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen tilhører plan nr. 1264 - kommunedelplan for kvadraturen og Vestre Havn del 1 - kvadraturen 2011-2022 godkjent 12.02.2014, korrigert sist 18.03.2014. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/150/1510/11:
09.12.1960 - Dokumentnr: 6139 - Best. om vann/kloakkledn.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1510
Gjelder denne registerenheten med flere


07.03.1968 - Dokumentnr: 1921 - Bestemmelse om veg
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1510
Gjelder denne registerenheten med flere


26.01.1983 - Dokumentnr: 1202 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 11
Formål: Næring
Sameiebrøk: 70/1000


04.11.2014 - Dokumentnr: 954952 - Resek/sammenslåing
Sammenslått til:
Snr: 1
Formål: Næring
Sameiebrøk: 37/1000
Sammenslått til:
Snr: 2
Formål: Næring
Sameiebrøk: 50/1000
Sammenslått til:
Snr: 3
Formål: Næring
Sameiebrøk: 50/1000
Sammenslått til:
Snr: 4
Formål: Næring
Sameiebrøk: 60/1000
Sammenslått til:
Snr: 5
Formål: Næring
Sameiebrøk: 40/1000
Sammenslått til:
Snr: 6
Formål: Næring
Sameiebrøk: 70/1000
Sammenslått til:
Snr: 7
Formål: Næring
Sameiebrøk: 80/1000
Sammenslått til:
Snr: 8
Formål: Næring
Sameiebrøk: 65/1000
Sammenslått til:
Snr: 11
Formål: Næring
Sameiebrøk: 70/1000
Sammenslått til:
Snr: 13
Formål: Næring
Sameiebrøk: 55/1000
Sammenslått til:
Snr: 17
Formål: Næring
Sameiebrøk: 85/1000
Sammenslått til:
Snr: 18
Formål: Næring
Sameiebrøk: 70/1000
Sammenslått til:
Snr: 20
Formål: Næring
Sameiebrøk: 26/1000
Sammenslått til:
Snr: 23
Formål: Næring
Sameiebrøk: 20/1000
Sammenslått til:
Snr: 24
Formål: Næring
Sameiebrøk: 25/1000
Sammenslått til:
Snr: 25
Formål: Næring
Sameiebrøk: 100/1000
Sammenslått til:
Snr: 26
Formål: Næring
Sameiebrøk: 20/1000
Sammenslått til:
Snr: 27
Formål: Næring
Sameiebrøk: 30/1000
Sammenslått til:
Snr: 28
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 29/1000
Sammenslått til:
Snr: 29
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 15/1000
Sammenslått til:
Snr: 30
Formål: Næring
Sameiebrøk: 3/1000
Sammenslåing av:
Snr: 21
Formål: Næring
Sameiebrøk: 20/1000
Sammenslåing av:
Snr: 22
Formål: Næring
Sameiebrøk: 10/1000
Sammenslåing av:
Snr: 1
Formål: Næring
Sameiebrøk: 37/1000
Sammenslåing av:
Snr: 2
Formål: Næring
Sameiebrøk: 50/1000
Sammenslåing av:
Snr: 3
Formål: Næring
Sameiebrøk: 50/1000
Sammenslåing av:
Snr: 4
Formål: Næring
Sameiebrøk: 60/1000
Sammenslåing av:
Snr: 5
Formål: Næring
Sameiebrøk: 40/1000
Sammenslåing av:
Snr: 6
Formål: Næring
Sameiebrøk: 70/1000
Sammenslåing av:
Snr: 7
Formål: Næring
Sameiebrøk: 80/1000
Sammenslåing av:
Snr: 8
Formål: Næring
Sameiebrøk: 65/1000
Sammenslåing av:
Snr: 11
Formål: Næring
Sameiebrøk: 70/1000
Sammenslåing av:
Snr: 13
Formål: Næring
Sameiebrøk: 55/1000
Sammenslåing av:
Snr: 17
Formål: Næring
Sameiebrøk: 85/1000
Sammenslåing av:
Snr: 18
Formål: Næring
Sameiebrøk: 70/1000
Sammenslåing av:
Snr: 20
Formål: Næring
Sameiebrøk: 26/1000
Sammenslåing av:
Snr: 23
Formål: Næring
Sameiebrøk: 20/1000
Sammenslåing av:
Snr: 24
Formål: Næring
Sameiebrøk: 25/1000
Sammenslåing av:
Snr: 25
Formål: Næring
Sameiebrøk: 70/1000
Sammenslåing av:
Snr: 26
Formål: Næring
Sameiebrøk: 20/1000
Sammenslåing av:
Snr: 27
Formål: Næring
Sameiebrøk: 30/1000
Sammenslåing av:
Snr: 28
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 29/1000
Sammenslåing av:
Snr: 29
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 15/1000
Sammenslåing av:
Snr: 30
Formål: Næring
Sameiebrøk: 3/1000


04.11.2014 - Dokumentnr: 954952 - Resek/endring formål/brøk/tilleggsdel
Endret seksjon:
Snr: 11
Formål: Næring
Sameiebrøk: 74/1000


Info energiklasse

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Nøkkelinformasjon

Standard

Gjennomgående ok standard. Miljøvennlige løsninger. Alle fasader er rehabilitert ca. 2010 med energivinduer og ekstra isolering for varmeog lyd

Diverse

Utleier tilbyr fleksible løsninger etter størrelse og antatt behov for kontorplasser. Eventuelt utforming og tilpasning vil bli en del av leieavtalen.
Hånesgården er oppført på 1960-tallet og er en av byens mest kjente bygårder. Bygget huser virksomheter innen en rekke ulike bransjer innenfor
helse, velvære og kontorvirksomhet.

Vedlegg salgsoppgave

En forholdsmessig del av byggets fellesutgifter kommer i tillegg til leien. Fellesutgiftene fordeles etter areal.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/150/1510/11:
09.12.1960 - Dokumentnr: 6139 - Best. om vann/kloakkledn.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1510
Gjelder denne registerenheten med flere


07.03.1968 - Dokumentnr: 1921 - Bestemmelse om veg
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1510
Gjelder denne registerenheten med flere


26.01.1983 - Dokumentnr: 1202 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 11
Formål: Næring
Sameiebrøk: 70/1000


04.11.2014 - Dokumentnr: 954952 - Resek/sammenslåing
Sammenslått til:
Snr: 1
Formål: Næring
Sameiebrøk: 37/1000
Sammenslått til:
Snr: 2
Formål: Næring
Sameiebrøk: 50/1000
Sammenslått til:
Snr: 3
Formål: Næring
Sameiebrøk: 50/1000
Sammenslått til:
Snr: 4
Formål: Næring
Sameiebrøk: 60/1000
Sammenslått til:
Snr: 5
Formål: Næring
Sameiebrøk: 40/1000
Sammenslått til:
Snr: 6
Formål: Næring
Sameiebrøk: 70/1000
Sammenslått til:
Snr: 7
Formål: Næring
Sameiebrøk: 80/1000
Sammenslått til:
Snr: 8
Formål: Næring
Sameiebrøk: 65/1000
Sammenslått til:
Snr: 11
Formål: Næring
Sameiebrøk: 70/1000
Sammenslått til:
Snr: 13
Formål: Næring
Sameiebrøk: 55/1000
Sammenslått til:
Snr: 17
Formål: Næring
Sameiebrøk: 85/1000
Sammenslått til:
Snr: 18
Formål: Næring
Sameiebrøk: 70/1000
Sammenslått til:
Snr: 20
Formål: Næring
Sameiebrøk: 26/1000
Sammenslått til:
Snr: 23
Formål: Næring
Sameiebrøk: 20/1000
Sammenslått til:
Snr: 24
Formål: Næring
Sameiebrøk: 25/1000
Sammenslått til:
Snr: 25
Formål: Næring
Sameiebrøk: 100/1000
Sammenslått til:
Snr: 26
Formål: Næring
Sameiebrøk: 20/1000
Sammenslått til:
Snr: 27
Formål: Næring
Sameiebrøk: 30/1000
Sammenslått til:
Snr: 28
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 29/1000
Sammenslått til:
Snr: 29
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 15/1000
Sammenslått til:
Snr: 30
Formål: Næring
Sameiebrøk: 3/1000
Sammenslåing av:
Snr: 21
Formål: Næring
Sameiebrøk: 20/1000
Sammenslåing av:
Snr: 22
Formål: Næring
Sameiebrøk: 10/1000
Sammenslåing av:
Snr: 1
Formål: Næring
Sameiebrøk: 37/1000
Sammenslåing av:
Snr: 2
Formål: Næring
Sameiebrøk: 50/1000
Sammenslåing av:
Snr: 3
Formål: Næring
Sameiebrøk: 50/1000
Sammenslåing av:
Snr: 4
Formål: Næring
Sameiebrøk: 60/1000
Sammenslåing av:
Snr: 5
Formål: Næring
Sameiebrøk: 40/1000
Sammenslåing av:
Snr: 6
Formål: Næring
Sameiebrøk: 70/1000
Sammenslåing av:
Snr: 7
Formål: Næring
Sameiebrøk: 80/1000
Sammenslåing av:
Snr: 8
Formål: Næring
Sameiebrøk: 65/1000
Sammenslåing av:
Snr: 11
Formål: Næring
Sameiebrøk: 70/1000
Sammenslåing av:
Snr: 13
Formål: Næring
Sameiebrøk: 55/1000
Sammenslåing av:
Snr: 17
Formål: Næring
Sameiebrøk: 85/1000
Sammenslåing av:
Snr: 18
Formål: Næring
Sameiebrøk: 70/1000
Sammenslåing av:
Snr: 20
Formål: Næring
Sameiebrøk: 26/1000
Sammenslåing av:
Snr: 23
Formål: Næring
Sameiebrøk: 20/1000
Sammenslåing av:
Snr: 24
Formål: Næring
Sameiebrøk: 25/1000
Sammenslåing av:
Snr: 25
Formål: Næring
Sameiebrøk: 70/1000
Sammenslåing av:
Snr: 26
Formål: Næring
Sameiebrøk: 20/1000
Sammenslåing av:
Snr: 27
Formål: Næring
Sameiebrøk: 30/1000
Sammenslåing av:
Snr: 28
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 29/1000
Sammenslåing av:
Snr: 29
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 15/1000
Sammenslåing av:
Snr: 30
Formål: Næring
Sameiebrøk: 3/1000


04.11.2014 - Dokumentnr: 954952 - Resek/endring formål/brøk/tilleggsdel
Endret seksjon:
Snr: 11
Formål: Næring
Sameiebrøk: 74/1000


Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern
Produktnummer: 6C9A575D-EE14-41EB-A71B-B953087D4537 Kategori: