Kristiansand

Vestre Strandgate 13

Byggeår
1970
Tomteareal
2 047 ㎡
Etasje
1
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Forretning/butikk

Oversikt

Caledonienkvartalet - Butikklokale med meget god eksponering rett ved siden av Kinoen.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Butikklokale i 1,etg med wc. Trapp ned til u.etg med pauserom/kjøkken og wc samt 2 store lagerrom.

Oppvarming

Elektrisk

Beliggenhet

Parkering

Stort parkeringshus i bygget med satser etter gjeldene bestemmelser.

Beliggenhet

Meget sentral beliggenhet med god eksponering i selveste Caledonien kvartalet. Her er det mye folk som går forbi sommer som vinter. Kristiansand kino som nærmeste nabo med parkeringshuset i mellom gir stor trafikk forbi lokalene. På sommeren trekkes både fastboende og turister mot dette kvartalet da mange uteserveringssteder på Fiskebryggen går forbi her, samt også mange av cruiseturistene og vanlige turister passerer lokalene hyppig.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Off.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Hotell med tilhørende anlegg i h.h.t kommuneplanen. Lokalet er i dag butikk/forretning. Ved endret bruk til eksempelvis servering vil man måtte påregne en bruksendring. Planer under arbeid: Kvadraturen og Vestre havn del 2. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/150/1474:
22.01.1970 - Dokumentnr: 508 - Best om garasje/parkering
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:354


20.08.1971 - Dokumentnr: 6855 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om septiktank m.m.


06.06.1978 - Dokumentnr: 6146 - Erklæring/avtale
BEST. OM BRUKSRETT OG / ELLER DISPOSISJONSRETT


Dokumentnr: 906670 - Opprettelse av matrikkelenheten
OPPRETTELSE - BESTÅENDE EIENDOM
EIENDOMMEN ER OPRETTET FØR 1930


26.07.1966 - Dokumentnr: 910927 - Sammenslått med denne matrikkelenhet:
BNR.1470,1471 og 1477


03.11.1966 - Dokumentnr: 6940 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1469


01.01.2020 - Dokumentnr: 1815055 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:150 Bnr:1474


Nøkkelinformasjon

Diverse

All virksomhet som ønskes i lokalene må søkes godkjent av utleier og Kristiansand kommune.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/150/1474:
22.01.1970 - Dokumentnr: 508 - Best om garasje/parkering
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:354


20.08.1971 - Dokumentnr: 6855 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om septiktank m.m.


06.06.1978 - Dokumentnr: 6146 - Erklæring/avtale
BEST. OM BRUKSRETT OG / ELLER DISPOSISJONSRETT


Dokumentnr: 906670 - Opprettelse av matrikkelenheten
OPPRETTELSE - BESTÅENDE EIENDOM
EIENDOMMEN ER OPRETTET FØR 1930


26.07.1966 - Dokumentnr: 910927 - Sammenslått med denne matrikkelenhet:
BNR.1470,1471 og 1477


03.11.1966 - Dokumentnr: 6940 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1469


01.01.2020 - Dokumentnr: 1815055 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:150 Bnr:1474


Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vilkår og betingelser

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Visning

Produktnummer: 0932ACC4-B440-47BB-AB2F-BAD804D2E655 Kategori: