Krågeland

Snødalen, Krågeland

Prisantydning
250 000 kr
Omkostninger
22 550 kr
Totalpris
272 550 kr
Formuesverdi
16 262 kr
Tomteareal
840 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Regulert tomt i naturskjønne omgivelser i etablert hyttefelt.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Stavanger følges E39 og man kjører via Gyland (Flekkefjord) og ut på RV42. Avkjørsel til feltet ligger ca. 450 m før Krågeland Kro.
Fra Kristiansand følges E39 og man kjører via Kvinesdal og videre til Kvinlog, og følger RV42 mot Tonstad. Avkjørselen til feltet ligger ca. 450 m etter Krågeland Kro.

Beliggenhet

Fint beliggende hyttetomt i naturskjønne omgivelser på Krågeland, ikke langt fra Krågelandsvannet med sandstrand og bade- og fiskemuligheter. Oppkjørte skiløyper vinterstid ligger like i nærheten. Velforeningen er aktiv med flere aktiviteter gjennom året, og har satt opp 2 gapahuker i løypen. Krågeland har flott natur og det er mange turmuligheter i området.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Tilknyttet privat vei, vann og anløp.
Det er opprettet et veilag, vedlikeholdskostnader må påberegnes. Årlig innbetaling er enda ikke fastsatt. Brøyteavgift faktureres årlig, ca. kr. 2.300,- pr. år pr. 2022, selger betaler ingenting pr. d.d.
Vann- og avløpsanlegg som driftes av Hunsbedt Rør på vegne av hytteeierne. Ifølge Krågeland vann og avløp SA krever Kvinesdal kommune medeierskap i anlegget for byggetillatelse, forutsatt at det er ledig kapasitet. De opplyser videre om at det må betales en medeieravgift på kr. 25.000,- og et innskudd for vannrenseanlegget på kr. 20.000,-, tilknytningsavgift for både vann og avløp er betalt. Alle kostnader ifm. vann og avløp belastes kjøper. Stipulerte, årlige kostnader for vann og avløp er ca. kr. 12.000,- pr. 2023.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et område regulert til fritidsbebyggelse ihht. Bebyggelsesplan for Krågeland, felt A og B, datert 14.08.2002.

Forslag til bestemmelser for bebyggelsesplan for felt A og B omtaler hva som tillates bebygd, krav til utforming og utnyttelsesgrad.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4227/180/4/24:
21.03.2007 - Dokumentnr: 275294 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
Årlig festeavgift: NOK 2 400
Gjelder fra dato: 30/11-2006
Tomteverdi: NOK 60 000
Pant for forfalt festeavgift
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelser om regulering av leien
Pliktig medlemskap i velforening/huseierforening
Kan ikke overdras uten samtykke av hjemmelshaver/utleier
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Nye vilkår - feste
Byggefrist fornyes med 3 år fra 01.10.2022


29.12.2022 - Dokumentnr: 1471352 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Gjelder feste
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


13.03.2007 - Dokumentnr: 257120 - Registrering av festenr.
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4227 Gnr:180 Bnr:4


01.01.2020 - Dokumentnr: 1661269 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1037 Gnr:180 Bnr:4
Gjelder denne registerenheten med flere


21.03.2007 - Dokumentnr: 275294 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:1
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:4
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:63
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:64
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:65
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:66
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:68
Gjelder denne registerenheten med flere


21.03.2007 - Dokumentnr: 275294 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:1
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:4
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:63
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:64
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:65
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:66
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:68
Gjelder denne registerenheten med flere


Økonomi

Omkostninger kjøper

250 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
6 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 250 000,-))

22 550,- (Omkostninger totalt)

272 550,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Det betales ikke eiendomsskatt i Kvinesdal kommune pr. 2023.

Nøkkelinformasjon

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: FYLL INN

Diverse

Iht. festekontraktens vedlegg medfølger en parkeringsplass på felles parkeringsplass og en plass på egen tomt.

Pliktig medlemskap i Krågeland Velforening, årsavgift kr. 1.500,- pr. 2022.

Det gjøres oppmerksom på at det foreligger en byggefrist på 3 år fra 01.10.2022.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0196. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4227/180/4/24:
21.03.2007 - Dokumentnr: 275294 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
Årlig festeavgift: NOK 2 400
Gjelder fra dato: 30/11-2006
Tomteverdi: NOK 60 000
Pant for forfalt festeavgift
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelser om regulering av leien
Pliktig medlemskap i velforening/huseierforening
Kan ikke overdras uten samtykke av hjemmelshaver/utleier
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Nye vilkår - feste
Byggefrist fornyes med 3 år fra 01.10.2022


29.12.2022 - Dokumentnr: 1471352 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Gjelder feste
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


13.03.2007 - Dokumentnr: 257120 - Registrering av festenr.
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4227 Gnr:180 Bnr:4


01.01.2020 - Dokumentnr: 1661269 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1037 Gnr:180 Bnr:4
Gjelder denne registerenheten med flere


21.03.2007 - Dokumentnr: 275294 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:1
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:4
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:63
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:64
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:65
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:66
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:68
Gjelder denne registerenheten med flere


21.03.2007 - Dokumentnr: 275294 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:1
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:4
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:63
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:64
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:65
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:66
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:68
Gjelder denne registerenheten med flere


Info kommunale avgifter

Ingen kommunale avgifter registrert på eiendommen.
Kommunale avgifter vil påløpe når eiendommen er bebygd.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern
Produktnummer: 73A51DC8-F847-466A-8B35-6AA51CA34178