Birkenes

Skrerosveien 181, 183, 185, 187

Prisantydning
650 000 kr
Omkostninger
32 120 kr
Totalpris
682 120 kr
Formuesverdi
10 000 kr
Tomteareal
3 880 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidstomt

Oversikt

4 frittliggende hyttetomter selges samlet - Fradelt med formål "Fritidsbolig" - Solrikt - Tinglyst parkering og båtplass

Beliggenhet

Beliggenhet

Tomtene ligger i landlige og fredelige omgivelser på Skreros ca. 100m fra Oggevann.
Området byr på flotte turomåder, ski- og lysløype på vinteren, spredt bebyggelse og gårdsbruk i området.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Ingen infrastruktur uarbeidet.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanens arealdel. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1976/479-1/37 Jordskifte, 29.01.1976
Gjelder denne registerenheten med flere


1980/633-1/37 Jordskifte, 29.01.1980
Gjelder denne registerenheten med flere


Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.


Rettigheter som følger eiendommen:
2008/769615-1/200 Bestemmelse om parkering, 23.09.2008
Rettighetshaver:Knr:4216 Gnr:157 Bnr:39
Rettighetshaver:Knr:4216 Gnr:157 Bnr:71
Rettighetshaver:Knr:4216 Gnr:157 Bnr:72
Rettighetshaver:Knr:4216 Gnr:157 Bnr:73
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om båtplass
Bestemmelse om vannrett
Med flere bestemmelser

Denne erklæringen sier at eiere og fremtidigere eiere av gnr. 157, bnr. 39, 71 ,72 og 73 har rett til parkering, adkomst og båtplass ihht. kart.
Tomtene skal også ha rett til brønn.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Omkostninger
16 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 650 000,-))
11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

32 120,- (Omkostninger totalt)

682 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Nøkkelinformasjon

Diverse

Tomtene har tinglyste parkeringsplasser på naboeiendommen. Det ligger kart i vedleggene bakerst som viser dette.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Servitutter

Heftelser som følger eiendommen:

1976/479-1/37 Jordskifte, 29.01.1976
Gjelder denne registerenheten med flere


1980/633-1/37 Jordskifte, 29.01.1980
Gjelder denne registerenheten med flere


Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.


Rettigheter som følger eiendommen:
2008/769615-1/200 Bestemmelse om parkering, 23.09.2008
Rettighetshaver:Knr:4216 Gnr:157 Bnr:39
Rettighetshaver:Knr:4216 Gnr:157 Bnr:71
Rettighetshaver:Knr:4216 Gnr:157 Bnr:72
Rettighetshaver:Knr:4216 Gnr:157 Bnr:73
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om båtplass
Bestemmelse om vannrett
Med flere bestemmelser

Denne erklæringen sier at eiere og fremtidigere eiere av gnr. 157, bnr. 39, 71 ,72 og 73 har rett til parkering, adkomst og båtplass ihht. kart.
Tomtene skal også ha rett til brønn.
Produktnummer: 65B642F6-26B3-4208-B71E-264605E0FF6F Kategori: