Kristiansand

Rådhusgata 15 - Utleie av restaurant

Eierform
Eiet
Eiendomstype
Bygård

Oversikt

Sentrum - Hyggelige restaurantlokaler i "Håndverkeren" - Wergelandsparken.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Lokalene ligger i byggets u.etg med inngang direkte fra Wergelandsparken og har følgende innhold:
Inngang med resepsjon/bar, restaurantlokaler, fullt kjøkken med kjølerom. Utgang fra kjøkken til fellesareal med søppelrom og varemottak. Fra resepsjonen er det tilgang til toalettfasilitetene til selve Håndverkeren (felles). Det er i tillegg muligheter for å leie de øvrige selskapslokalene som Håndverkerforeningen disponerer på gitte betingelser.

Oppvarming

Elektrisk

Beliggenhet

Parkering

Parkeringshus rett ved siden av bygget.

Beliggenhet

Beliggende "midt" i sentrum rett ved Wergelandsparken "Håndverkeren".

Offentlige opplysninger

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/150/1035:
09.03.1918 - Dokumentnr: 900294 - Erklæring/avtale
Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr. takrenne
Med flere bestemmelser


13.11.1918 - Dokumentnr: 900295 - Bestemmelse om gjerde
Med flere bestemmelser


26.04.1955 - Dokumentnr: 826 - Best. om vann/kloakkledn.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen


12.03.1970 - Dokumentnr: 2106 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om septiktank m.m.


12.03.1970 - Dokumentnr: 2107 - Erklæring/avtale
Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr. kjellerrom


02.03.1982 - Dokumentnr: 2540 - Erklæring/avtale
Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr.
uterestaurant
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet


Dokumentnr: 906352 - Opprettelse av matrikkelenheten
OPPRETTELSE - FRADELT FRA EN ADRESSE


01.01.2020 - Dokumentnr: 66040 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:150 Bnr:1035


Nøkkelinformasjon

Standard

Lokalene holder gjennomgående god standard.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/150/1035:
09.03.1918 - Dokumentnr: 900294 - Erklæring/avtale
Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr. takrenne
Med flere bestemmelser


13.11.1918 - Dokumentnr: 900295 - Bestemmelse om gjerde
Med flere bestemmelser


26.04.1955 - Dokumentnr: 826 - Best. om vann/kloakkledn.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen


12.03.1970 - Dokumentnr: 2106 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om septiktank m.m.


12.03.1970 - Dokumentnr: 2107 - Erklæring/avtale
Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr. kjellerrom


02.03.1982 - Dokumentnr: 2540 - Erklæring/avtale
Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr.
uterestaurant
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet


Dokumentnr: 906352 - Opprettelse av matrikkelenheten
OPPRETTELSE - FRADELT FRA EN ADRESSE


01.01.2020 - Dokumentnr: 66040 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:150 Bnr:1035


Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vilkår og betingelser

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Visning

Produktnummer: 9E77753B-D3F7-4B52-8FBB-6BA262CDD531 Kategori: