Farsund

Storgaten 26

Prisantydning
2 250 000 kr
Omkostninger
68 620 kr
Totalpris
2 318 620 kr
Byggeår
1903
P-rom
115 ㎡
Bruksareal
167 ㎡
Tomteareal
163 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Stor leilighet med loft i sentrum | Bruksendring av loft foreligger | Mulighet for kjøp av hele bygget.

Om eiendommen

Innhold

Primærrom: 115 kvm, Bruksareal: 167 kvm Sekundærrom: 52 kvm.
Bra. pr. etasje.: 2. etg. 115m² - Loft 52m².

P-rom inkl:
2 etg: Gang, tv-stue, stue 2, soverom, soverom 2, mellomgang, bad/vaskerom, kjøkken.
S-rom inkl.:
Loft: boder

Kommentar
Takhøyde i 2.etasje; 2,78 m. - 2,82 m.
Fellesareal er ikke medregnet i arealene her.

Lovlighet
Byggetegninger
Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger.

Kommentar:
Seksjoneringstegninger foreligger. Loftet er søk bruksendret fra loft til oppholdsrom. Takvindu gir for liten lysflate i ett av rommene, i dag er denne en bod. Rom, boder i dag, med takvindu har ikke utsyn og er ikke forskriftsmessige rom. Rom for varig opphold skal ha lys og utsyn, lys ca.10 % av gulvarealet.

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Ja
Kommentar: Gammelt bygg.

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Ja
Kommentar: Taktekke.

Krav for rom til varig opphold
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei
Loftet kan rømmes via tak og stige på vegg. Men anbefaler at også trapperommet gjøres brannsikkert for trygg rømming.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Farsund kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Oppvarming

Bygget har pipe av teglstein, men den er ikke tilkoblet ildsted. Pipe må kontrolleres av stedlig branntilsyn før den tas i bruk av ny eier.

Fyring med varmepumpe "luft til luft" i 2. etasje. Varmekabler på bad.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra sentrum: Kjør opp Kirkegaten, og ta til høyre, der Sparebanken Sør kommer på venstre side. Eiendommen ligger på høyre side og er merket med salgsplakat fra Sørmegleren. Leiligheten og butikklokalet har seperate innganger og ligger på bakkeplan.

Parkering

Gateparkering. Beboerpass kan kjøpes ved Farsund Kommunes servicekontor. Koster pr. 07/2022 500,- kr/året.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i sentrum, med kort avstand til alle byens fasiliteter. Eiendommen ligger midt i "alt". Bakeren ligger få meter nede i gaten, hvor nybakte rundstykker kan kjøpes tidlig på morgenen. Gåavstand til småbåthavnen, og bryggeslengen som går til det populære badehuset med sauna, samt til byens mange fasiliteter og servicetilbud. Her kan nevnes barne- og ungdomsskole, videregående skole, barnehager, butikker, Amfi kjøpesenter, kino, lege, tannlege, parken, Varbak og Ekko.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Ferdigattest foreligger ikke pga. alder - gjelder tiltak omsøkt før 1998. Dette er normalt for eiendommer oppført på denne tiden.

Tiltak (oppføring, påbygging og tilbygging er meldepliktig.) omsøkt før 1. januar 1998 kan det ikke utstedes ferdigattest for jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige.

Det foreligger ingen dokumentasjon på oppføring av terrassen i bakkant, samt etablering av takterrassen. Kjøper påtar seg ansvar ved evt. krav om kommunal godkjenning. Takterrassen har ikke tilstrekkelig sikring pr. dd.

Det foreligger tegniner på en trapp til butikklokalet. Trappen har en annen utforming enn fremlagte tegninger.

Det foreligger ferdgiattest for bruksendring/fasadeendring, datert 27.09.2022.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk. Eiendommen har vannmåler. Varmtvannstanken gjelder for begge enhetene. Det foreligger ikke pålegg om endring av tilknytningsforhold.

Ved salg vil selger etablere egen vannmåler og varmtvannstank til denne enheten. Varmtvannstanken og vannmåleren vil bli etablert i kjelleren.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til forretning/kontor m.v. S15/Bevaringsverdig bebyggelse, og tilhører reguleringsplan for Farsund by , datert 20.06.1995. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Heftelser som følger eiendommen: Ingen

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen

Naboeiendommen har rett til fremføring av sin rømingsvei i bakgården. Retten er ikke tinglyst.

Økonomi

Omkostninger kjøper

2 250 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
56 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 250 000,-))
8 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))

68 620,- (Omkostninger totalt)

2 318 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Ikke fastsatt
Da leiligheten nylig er seksjonert, har ikke kommunale avgifter påløpt.

Nøkkelinformasjon

Standard

Nylig seksjonert leilighet med potensiale. Leiligheten holder en gjennomgående grei standard, dog må oppgradering påregnes.

Leiligheten har egen inngang fra gateplan. Inngangen fører inn til en trappehall som fører opp til innganspartiet til leiligheten.

Leiligheten ligger i 2. etasje og er lyst innredet. Gulvene er hovedsakelig belagt med parkett og belegg. Veggene er malte. Stor stue som består av 2 deler, som gjør innredningsmulighetene gode. Gode vindusflater gir godt med lys inn. Eldre kjøkken med plassbygd innredning, samt plass til et lite kjøkkenmøblement.

Badet har fliser på gulv og fliser/tapet på vegg. Her er det innredet med toalett, dusjkabinett, servant med speil, utslagsvask og opplegg til vaskemaskin. Varmekabler i gulv.

Leiligheten har 2 soverom med god størrelse, samt et kontorrom/vid gang. Fra kontorrommet er det utgang til en liten terrasse.

Loftet er et råloft. Det foreligger godkjenning på bruksendring av loftet fra lagring til oppholdsrom. Fra loftet er det utgang til en takterrasse hvor det er solrikt og man kan skimte Farsunds havnebasseng og sjøen.
_____

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Karstein Brox den 26.04.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Leilighet i 2.etasje og loft. Loftet er søkt bruksendret fra loft til oppholdsrom. Badet står for renovering. Taktekke, taket er tekket om er påforet og isolert i påforing. Noen vinduer med råteskade. Råteskade i to sperr, en ved brannvegg og en over tak, usikker om dette er fellesdel at eventuelle kostnader for reparasjon deles på begge seksjonene. Det er montert 5 takvinduer i takflaten, 3 mot gaten og to på baksiden. Lyd og brannskille mellom etasjene er ikke vurdert da det ikke foreligger noen eller tilstrekkelige konstruksjonsmessige opplysninger.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom
Det er ikke membran/tettesjikt på våtrommet.
Membran i kombinasjon med gammelt sluk uten klemring. Membran er smurt ned på sluk.
Sluket har ikke klemring, derfor blir det ikke tett tilkobling til sluk.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
6 kg. håndslukker.

TG2
Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
Sprekkskader og avflassing på mur.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Gå til side
Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
Råteskade i sperr mot brannmur ved gesims.
Også råteskade i sperr bak vindski over takterrassen mot Storgaten.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist andre avvik: Vindu på soverom, tilbygg har skader.

Utvendig > Dører
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke.
Dør ut til taket er vanskelig å lukke. Balkongdør har skade i blad.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse.
Dragerne er montert rett inne på vegg, dett korter ned levetiden på grunn av sen uttørring.

Innvendig > Overflater
Det er påvist skader på overflater.
Parkettgulvet i kjøkken mot gang har eldre fuktskade.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Innvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Loft trapp mangler håndløper.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre
enn 25 mm.

Våtrom > Ventilasjon > Bad/vaskerom
Rommet har kun naturlig ventilasjon.
To ventiler i tak/ himling, begge går ut i vegg.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.
Det er påvist at avløpsrør av jern har rustskader.

Tekniske installasjoner > Varmesentral
Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen: ingen

Diverse

Butikkenheten og boligdelen har hver sin strømmåler.

Kommunen opplyser på generelt grunnlag følgende vedr. innredning av loft:

En del eldre bygg har mangler i forhold til brannspredning, dette gjelder nok spesielt de i sentrum som ligger svært tett, og noen ganger har flere bruksenheter i samme bygg. Forskrift om brannforebyggende § 8 setter krav om oppgradering til BF 85. Likevel heter det at "Oppgraderingsplikten gjelder så langt den kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme."

Legalpant

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant kan tinglyses i seksjonene. 

Servitutter

Heftelser som følger eiendommen: Ingen

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen

Naboeiendommen har rett til fremføring av sin rømingsvei i bakgården. Retten er ikke tinglyst.

Info kommunale avgifter

Ikke fastsatt

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende punkt er utfylt.

4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
Ja, kun av faglært
Beskrivelse: Nytt avløp fra sluk kjeller og ut til kum i gaten.
Arbeid utført av Tratec Teknikken AS

7 Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? Ja
Beskrivelse: Ovnen i stua ble fjernet ca 2000 da det var en kombinert olje/ved som var utgått på dato. Leietakerne den gang ønsket ikke vedovn. Skorsteinen er ikke sjekket av branntilsynet. Usikker på tilstanden.

8 Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?Ja
Beskrivelse: Noen av gulvene er litt skjeve.

16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja, kun av faglært
Beskrivelse:
Fjernet gammel skifer og lekter. La 2"x4" ovenpå gammelt tak og 10 cm Glava. Asfaltplater, duk, lekter og gjenbrukte skifer. Fikset brannmur mot Kirkegaten og nytt beslag. Ny utluftingshatt. Isolerte med 5 cm Glava innvendig i tak mot Storgaten. Satte inn 5 nye takvindu.
Arbeid utført av Bjørndalen Vedlikehold as

17 Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende? Ja
Beskrivelse: Loft kan innredes som egen del til feks Stue/kjøkken, bad og 2 soverom. Feks utleie via AirB&B.

17.1 Er ovenfornevnte godkjent hos bygningsmyndighetene? Ja
Beskrivelse: Søknad godkjent 20.05.2022.

18 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen? Ja
Beskrivelse Loftet ble søkt om bruksendring fra sekundærrom til oppholdsrom i 2022 og søknad godkjent 22.05.2022

18.1 Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?Ja
Beskrivelse: Loftet ble søkt om bruksendring fra sekundærrom til oppholdsrom i 2022 og søknad godkjent 22.05.2022

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.7 450)
Oppgjørs-og visningshonorar for snr. 1 og 2 (Kr.14 500)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 2 250 000,-) (Kr.45 000)
Tilrettelegging for snr. 1 og 2 (Kr.14 900)
Totalt kr. (Kr.82 435)
Produktnr: 721C3648-99DF-4EB9-B96E-52DD07FFB664