Lillesand

Tingsakeråsen

Prisantydning
kr - 2 250 000 kr
P-rom
0 m2
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt
Bolig P-rom BRA Totalpris
Vis 1 952 420 kr

Oversikt

Om eiendommen

Tingsakeråsen | 17 store, solrike enebolig-tomter med sentral beliggenhet. Ta kontakt med megler for visning.

Beliggenhet

Beliggenhet

Tingsakeråsen ligger meget solrikt, høyt og luftig til på høyden med utsikt over byen og sjøen. Herfra er det kort vei ned til sentrum og til sjøen, og i umiddelbar nærhet finner du både etablerte og barnevennlige boligområder, skole og barnehage, et svært rikt utvalg av forretninger og butikker i blant annet Lillesand senter, samt et kollektivknutepunkt med hyppige og effektive buss-avganger mot både øst og vest. Det er direkte adkomst inn i turområder vest for Tingsakeråsen. Idylliske Lillesand sentrum ligger en kort sykkeltur unna.

Ta avkjørsel 84 på E18, ved adkomst fra øst tar man så første avkjøring i rundkjøringen mot Lillesand. Ta deretter fjerde avkjørsel i rundkjøring inn på Fv420 i retning Grimstad. Ta deretter første avkjørsel mot venstre, ta så til venstre på Gamleveien. Etter ca 200 meter på Gamleveien får du byggeplassskiltet - og innkjøringen til Tingsakeråsen på venstre hånd.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Vei, vann og avløp

Vei, vann og kloakk leveres inn på tomt. Det blir felles, private avløps-ledninger over tomtene 8-20 som føres til off. avløp. Rett til dette vil bli tinglyst på de gjeldende eiendommer. Området får tilkobling til fiberbredbånd.

Reguleringsplan

For utbyggingsområdet gjelder detaljregulering for Tingsakeråsen B50, plan nr 2015003309, sist revidert 13.02.2019. Det foreligger både områdeplan og kommuneplan. Det tas forbehold om mindre endringer i reguleringsplanen etter pbl. § 12-14.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/42/947:
08.01.1849 - Dokumentnr: 990044 - Erklæring/avtale
DEKLARASJON HVORVED MØGLESTU GÅRD SKAL HEVE EIERAVGIFTEN
OVER VANNETS OPPSTEMNING I MOELVEN.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

09.08.1866 - Dokumentnr: 900108 - Bestemmelse om vannrett
SALG AV VANNRETTIGHETER TIL MØLLER WULFF, MED UNNTAKELSE AV
VANN TIL SAGEN.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

09.08.1866 - Dokumentnr: 900108 - Bestemmelse om vannrett
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:4
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

25.03.1882 - Dokumentnr: 900059 - Erklæring/avtale
BESTEMMELSE OM REGULERING AV INNSJØ/VANN/ELV.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

09.08.1884 - Dokumentnr: 900230 - Erklæring/avtale
BESTEMMELSE OM SENKING/LUKKING AV GRØFT/BEKK/KANAL/ELV.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

10.05.1900 - Dokumentnr: 900055 - Utskifting
Bestemmelse om beiterett
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

07.09.1906 - Dokumentnr: 905734 - Erklæring/avtale
BESTEMMELSE OM UTTAPPING AV MYR/SENKING AV TJERN/VANN
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

02.09.1922 - Dokumentnr: 903518 - Elektriske kraftlinjer
AVSTÅELSE AV GRUNNRETTIGHETER TIL AUST-AGDER KRAFTVERK
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

05.04.1944 - Dokumentnr: 900632 - Elektriske kraftlinjer
AUST-AGDER FYLKES HØYSPENTE ELEK. KRAFTLEDNING REG. VED
NEDENES SORENSKRIVEREMBETE
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

19.09.1952 - Dokumentnr: 1309 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:154
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

09.06.1953 - Dokumentnr: 844 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:41 Bnr:82
Bestemmelse om vannrett
Rett til å ta ut nødvendig stenmasse.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

19.10.1955 - Dokumentnr: 1689 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

07.11.1956 - Dokumentnr: 1639 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:191
Bestemmelse om kloakkledning
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

17.06.1958 - Dokumentnr: 838 - Bestemmelse om vannledn.
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:191
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

06.06.1962 - Dokumentnr: 1148 - Erklæring/avtale
Vegvesenets betingelser vedtatt
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

16.01.1964 - Dokumentnr: 141 - Skjønn
REGULERING AV AREAL I FORBINDELSE MED VEGGRUNN/JERNBANEGRUNN
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

02.08.1965 - Dokumentnr: 1741 - Skjønn
Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

20.12.1971 - Dokumentnr: 4312 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:52
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

05.09.1973 - Dokumentnr: 3493 - Skjønn
BESTEMMELSE OM FELLES VANNVERK
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

21.08.1974 - Dokumentnr: 3796 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:461
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

21.08.1974 - Dokumentnr: 3798 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:467
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

28.04.1975 - Dokumentnr: 1714 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:459
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

25.02.1976 - Dokumentnr: 908 - Bestemmelse om vannledn.
RETTIGHETSHAVER: LILLESAND KOMMUNE
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

18.10.1976 - Dokumentnr: 4711 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

27.10.1976 - Dokumentnr: 4926 - Bestemmelse om vannledn.
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:158
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

27.10.1976 - Dokumentnr: 4927 - Bestemmelse om vannledn.
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:59
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

16.03.1979 - Dokumentnr: 1410 - Skjønn
REGULERING AV AREAL I FORBINDELSE MED VEGGRUNN/JERNBANEGRUNN
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

21.05.1979 - Dokumentnr: 2485 - Erklæring/avtale
VEDTAK AV DET OFFENTLIGES VILKÅR FOR STATSTILSKUDD I
FORBINDELSE MED SENKING/LUKKING AV GRØFT/BEKK
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

30.05.1980 - Dokumentnr: 2851 - Best. om vann/kloakkledn.
RETTIGHETSHAVER: LILLESAND KOMMUNE
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

31.12.1980 - Dokumentnr: 7125 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:539
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

13.04.1983 - Dokumentnr: 2055 - Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

28.06.1985 - Dokumentnr: 4567 - Skjønn
AVSTÅELSE AV GRUNN OG RETTIGHETHETER FOR ANLEGG AV TINGSAKER
SMÅBÅTHAVN
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

30.06.1988 - Dokumentnr: 4723 - Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

15.11.1989 - Dokumentnr: 7722 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Rettighetshaver Lillesand kommune
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

17.06.1994 - Dokumentnr: 3233 - Erklæring/avtale
Vegvesenets betingelser vedtatt
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

10.07.1997 - Dokumentnr: 4012 - Erklæring/avtale
Vegvesenets betingelser vedtatt for legging av el.kabel.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

20.06.2003 - Dokumentnr: 3549 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: AGDER ENERGI NETT AS
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

27.12.2005 - Dokumentnr: 208606 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om ryddebelte.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

07.05.2007 - Dokumentnr: 375642 - Jordskifte
Sak nr. 0900-2002-0031A, delsak under hovedsaken 0900-2002-0031
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

26.03.2009 - Dokumentnr: 218282 - Jordskifte
Saknr: 0900-2007-0033 - Heldal/Flørenes m/fl.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

05.10.2011 - Dokumentnr: 805873 - Jordskifte
Jordskiftesak 0900-2002-0030- og 0900-2002-0031 E18.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

06.10.2011 - Dokumentnr: 811104 - Jordskifte
Jordskiftesak 0900-2002-0031A Tingsakerområdet
Marnar jordskifterett
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

27.10.2022 - Dokumentnr: 1217064 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331

27.04.2022 - Dokumentnr: 446786 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Elektronisk innsendt

Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi.
Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,-
Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,-

I tillegg til overnevnte må kjøper betale alle tilkoplingsavgifter/ byggesaksgebyrer etter de til enhver tid gjeldende kommunale retningslinjer. Tilkoblingsavgifter vil bli fakturert og sendt kjøper i egen sending fra kommunen.

Det tas forbehold om eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Kjøpesum og omkostninger forfaller til betaling ved overtagelse av tomten. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

Nøkkelinformasjon

Velforening

Det er p.t ikke etablert velforening. Kjøper av tomt i området forplikter seg til å bli medlem i områdets velforening.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/42/947:
08.01.1849 - Dokumentnr: 990044 - Erklæring/avtale
DEKLARASJON HVORVED MØGLESTU GÅRD SKAL HEVE EIERAVGIFTEN
OVER VANNETS OPPSTEMNING I MOELVEN.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

09.08.1866 - Dokumentnr: 900108 - Bestemmelse om vannrett
SALG AV VANNRETTIGHETER TIL MØLLER WULFF, MED UNNTAKELSE AV
VANN TIL SAGEN.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

09.08.1866 - Dokumentnr: 900108 - Bestemmelse om vannrett
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:4
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

25.03.1882 - Dokumentnr: 900059 - Erklæring/avtale
BESTEMMELSE OM REGULERING AV INNSJØ/VANN/ELV.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

09.08.1884 - Dokumentnr: 900230 - Erklæring/avtale
BESTEMMELSE OM SENKING/LUKKING AV GRØFT/BEKK/KANAL/ELV.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

10.05.1900 - Dokumentnr: 900055 - Utskifting
Bestemmelse om beiterett
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

07.09.1906 - Dokumentnr: 905734 - Erklæring/avtale
BESTEMMELSE OM UTTAPPING AV MYR/SENKING AV TJERN/VANN
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

02.09.1922 - Dokumentnr: 903518 - Elektriske kraftlinjer
AVSTÅELSE AV GRUNNRETTIGHETER TIL AUST-AGDER KRAFTVERK
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

05.04.1944 - Dokumentnr: 900632 - Elektriske kraftlinjer
AUST-AGDER FYLKES HØYSPENTE ELEK. KRAFTLEDNING REG. VED
NEDENES SORENSKRIVEREMBETE
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

19.09.1952 - Dokumentnr: 1309 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:154
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

09.06.1953 - Dokumentnr: 844 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:41 Bnr:82
Bestemmelse om vannrett
Rett til å ta ut nødvendig stenmasse.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

19.10.1955 - Dokumentnr: 1689 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

07.11.1956 - Dokumentnr: 1639 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:191
Bestemmelse om kloakkledning
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

17.06.1958 - Dokumentnr: 838 - Bestemmelse om vannledn.
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:191
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

06.06.1962 - Dokumentnr: 1148 - Erklæring/avtale
Vegvesenets betingelser vedtatt
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

16.01.1964 - Dokumentnr: 141 - Skjønn
REGULERING AV AREAL I FORBINDELSE MED VEGGRUNN/JERNBANEGRUNN
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

02.08.1965 - Dokumentnr: 1741 - Skjønn
Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

20.12.1971 - Dokumentnr: 4312 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:52
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

05.09.1973 - Dokumentnr: 3493 - Skjønn
BESTEMMELSE OM FELLES VANNVERK
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

21.08.1974 - Dokumentnr: 3796 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:461
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

21.08.1974 - Dokumentnr: 3798 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:467
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

28.04.1975 - Dokumentnr: 1714 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:459
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

25.02.1976 - Dokumentnr: 908 - Bestemmelse om vannledn.
RETTIGHETSHAVER: LILLESAND KOMMUNE
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

18.10.1976 - Dokumentnr: 4711 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

27.10.1976 - Dokumentnr: 4926 - Bestemmelse om vannledn.
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:158
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

27.10.1976 - Dokumentnr: 4927 - Bestemmelse om vannledn.
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:59
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

16.03.1979 - Dokumentnr: 1410 - Skjønn
REGULERING AV AREAL I FORBINDELSE MED VEGGRUNN/JERNBANEGRUNN
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

21.05.1979 - Dokumentnr: 2485 - Erklæring/avtale
VEDTAK AV DET OFFENTLIGES VILKÅR FOR STATSTILSKUDD I
FORBINDELSE MED SENKING/LUKKING AV GRØFT/BEKK
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

30.05.1980 - Dokumentnr: 2851 - Best. om vann/kloakkledn.
RETTIGHETSHAVER: LILLESAND KOMMUNE
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

31.12.1980 - Dokumentnr: 7125 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:539
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

13.04.1983 - Dokumentnr: 2055 - Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

28.06.1985 - Dokumentnr: 4567 - Skjønn
AVSTÅELSE AV GRUNN OG RETTIGHETHETER FOR ANLEGG AV TINGSAKER
SMÅBÅTHAVN
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

30.06.1988 - Dokumentnr: 4723 - Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

15.11.1989 - Dokumentnr: 7722 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Rettighetshaver Lillesand kommune
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

17.06.1994 - Dokumentnr: 3233 - Erklæring/avtale
Vegvesenets betingelser vedtatt
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

10.07.1997 - Dokumentnr: 4012 - Erklæring/avtale
Vegvesenets betingelser vedtatt for legging av el.kabel.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

20.06.2003 - Dokumentnr: 3549 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: AGDER ENERGI NETT AS
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

27.12.2005 - Dokumentnr: 208606 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om ryddebelte.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

07.05.2007 - Dokumentnr: 375642 - Jordskifte
Sak nr. 0900-2002-0031A, delsak under hovedsaken 0900-2002-0031
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

26.03.2009 - Dokumentnr: 218282 - Jordskifte
Saknr: 0900-2007-0033 - Heldal/Flørenes m/fl.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

05.10.2011 - Dokumentnr: 805873 - Jordskifte
Jordskiftesak 0900-2002-0030- og 0900-2002-0031 E18.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

06.10.2011 - Dokumentnr: 811104 - Jordskifte
Jordskiftesak 0900-2002-0031A Tingsakerområdet
Marnar jordskifterett
Overført fra: Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

27.10.2022 - Dokumentnr: 1217064 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331

27.04.2022 - Dokumentnr: 446786 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4215 Gnr:42 Bnr:1
Elektronisk innsendt

Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Vilkår og betingelser

Budgivning

Eiendommene selges til fast pris. Benytt vedlagte Kjøpetilbud til fastpris. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Salg av boligtomt eneboliger uten byggeklausul 25 000,-
Salg av prosjekterte enheter 45 000,-
Produktnr: 6A8835C2-B7C1-4F5B-80D3-49E179F4B54F