Kristiansand

Trolldalstien 11B

Prisantydning
19 200 000 kr
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
- Ukjent -
Enhet Soverom P-rom BRA Totalpris
10-22-0601 3 140 ㎡ 191 ㎡ 19 401 170 kr

Oversikt

Trolldalstien 11B og 11C | Prosjektert tomannsbolig | Fantastisk sjøutsikt | Solrikt | Nært badeplasser

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/152/1604:
13.11.1987 - Dokumentnr: 17563 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:152 Bnr:1604
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:1001 Gnr:152 Bnr:1932


15.08.2022 - Dokumentnr: 891461 - Bestemmelse om kloakkledning
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:152 Bnr:1601


14.05.1982 - Dokumentnr: 5495 - Opprettelse av matrikkelenheten
OPPRETTELSE - FRADELT FRA EN ADRESSE


13.11.1987 - Dokumentnr: 17564 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:152 Bnr:1932
EIENDOMMEN ER UTSKILT FRA FLERE BRUKSNUMMER


14.12.2001 - Dokumentnr: 22576 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:152 Bnr:1932


01.01.2020 - Dokumentnr: 1716774 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:152 Bnr:1604


13.11.1987 - Dokumentnr: 17563 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:152 Bnr:1604
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:1001 Gnr:152 Bnr:1932


Nøkkelinformasjon

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/152/1604:
13.11.1987 - Dokumentnr: 17563 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:152 Bnr:1604
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:1001 Gnr:152 Bnr:1932


15.08.2022 - Dokumentnr: 891461 - Bestemmelse om kloakkledning
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:152 Bnr:1601


14.05.1982 - Dokumentnr: 5495 - Opprettelse av matrikkelenheten
OPPRETTELSE - FRADELT FRA EN ADRESSE


13.11.1987 - Dokumentnr: 17564 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:152 Bnr:1932
EIENDOMMEN ER UTSKILT FRA FLERE BRUKSNUMMER


14.12.2001 - Dokumentnr: 22576 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1001 Gnr:152 Bnr:1932


01.01.2020 - Dokumentnr: 1716774 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:152 Bnr:1604


13.11.1987 - Dokumentnr: 17563 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:152 Bnr:1604
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:1001 Gnr:152 Bnr:1932


Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm

Visning

Produktnr: 0165B173-3606-4A5B-8513-50E86F5D0D26