Lyngdal

Stasjonsgata 14

Prisantydning
2 500 000 kr
Omkostninger
78 970 kr
Totalpris
2 578 970 kr
Formuesverdi
163 948 kr
Tomteareal
1 675 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Stor tomt regulert til bolig/parkering i Lyngdal sentrum. BUD kr 1,8 mill.

Beliggenhet

Adkomst

Adkomst fra offentlig vei bak Rutebilstasjonen i Alleen.

Beliggenhet

Meget sentral og attraktiv beliggenhet i Alleen sentrum. Tomten ligger vestvendt og vil ha delvis utsikt mot Alleen. Alle sentrumsfasiliteter vil ligge i kort gangavstand fra tomten.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Kommunal vei går frem til tomtegrense.
Tomten er ikke tilkoplet vann og kloakk.

Reguleringsplan

Største del av tomten ligger innenfor reguleringsplan for Bergesletta i et område som er regluert som KOMBI 1 som vil si kombinert bolig og parkering. Noe av tomten ligger i område sonet som LNF område.

Opplysninger fra Lyngdal kommune samt reguleringsbestemmelser er inntatt i salgsoppgaven.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Det er ikke tinglyst noen servitutter på eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer / avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritet pant der hvor det er tinglyste servitutter, eller andre heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.

Kommentar konsesjon

Eiendommen er ubebygd og egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne egenerklæringen før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger. 

Økonomi

Omkostninger kjøper

2 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
62 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000,-))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))

78 970,- (Omkostninger totalt)

2 578 970,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Nøkkelinformasjon

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: FYLL INN

Diverse

Det foreligger skisser på et leilighetsbygg på 10 leiligheter på tomten. Det er ikke søkt godkjenning av disse, men det illustrerer litt om mulighetene på tomten dersom kommunen vil gi nødvendig godkjenning. Disse kan sees hos megler.

Det vil være kjøpers ansvar å foreta all kontakt og søknader til kommunen om utnyttelse av tomten.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

Det er ikke tinglyst noen servitutter på eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer / avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritet pant der hvor det er tinglyste servitutter, eller andre heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern
Produktnummer: 391734D0-997A-42DE-BE53-C99DF300EB71 Kategori: