Farsund Sentrum

Varbakgaten 3

Prisantydning
3 190 000 kr
Omkostninger
96 220 kr
Totalpris
3 286 220 kr
Byggeår
1939
P-rom
181 ㎡
Bruksareal
238 ㎡
Totalt bruksareal
238 ㎡
Tomteareal
613 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Pen enebolig oppført i funksjonalistisk stil med garasje og flott utsikt.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. Soverom i 1. etasje er opprinnelig godkjent som stue og den ene boden i kjelleren er opprinnelig godkjent som vaskerom. De ombygde rommene er godkjent for varig opphold.

Oppvarming

Elektrisk. Varmepumpe i gang.
Varmepumpe i stue er defekt. Kamin/vedovn i stue er ikke i bruk. Pipa må fores før bruk.
Det foreligger ikke fyringsforbud på eiendommen, dog har takstmannen funnet avvik som medfører at det ved evt. sjekk trolig vil bli gitt fyringsforbud.

Det ligger en nedgravd oljetank på eiendommen. Tanken er tømt, dog ikke sanert.
Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det med virkning fra og med 1. januar 2020 innført forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin. Kommunen kan i tillegg ha vedtatt lokal forskrift som krever at oljetank/parafintank må graves opp og fjernes, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper oppfordres til selv å avklare med kommunen hvilke krav som gjelder og overtar ansvar, risiko og kostnader for dette. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Farsund sentrum, kjør Kirkeveien opp og ta til venstre inn Varbakgaten. Boligen ligger på høyre side og er merket med salgsplakat fra Sørmegleren.

Parkering

Gateparkering og parkering i garasje.

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt til, med kort avstand til flere av byens mange fasiliteter. De mange nisjebutikkene, byens baker, den populære byparken med kafé, Amfi kjøpesenter, matbutikker, restauranter, puber, kino, bibliotek og den flotte havnen ligger en liten spasertur unna.

Skoler og barnehage ligger ca. 500 meter fra eiendommen.

Farsund er en idyllisk Sørlandsby som innehar den klassiske hvite trehusbebyggelsen og kilometervis med strender som slynger seg fra Lomsesanden til Borhaug. Farsund er en by som stadig er under utvikling, og på sommeren yrer det av liv i byen.

Flere badeplasser en liten spasertur unna, som Kari Høylands plass, Barbrostranda og Badehuset med stupetårn og Sauna.

Fine turmuligheter i umiddelbar nærhet, som bl.a. Varbaktoppen med sitt spektakulære utsiktspunkt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens bebyggelse. Flere av vinduene er byttet til ettfelts, mens det på originale tegninger er 2- og 3- feltsinndeling. Endringen(e) er ikke omsøkt. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. Soverom i 1. etasje er opprinnelig godkjent som stue og den ene boden i kjelleren er opprinnelig godkjent som vaskerom. De ombygde rommene er godkjent for varig opphold.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Eiendommen har installert vannmåler.

Overvann og spillvann er separert i 2021.
Det går en offentlig vannledning på siden av trappen og videre opp til Gabriel Lunds gate.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som boligbebyggelse, og er en del av kommuneplanen Farsund-Lista 2018-2028, datert 08.03.2018.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel. Boligen leies pr. dd ut. Det er 3 mnd gjensidig oppsigelsestid.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Heftelser som følger eiendommen: Ingen heftelser følger.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen rettigheter funnet.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 79 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 585,-
Tinglysning av pantedokument kr 585,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 12 500,-
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,-
 
Sum omkostninger: kr 96 220,-
 
Regnestykker forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Beløpt belastes sammen med kommunale avgifter.

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Karstein Brox den 08.09.2023, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Bolighus i 2 etasjer pluss kjeller, bygget i 1939. Det er behov for renovering. Et vindu i kjøkken, gavl vegg er skjult bak innredningen, anbefaler at vinduet tas ut. Badet er renovert i 2017. Ca. 6 vinduer er skiftet ut i 2021 og 2022, 4 vinduer med eldre 2-lags glass mulig 1987 med rammer fra samme tid i gamle karmer i 1.etasje, resterende vinduer fra byggeår med enkle glass. Drenering og fuktsikring av muren er ikke god, vann på gulv ved gavlvegg i stor kjellerbod. Støttemurer har sprekkskader og utglidning. Naturstein langs veien har utglidning. Oljetank i bakken. Tilbygg med takterrasse, sinktekke må skiftes ut og det er synlige råteskade ved grunnmur.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
TG3:

Utvendig > Veggkonstruksjon:
Det er påvist råteskader i veggkonstruksjonen. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Tilbygg med takterrasse og krypkjeller. Terrassen har gammel sinktekke, her er indikasjon på lekkasje, det er fuktskjolder i himling/ tak under terrassen.

Utvendig > Vinduer:
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. 6 vinduer fra 2021 og 2022, 4 eldre vinduer med 2-lags glass, gamle karmer og rammer fra ca.1987. øvrige fra byggeår, flere av disse har råteskader.

Utvendig > Dører:
Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
Tekkingen på balkong/terrasse har utettheter. Sinktekke fra byggeår, fuktskjolder i himling/tak på undersiden. Også sig, synes på rekkverket inn mot vegg. Rekkverket er kledd på begge sider uten ventlering og derved ekstra utsatt for fukt og råte.

Utvendig > Utvendige trapper:
Betongtrapp har mindre sprekker/skader Det er ikke montert rekkverk. Trapp opp fra veien har sprekkskader, trappen må vedlikeholdes

Innvendig > Pipe og ildsted:
Det er påvist betydelige sprekker i pipe. Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Ildfast plate mangler på gulvet under/foran ildstedet. Større sprekkskader rundt feieluka på loft og like under sperr. Sprekk i brannmur på loft.

Våtrom > Kjeller > Vaskerom/ kjeller > Ventilasjon:
Rommet har ingen ventilasjon Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Spesialrom > Etasje 1 > Toalettrom > Overflater og konstruksjon:
Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Det er påvist skade som følge av angrep av fukt/råte. Indikert fukt i gulvet. Rommet her ikke avtrekk.

Tekniske installasjoner > Vannledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Det drypper fra rørskjøter. Gjelder kobberrørene, lekkasje i kjeller.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Det er påvist skader eller utettheter på sluk/avløp. Rust å avløp i kjeller, begynnende hull.

Tomteforhold > Drenering:
Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Vann på gulv i stor bod, ved gavl sørvest, saltutfelling på grunnmur samt avflassing. Brukstid på drenering og fuktsikring av mur er oppbrukt.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer:
Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren. "Ålesundsmur" har større setning. Natursteinsmur er ujevn og har sig, anbefaler at denne korrigeres i forhold til marktrykk.

Tomteforhold > Oljetank:
Det foreligger krav om sanering av oljetank.

TG2:
Utvendig > Taktekking:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Det er indikasjon på råteskader i stein lekter ved sørvendt hjørne, en stein har seget ned i bakkant.

Utvendig > Nedløp og beslag:
Det er påvist andre avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Synlige skvettbeslag er tært og stedvis borte.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
Det er avvik: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Størst høydeavvik i kjøkken. Saltutfelling på kjellergulv, mangler dampsperre..

Innvendig > Radon:
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Innvendige trapper:
Det er påvist andre avvik: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Kjellertrappa, vange mot mur er råteskadet.

Innvendig > Innvendige dører:
Det er avvik: Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Slitte låskasser og vridere i tillegg.

Våtrom > Kjeller > Vaskerom/ kjeller > Overflater, vegger og himling:
Det er påvist tegn til fuktskader i overflater. Fuktskade på vegger i forhold til utvendig tetting av mur og drenering.

Våtrom > Kjeller > Vaskerom/ kjeller > Overflater, Gulv:
Det er avvik: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Sprekk i gulvet

Våtrom > Kjeller > Vaskerom/ kjeller > Sluk, membran og tettesjikt:
Membran i kombinasjon med gammelt sluk uten klemring. Membran er smurt ned på sluk. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen.

Våtrom > Kjeller > Vaskerom/ kjeller > Tilliggende konstruksjoner våtrom:
Det er registrert symptom på fuktskader Fuktskadene skyldes utvendig drenering og mangel ved fuktsikring av mur.

Våtrom > Etasje 2 > Bad > Overflater Gulv:
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

Kjøkken > Etasje 1 > Kjøkken > Avtrekk:
Det er kun kullfilterventilator på kjøkkenet og heller ikke andre forserte/mekaniske avtrekksløsninger fra kokesonen.

Tekniske installasjoner > Varmesentral:
Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Pumpe til 2.etasje fra 2009, eldre pumpe i 1.etasje, denne er frakoblet og virket ikke.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank:
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg:
Eldre anlegg, men sikringer er byttet. Hovedsikring, 9 kurser, automatsikringer, åpent og skjult anlegg. I forhold til kursoversikt i sikringsskapet. Løse og uklamrede ledninger. Ny måler 2017

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:
Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Det er påvist andre avvik: Avflassing av utvendig murpuss. Angrep av stripet borebiller (morr) i trekonstruksjoner i kjeller.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Synlig vannledning av plast, hvor my som er byttet er usikkert. Avløpsledning fra byggeår, den gang ble betongrør benyttet, men også teglrør har vært brukt. Ukjent hva som er her.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen: Komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.
Piano kan medfølge.

Randonmåling

Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61230071. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

Heftelser som følger eiendommen: Ingen heftelser følger.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen rettigheter funnet.

Info kommunale avgifter

Beløpet inkluderer feie- og tilsynsavgift, renovasjon, festeavgift, målerleie og gebyr for vann- og avløp. Vann- og avløpsgebyr vil variere iht. forbruk.

Byggemåte

Ihht. tilstandsrapport:
Takterrasse tekket med sink. Og med tremmegulv. Bygningen har teak hovedytterdør, malt balkongdør i tre og enkel kjellerdør i tre. Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon. Taktekkingen er av skifertakstein. Taket er besiktiget fra bakkenivå og bare nord og vestsiden. Støpt trapp hovedinngang. og støpt trapper opp fra veien. Veggene har trekonstruksjon av ukjent utførelse. Fasade/kledning har liggende bordkledning. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass og eldre trevinduer med enkle glass. renner av plast i gamle rennekroker som har rust.

Særegen enebolig oppført i funksjonalistisk stil. Funksjonalismen kjennestegnes bl.a. med enkel hovedform med et rektangulært grunnplan, der 1. etasje hadde et utbygg, noen ganger med altan oppå. Slakt valmet tak tekket med skifer. Liggende skråskåret ytterpanel uten hjørnebord. To- og trerams vinduer uten sprosser. Funksjonalismen hadde også et særpreg på bygningenes hoveddør. Hoveddøren har ulike materialer- og fargesammensetninger med et sentralt plassert glassfelt. Funksjonalistiske hus ble oppført i tidsrommet 1930-1945. Info hentet fra Byggeskikkveilederen for Farsund By - bevaring og utbedring.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Det er lagt inn fiber i boligen.

Sammendrag selgers egenerklæring

1 Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja.
Beskriv feilen og omfanget: Det var sannsynligvis en lekkasje fra badet ved tidligere badekar som gikk mot ytterveggen. Badet ble totalrenovert etter dette. Ikke vært tegn til noe etter det. Dusjnisjen har to dusjarmaturer. I den ene tar det mer tid før varmtvannet kommer.

2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja.
2.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
2.1.2 Årstall: 2017
2.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært
2.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Badet ble totalrenovert i 2017. Jeg har de fleste fakturaer, men har sett at det ikke er lagt inn noe på boligmappen ift det som er gjort. Arbeidene ble utført av lokale håndverkere.
2.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Rørleggerfirma Nygaard, Elektriker fra Komet, Nenad Ilich
2.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja.

3 Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt? Ja.
Beskriv feilen og omfanget: Tegn til fukt/gjennomslag på murvegger i kjelleren og i garasjen.

4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja.
4.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
4.1.2 Årstall: 2022
4.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært
4.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Skiftet noen vinduer (sist 3 vinduer i 2.etasje). Malt huset (2023) Reparert et sinkbeslag på taket som var løsnet. (finner ikke kvitt. på dette)
4.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Nenad Ilich, Ytterdal
4.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja.

7 Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje? Ja.
Beskriv omfanget: Fuktgjennomslag på vegger i kjelleren.

8 Er det utført arbeid med drenering? Ja
8.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
8.1.2 Årstall: 2021
8.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært
8.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Utført overvannsdrenasje. Ikke ellers drenert rundt hele huset.
8.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Nygaard
8.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja

9 Har det vært feil på det elektriske anlegget? Ja
Beskriv feilen og omfanget: En automatsikring som har koblet ut noen ganger, sannsynligvis overbelastning (16amp) Sikringen må også noen ganger "vippes" flere ganger for at den skal tilbakestilles.

10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? Ja.
10.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
10.1.2 Årstall: 2021
10.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært
10.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Det ble ble utført arbeid på det det elektriske ifb med renovering av bad. Ellers mindre arbeider av elektriker som feilsøking av kurs, ny stikkkontakt, jordfeilautomat. Tidligere montert komfyrvakt.
10.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Komet
10.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja

13 Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? Ja
13.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
13.1.2 Årstall: 2022
13.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært
13.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Kommunen la om vannledning fra Gabriel Lunds gate til Varbakgaten. De gravde da gjennom vår eiendom.
13.1.5 Hvilket firma utførte jobben? VEA v. Martinsen (Farsund kommune)
13.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Nei.

14 Er det eller har det vært nedgravd oljetank på eiendommen? Ja.
Beskriv tilstanden og om tanken er tømt/sanert eller fylt igjen? Tanken er tømt.

15 Har det vært feil på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg? Ja.
Beskriv feilen og omfanget, og eventuelt hva som ble utført av arbeider på anlegget: Det er installert 2 varmepumper i huset, den ene fungerer ikke nå.

21 Har det vært mugg, sopp eller råte i boligen eller andre bygninger på eiendommen? Ja
Beskriv omfanget: Det var noe råte på innervegg på badet i 2.etasje før det ble renovert.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Visning

Produktnummer: F8FCD138-1E23-4F71-B31A-8084907FF93F Kategori: