Krågeland

Snødalen, Krågeland

Prisantydning
250 000 kr
Omkostninger
23 720 kr
Totalpris
273 720 kr
Formuesverdi
16 262 kr
Tomteareal
840 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Om eiendommen

Regulert tomt i naturskjønne omgivelser i etablert hyttefelt.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Stavanger følges E39 og man kjører via Gyland (Flekkefjord) og ut på RV42. Avkjørsel til feltet ligger ca. 450 m før Krågeland Kro.
Fra Kristiansand følges E39 og man kjører via Kvinesdal og videre til Kvinlog, og følger RV42 mot Tonstad. Avkjørselen til feltet ligger ca. 450 m etter Krågeland Kro.

Beliggenhet

Fint beliggende hyttetomt i naturskjønne omgivelser på Krågeland, ikke langt fra Krågelandsvannet med sandstrand og bade- og fiskemuligheter. Oppkjørte skiløyper vinterstid ligger like i nærheten. Velforeningen er aktiv med flere aktiviteter gjennom året, og har satt opp 2 gapahuker i løypen. Krågeland har flott natur og det er mange turmuligheter i området.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Tilknyttet privat vei, vann og anløp.
Det er opprettet et veilag, vedlikeholdskostnader må påberegnes. Årlig innbetaling er enda ikke fastsatt. Brøyteavgift faktureres årlig, ca. kr. 2.300,- pr. år pr. 2022, selger betaler ingenting pr. d.d.
Vann- og avløpsanlegg som driftes av Hunsbedt Rør på vegne av hytteeierne. Ifølge Krågeland vann og avløp SA krever Kvinesdal kommune medeierskap i anlegget for byggetillatelse, forutsatt at det er ledig kapasitet. De opplyser videre om at det må betales en medeieravgift på kr. 25.000,- og et innskudd for vannrenseanlegget på kr. 20.000,-, tilknytningsavgift for både vann og avløp er betalt. Alle kostnader ifm. vann og avløp belastes kjøper. Stipulerte, årlige kostnader for vann og avløp er ca. kr. 12.000,- pr. 2023.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et område regulert til fritidsbebyggelse ihht. Bebyggelsesplan for Krågeland, felt A og B, datert 14.08.2002.

Forslag til bestemmelser for bebyggelsesplan for felt A og B omtaler hva som tillates bebygd, krav til utforming og utnyttelsesgrad.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4227/180/4/24:
21.03.2007 - Dokumentnr: 275294 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
Årlig festeavgift: NOK 2 400
Gjelder fra dato: 30/11-2006
Tomteverdi: NOK 60 000
Pant for forfalt festeavgift
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelser om regulering av leien
Pliktig medlemskap i velforening/huseierforening
Kan ikke overdras uten samtykke av hjemmelshaver/utleier
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Nye vilkår - feste
Byggefrist fornyes med 3 år fra 01.10.2022


29.12.2022 - Dokumentnr: 1471352 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Gjelder feste
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


13.03.2007 - Dokumentnr: 257120 - Registrering av festenr.
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4227 Gnr:180 Bnr:4


01.01.2020 - Dokumentnr: 1661269 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1037 Gnr:180 Bnr:4
Gjelder denne registerenheten med flere


21.03.2007 - Dokumentnr: 275294 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:1
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:4
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:63
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:64
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:65
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:66
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:68
Gjelder denne registerenheten med flere


21.03.2007 - Dokumentnr: 275294 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:1
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:4
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:63
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:64
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:65
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:66
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:68
Gjelder denne registerenheten med flere


Økonomi

Omkostninger kjøper

250 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
6 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 250 000,-))

22 720,- (Omkostninger totalt)

272 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Det betales ikke eiendomsskatt i Kvinesdal kommune pr. 2023.

Nøkkelinformasjon

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: FYLL INN

Diverse

Iht. festekontraktens vedlegg medfølger en parkeringsplass på felles parkeringsplass og en plass på egen tomt.

Pliktig medlemskap i Krågeland Velforening, årsavgift kr. 1.500,- pr. 2022.

Det gjøres oppmerksom på at det foreligger en byggefrist på 3 år fra 01.10.2022.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0196. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4227/180/4/24:
21.03.2007 - Dokumentnr: 275294 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
Årlig festeavgift: NOK 2 400
Gjelder fra dato: 30/11-2006
Tomteverdi: NOK 60 000
Pant for forfalt festeavgift
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelser om regulering av leien
Pliktig medlemskap i velforening/huseierforening
Kan ikke overdras uten samtykke av hjemmelshaver/utleier
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Nye vilkår - feste
Byggefrist fornyes med 3 år fra 01.10.2022


29.12.2022 - Dokumentnr: 1471352 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Gjelder feste
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


13.03.2007 - Dokumentnr: 257120 - Registrering av festenr.
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4227 Gnr:180 Bnr:4


01.01.2020 - Dokumentnr: 1661269 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1037 Gnr:180 Bnr:4
Gjelder denne registerenheten med flere


21.03.2007 - Dokumentnr: 275294 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:1
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:4
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:63
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:64
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:65
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:66
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:68
Gjelder denne registerenheten med flere


21.03.2007 - Dokumentnr: 275294 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:1
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:4
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:63
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:64
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:65
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:66
Rettighet hefter i: Knr:4227 Gnr:180 Bnr:68
Gjelder denne registerenheten med flere


Info kommunale avgifter

Ingen kommunale avgifter registrert på eiendommen.
Kommunale avgifter vil påløpe når eiendommen er bebygd.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Provisjon (forutsatt salgssum: 290 000,-) (Kr.40 000)
Digital Markedspakke Synlig (Kr.3 490)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Tilrettelegging (Kr.13 900)
Totalt kr. (Kr.57 975)
Produktnr: 73A51DC8-F847-466A-8B35-6AA51CA34178