Farsund

Tjørveveien - tomter

Prisantydning
850 000 kr
Omkostninger
42 000 kr
Totalpris
892 000 kr
Tomteareal
818 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Regulerte tomter beliggende i et veletablert boligfelt

Beliggenhet

Adkomst

Fra Farsund sentrum følg F43 ut mot Vanse og videre ut mot Borhaug. Etter Bausjestranden ta til venstre inn Tjørveveien. Etter ca. 500 meter ta til venstre inn på Tjørveneset. Tomtene ligger på venstre side og er merket med salgsplakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Meget solrikt beliggende tomter i et veletbalert og barnevennlig boligfelt. Naturskjønt nærområde med kort avstand til Bausjestranden og Bispen. Barnehage, skole, butikk med bakeriutsalg og utallige turmuligheter ligger i nærområde. Lekeplass og fotballbane i boligfeltet, som er en populær samlingsplass. Utsikt mot stranden og havet fra deler av tomtene.

Til Vanse sentrum er det ca. 7 km og til Farsund er det ca. 14 km. Det er ikke boplikt i Farsund kommune.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Offentlig vann, kloakk og vei.
Ledningsnettet ligger ved tomtene.
Kjøper må påkoste tilknytning.

Tilknytningsavgifter betales av kjøper. Disse er pr. 2024 kr. 22.000,- inkl. mva vann og kr. 22.000,- inkl. mva for avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan del av Tjørveneset og Tjørve, datert 30.10.1980. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4206/33/627:
08.03.1910 - Dokumentnr: 900085 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Agder Fylkeskommune
Org.nr: 921 707 134
Moloanlegg ved Bersugstenen på Tjørvebukta m.m.
Rettighetshaver rettet pga kommune-og regionsreformen. 21.11.2019
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Transport
Fra: Kystverket
Org.nr: 874 783 242
Til: Agder Fylkeskommune
Org.nr: 921 707 134

10.08.1935 - Dokumentnr: 901002 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Agder Fylkeskommune
Org.nr: 921 707 134
Havneanlegg ved Tjørvestøene i Tjørvebukten.
Rettighetshaver rettet pga kommune-og regionsreformen. 21.11.2019
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Transport
Fra: Kystverket
Org.nr: 874 783 242
Til: Agder Fylkeskommune
Org.nr: 921 707 134

16.02.1955 - Dokumentnr: 200 - Skjønn
Voldgiftskjønn vedr. arealer/rettigheter ervervet til
utbygging av Lista flyplass m/tilh. anlegg.
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

01.04.1955 - Dokumentnr: 472 - Erklæring/avtale
Klausulering av eiendommen på vilkår i voldgiftskjønn
tinglyst 16.02.55.
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

17.07.1958 - Dokumentnr: 594 - Jordskifte
Grensegangssak
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

12.05.1970 - Dokumentnr: 864 - Jordskifte
BESTEMMELSE OM SENKING/LUKKING AV GRØFT/BEKK/KANAL/ELV
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

01.04.1974 - Dokumentnr: 933 - Erklæring/avtale
BESTEMMELSE OM SENKING/LUKKING AV GRØFT/BEKK/KANAL/ELV
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

28.09.1976 - Dokumentnr: 2999 - Skjønn
Overskjønn. Klausulering av område ved Lista flyplass.
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

09.12.1987 - Dokumentnr: 4492 - Fredningsvedtak
Listastrendene landskapsvernområde
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

15.01.2004 - Dokumentnr: 136 - Jordskifte
Grensegangssak
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

01.02.2007 - Dokumentnr: 170188 - Jordskifte
Jordskiftesak 1010-2004-0004 Tjørve
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

29.06.2022 - Dokumentnr: 708124 - Jordskifte
22-092124REN-JAGD/JFLE Tjørve, gnr. 33 bnr. 45 i Farsund
Ny utforming av gnr. 33/45 og grensefastsetting
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

Heftelsene er overført fra hovedbruket og ansees å ha liten/ingen betydning for tomtene.
Selger bekrefter at vedlikeholdsansvar for kanaler, bekk og plikter påhviler grunneiendommen som tomtene er fradelt fra.

17.01.2024 - Dokumentnr: 988780 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Elektronisk innsendt


Kommentar konsesjon

Eiendommen er ubebygd og egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne egenerklæringen før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger. 

Økonomi

Omkostninger kjøper

Tomt 33/627 - kr. 850.000,-
Tomt 33/628 - kr. 900.000,-
Tomt 33/629 - kr. 1.000.000,-

Ved kjøp av tomt 33/629:
Dok.avgift 2,5% av kjøpesum kr. 25.000
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger ved kjøpt av tomt til kr. 1.000.000,- (inkl. valgfrie tillegg): kr 42.000,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt i Farsund kommune.

Nøkkelinformasjon

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: FYLL INN

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4206/33/627:
08.03.1910 - Dokumentnr: 900085 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Agder Fylkeskommune
Org.nr: 921 707 134
Moloanlegg ved Bersugstenen på Tjørvebukta m.m.
Rettighetshaver rettet pga kommune-og regionsreformen. 21.11.2019
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Transport
Fra: Kystverket
Org.nr: 874 783 242
Til: Agder Fylkeskommune
Org.nr: 921 707 134

10.08.1935 - Dokumentnr: 901002 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Agder Fylkeskommune
Org.nr: 921 707 134
Havneanlegg ved Tjørvestøene i Tjørvebukten.
Rettighetshaver rettet pga kommune-og regionsreformen. 21.11.2019
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Transport
Fra: Kystverket
Org.nr: 874 783 242
Til: Agder Fylkeskommune
Org.nr: 921 707 134

16.02.1955 - Dokumentnr: 200 - Skjønn
Voldgiftskjønn vedr. arealer/rettigheter ervervet til
utbygging av Lista flyplass m/tilh. anlegg.
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

01.04.1955 - Dokumentnr: 472 - Erklæring/avtale
Klausulering av eiendommen på vilkår i voldgiftskjønn
tinglyst 16.02.55.
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

17.07.1958 - Dokumentnr: 594 - Jordskifte
Grensegangssak
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

12.05.1970 - Dokumentnr: 864 - Jordskifte
BESTEMMELSE OM SENKING/LUKKING AV GRØFT/BEKK/KANAL/ELV
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

01.04.1974 - Dokumentnr: 933 - Erklæring/avtale
BESTEMMELSE OM SENKING/LUKKING AV GRØFT/BEKK/KANAL/ELV
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

28.09.1976 - Dokumentnr: 2999 - Skjønn
Overskjønn. Klausulering av område ved Lista flyplass.
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

09.12.1987 - Dokumentnr: 4492 - Fredningsvedtak
Listastrendene landskapsvernområde
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

15.01.2004 - Dokumentnr: 136 - Jordskifte
Grensegangssak
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

01.02.2007 - Dokumentnr: 170188 - Jordskifte
Jordskiftesak 1010-2004-0004 Tjørve
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

29.06.2022 - Dokumentnr: 708124 - Jordskifte
22-092124REN-JAGD/JFLE Tjørve, gnr. 33 bnr. 45 i Farsund
Ny utforming av gnr. 33/45 og grensefastsetting
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

Heftelsene er overført fra hovedbruket og ansees å ha liten/ingen betydning for tomtene.
Selger bekrefter at vedlikeholdsansvar for kanaler, bekk og plikter påhviler grunneiendommen som tomtene er fradelt fra.

17.01.2024 - Dokumentnr: 988780 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Elektronisk innsendt


Info kommunale avgifter

Fastsettes av kommunen når eiendommen er bebygd.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Visning

Produktnr: ADF80864-C6B8-40AD-A345-4A9D657251B3 Kategori: