Farsund

Tjørveveien - tomter

Prisantydning
850 000 kr
Omkostninger
42 000 kr
Totalpris
892 000 kr
Tomteareal
818 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Regulerte tomter beliggende i et veletablert boligfelt

Beliggenhet

Adkomst

Fra Farsund sentrum følg F43 ut mot Vanse og videre ut mot Borhaug. Etter Bausjestranden ta til venstre inn Tjørveveien. Etter ca. 500 meter ta til venstre inn på Tjørveneset. Tomtene ligger på venstre side og er merket med salgsplakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Meget solrikt beliggende tomter i et veletbalert og barnevennlig boligfelt. Naturskjønt nærområde med kort avstand til Bausjestranden og Bispen. Barnehage, skole, butikk med bakeriutsalg og utallige turmuligheter ligger i nærområde. Lekeplass og fotballbane i boligfeltet, som er en populær samlingsplass. Utsikt mot stranden og havet fra deler av tomtene.

Til Vanse sentrum er det ca. 7 km og til Farsund er det ca. 14 km. Det er ikke boplikt i Farsund kommune.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Offentlig vann, kloakk og vei.
Ledningsnettet ligger ved tomtene.
Kjøper må påkoste tilknytning.

Tilknytningsavgifter betales av kjøper. Disse er pr. 2024 kr. 22.000,- inkl. mva vann og kr. 22.000,- inkl. mva for avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan del av Tjørveneset og Tjørve, datert 30.10.1980. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4206/33/627:
08.03.1910 - Dokumentnr: 900085 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Agder Fylkeskommune
Org.nr: 921 707 134
Moloanlegg ved Bersugstenen på Tjørvebukta m.m.
Rettighetshaver rettet pga kommune-og regionsreformen. 21.11.2019
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Transport
Fra: Kystverket
Org.nr: 874 783 242
Til: Agder Fylkeskommune
Org.nr: 921 707 134

10.08.1935 - Dokumentnr: 901002 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Agder Fylkeskommune
Org.nr: 921 707 134
Havneanlegg ved Tjørvestøene i Tjørvebukten.
Rettighetshaver rettet pga kommune-og regionsreformen. 21.11.2019
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Transport
Fra: Kystverket
Org.nr: 874 783 242
Til: Agder Fylkeskommune
Org.nr: 921 707 134

16.02.1955 - Dokumentnr: 200 - Skjønn
Voldgiftskjønn vedr. arealer/rettigheter ervervet til
utbygging av Lista flyplass m/tilh. anlegg.
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

01.04.1955 - Dokumentnr: 472 - Erklæring/avtale
Klausulering av eiendommen på vilkår i voldgiftskjønn
tinglyst 16.02.55.
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

17.07.1958 - Dokumentnr: 594 - Jordskifte
Grensegangssak
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

12.05.1970 - Dokumentnr: 864 - Jordskifte
BESTEMMELSE OM SENKING/LUKKING AV GRØFT/BEKK/KANAL/ELV
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

01.04.1974 - Dokumentnr: 933 - Erklæring/avtale
BESTEMMELSE OM SENKING/LUKKING AV GRØFT/BEKK/KANAL/ELV
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

28.09.1976 - Dokumentnr: 2999 - Skjønn
Overskjønn. Klausulering av område ved Lista flyplass.
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

09.12.1987 - Dokumentnr: 4492 - Fredningsvedtak
Listastrendene landskapsvernområde
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

15.01.2004 - Dokumentnr: 136 - Jordskifte
Grensegangssak
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

01.02.2007 - Dokumentnr: 170188 - Jordskifte
Jordskiftesak 1010-2004-0004 Tjørve
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

29.06.2022 - Dokumentnr: 708124 - Jordskifte
22-092124REN-JAGD/JFLE Tjørve, gnr. 33 bnr. 45 i Farsund
Ny utforming av gnr. 33/45 og grensefastsetting
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

Heftelsene er overført fra hovedbruket og ansees å ha liten/ingen betydning for tomtene.
Selger bekrefter at vedlikeholdsansvar for kanaler, bekk og plikter påhviler grunneiendommen som tomtene er fradelt fra.

17.01.2024 - Dokumentnr: 988780 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Elektronisk innsendt


Kommentar konsesjon

Eiendommen er ubebygd og egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne egenerklæringen før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger. 

Økonomi

Omkostninger kjøper

Tomt 33/627 - kr. 850.000,-
Tomt 33/628 - kr. 900.000,-
Tomt 33/629 - kr. 1.000.000,-

Ved kjøp av tomt 33/629:
Dok.avgift 2,5% av kjøpesum kr. 25.000
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger ved kjøpt av tomt til kr. 1.000.000,- (inkl. valgfrie tillegg): kr 42.000,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt i Farsund kommune.

Nøkkelinformasjon

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: FYLL INN

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4206/33/627:
08.03.1910 - Dokumentnr: 900085 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Agder Fylkeskommune
Org.nr: 921 707 134
Moloanlegg ved Bersugstenen på Tjørvebukta m.m.
Rettighetshaver rettet pga kommune-og regionsreformen. 21.11.2019
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Transport
Fra: Kystverket
Org.nr: 874 783 242
Til: Agder Fylkeskommune
Org.nr: 921 707 134

10.08.1935 - Dokumentnr: 901002 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Agder Fylkeskommune
Org.nr: 921 707 134
Havneanlegg ved Tjørvestøene i Tjørvebukten.
Rettighetshaver rettet pga kommune-og regionsreformen. 21.11.2019
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Transport
Fra: Kystverket
Org.nr: 874 783 242
Til: Agder Fylkeskommune
Org.nr: 921 707 134

16.02.1955 - Dokumentnr: 200 - Skjønn
Voldgiftskjønn vedr. arealer/rettigheter ervervet til
utbygging av Lista flyplass m/tilh. anlegg.
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

01.04.1955 - Dokumentnr: 472 - Erklæring/avtale
Klausulering av eiendommen på vilkår i voldgiftskjønn
tinglyst 16.02.55.
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

17.07.1958 - Dokumentnr: 594 - Jordskifte
Grensegangssak
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

12.05.1970 - Dokumentnr: 864 - Jordskifte
BESTEMMELSE OM SENKING/LUKKING AV GRØFT/BEKK/KANAL/ELV
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

01.04.1974 - Dokumentnr: 933 - Erklæring/avtale
BESTEMMELSE OM SENKING/LUKKING AV GRØFT/BEKK/KANAL/ELV
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

28.09.1976 - Dokumentnr: 2999 - Skjønn
Overskjønn. Klausulering av område ved Lista flyplass.
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

09.12.1987 - Dokumentnr: 4492 - Fredningsvedtak
Listastrendene landskapsvernområde
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

15.01.2004 - Dokumentnr: 136 - Jordskifte
Grensegangssak
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

01.02.2007 - Dokumentnr: 170188 - Jordskifte
Jordskiftesak 1010-2004-0004 Tjørve
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

29.06.2022 - Dokumentnr: 708124 - Jordskifte
22-092124REN-JAGD/JFLE Tjørve, gnr. 33 bnr. 45 i Farsund
Ny utforming av gnr. 33/45 og grensefastsetting
Overført fra: Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

Heftelsene er overført fra hovedbruket og ansees å ha liten/ingen betydning for tomtene.
Selger bekrefter at vedlikeholdsansvar for kanaler, bekk og plikter påhviler grunneiendommen som tomtene er fradelt fra.

17.01.2024 - Dokumentnr: 988780 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4206 Gnr:33 Bnr:17
Elektronisk innsendt


Info kommunale avgifter

Fastsettes av kommunen når eiendommen er bebygd.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern
Produktnummer: ADF80864-C6B8-40AD-A345-4A9D657251B3 Kategori: