Kristiansand

Trymsvei 2B

Prisantydning
7 500 000 kr
Antall soverom
5
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
- Ukjent -
Enhet Soverom Etasje P-rom BRA Totalpris
2b 5 1. 138 ㎡ 7 523 670 kr

Oversikt

Del av 2-mannsbolig i Låven på Lund. Gjennomgående 6-roms eiet bolig med 5 soverom, 2 bad og 2 balkonger, Parkering. Klar til overtakelse.

Om eiendommen

Oppvarming

Energibehov til oppvarming og varmtvann dekkes av fjernvarme, og oppvarming av leiligheten leveres som vannbåren anlegg med gulvvarme. Vannbåren gulvvarme leveres i gang/entre, stue/kjøkken og bad/WC. Varmtvann leveres fra felles energisentral. Avregning av forbruk skjer via fjernavleste målere som monteres i leiligheten.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Beliggenhet

Ved Tobienborg Gård, på populære Lund. Sykkel og gangavstand til sentrum. Kort vei til bussmetro ved Oddernes Kirke.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger midlertidig brukstillatelse, datert 13.09.2023

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligformål , tilhører reguleringsplan nr. 880, datert 08.02.2007, sist revidert 27.01.21. Reg. bestemmelser og regulerings kart kan fås ved henvendelse megler.
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/44/255:
27.10.2010 - Dokumentnr: 832159 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:44 Bnr:1

01.01.2020 - Dokumentnr: 1239388 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:44 Bnr:255

24.03.2022 - Dokumentnr: 328811 - Arealoverføring
Areal overført fra: Knr:4204 Gnr:44 Bnr:1
Vederlag: NOK 1 000 000
Omsetningstype: Uoppgitt

30.06.2023 - Dokumentnr: 693920 - Seksjonering
Snr: 23
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 134/1537
Gjelder denne registerenheten med flere

27.10.2010 - Dokumentnr: 832178 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:44 Bnr:254

07.12.2022 - Dokumentnr: 1393836 - Bruksrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:44 Bnr:1
Bestemmelse om gjensidig bruksrett på areal
Bestemmelse om kjøreareal
Bestemmelse om vedlikehold

07.12.2022 - Dokumentnr: 1393836 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:44 Bnr:1
Bestemmelse om vedlikehold

27.10.2010 - Dokumentnr: 832159 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:44 Bnr:1

01.01.2020 - Dokumentnr: 1239388 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:44 Bnr:255

24.03.2022 - Dokumentnr: 328811 - Arealoverføring
Areal overført fra: Knr:4204 Gnr:44 Bnr:1
Vederlag: NOK 1 000 000
Omsetningstype: Uoppgitt

Økonomi

Omkostninger kjøper

I tillegg til kjøpesum vil det påløpe følgende kostnader ved kjøp:
Dokumentavgift: 2,5 % av andel tomteverdi (900 000,-) 22 500,-
Tinglysningsgebyr skjøte: kr 585,-
Tinglysningsgebyr pr. pantedokument: kr 585,-
Totale omkostninger kr: 23 670,-
 
Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Kristiansand kommune for nærmere info.

Nøkkelinformasjon

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/44/255:
27.10.2010 - Dokumentnr: 832159 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:44 Bnr:1

01.01.2020 - Dokumentnr: 1239388 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:44 Bnr:255

24.03.2022 - Dokumentnr: 328811 - Arealoverføring
Areal overført fra: Knr:4204 Gnr:44 Bnr:1
Vederlag: NOK 1 000 000
Omsetningstype: Uoppgitt

30.06.2023 - Dokumentnr: 693920 - Seksjonering
Snr: 23
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 134/1537
Gjelder denne registerenheten med flere

27.10.2010 - Dokumentnr: 832178 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:44 Bnr:254

07.12.2022 - Dokumentnr: 1393836 - Bruksrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:44 Bnr:1
Bestemmelse om gjensidig bruksrett på areal
Bestemmelse om kjøreareal
Bestemmelse om vedlikehold

07.12.2022 - Dokumentnr: 1393836 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:44 Bnr:1
Bestemmelse om vedlikehold

27.10.2010 - Dokumentnr: 832159 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:44 Bnr:1

01.01.2020 - Dokumentnr: 1239388 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:44 Bnr:255

24.03.2022 - Dokumentnr: 328811 - Arealoverføring
Areal overført fra: Knr:4204 Gnr:44 Bnr:1
Vederlag: NOK 1 000 000
Omsetningstype: Uoppgitt

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Boligen er nyoppført, men ikke tatt i bruk, og selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med tilhørende vedlegg. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Dersom boligen selges til forbruker innen 6 måneder etter at den var ferdigstilt, vil det bli stilt entreprenørgaranti på linje med reglene i bustadoppføringslova.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Forsikringsselskap

Bygningsforsikring gjennom If. Innboforsikring må selv besørges før innflytting.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Visning

Produktnr: 21515E97-806D-4A9A-A815-FB106A81D9DE