Birkenes

Tveideveien 10

Byggeår
1920
Tomteareal
4 278 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Kombinasjonslokale

Oversikt

Birkeland - Stor eiendom i Tveideveien som i dag er i bruk som forsamlingshus.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

1.etg:
Hall, garderobe, gang 1, gang 2, 2 kontorer, lager 1, forsamlingslokale, lager 2, hovdesal med rømningsvei, bad og bøttekott. Utvendig vedbod.
2.etg:
Gang, wc, kjøkken 1, gang 1, gang 2, wc 2, gang 3, 6 kontorer, 3 stuer, gang 4, bad, gang og kjøkken.
U.etg:
Kafe, wc, lager 1, uinnredet rom til wc/bad, lager 2 og kjøkken.
3.etg: Bortsettingssloft.

Stor utvendig lagerbygg i enkel forfatning.

Oppvarming

Elektrisk/varmepumpe. Ildsteder må ikke brukes.

Beliggenhet

Parkering

På tomt.

Beliggenhet

Beliggende sentralt på Birkeland med kort vei til sentrum. Etablert område med både boliger og næring i området,

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til forsamlingslokale, tilhører reguleringsplan Reguleringsbestemmelser
Områdereguleringsplan Birkeland Sør 1 i Birkenes kommune , datert 12.02.20 og BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL KOMMUNEPLANEN I BIRKENES 2020-2032. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Sefrak kulturminne (kokegrop). Se vedlegg i prospekt.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4216/87/10:
13.08.1952 - Dokumentnr: 1133 - Erklæring/avtale
Vegvesenets betingelser vedtatt


29.08.1960 - Dokumentnr: 1582 - Erklæring/avtale
Vegvesenets betingelser vedtatt


11.09.2008 - Dokumentnr: 736241 - Urådighet
Bestemmelse om deleforbud. Gjelder i 15 år fra 01.09.08


14.08.1875 - Dokumentnr: 900058 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4216 Gnr:87 Bnr:7


17.10.2003 - Dokumentnr: 6358 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0928 Gnr:87 Bnr:169


01.01.2020 - Dokumentnr: 895862 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0928 Gnr:87 Bnr:10


Nøkkelinformasjon

Standard

Se tilstandsvurdering.

Diverse

Pumpe installert ved overvann.
Opprinnelig skole.
2.etg ikke godkjent for bolig.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4216/87/10:
13.08.1952 - Dokumentnr: 1133 - Erklæring/avtale
Vegvesenets betingelser vedtatt


29.08.1960 - Dokumentnr: 1582 - Erklæring/avtale
Vegvesenets betingelser vedtatt


11.09.2008 - Dokumentnr: 736241 - Urådighet
Bestemmelse om deleforbud. Gjelder i 15 år fra 01.09.08


14.08.1875 - Dokumentnr: 900058 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4216 Gnr:87 Bnr:7


17.10.2003 - Dokumentnr: 6358 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0928 Gnr:87 Bnr:169


01.01.2020 - Dokumentnr: 895862 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0928 Gnr:87 Bnr:10


Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern
Produktnummer: 9C9FC949-5230-47B7-A11B-69CAE171E02D Kategori: