Søndeled

Øysanglia 70

Prisantydning
290 000 kr
Omkostninger
23 550 kr
Totalpris
313 550 kr
Formuesverdi
320 000 kr
Tomteareal
265 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidstomt

Oversikt

Ubebygd tomt i populært hyttefelt - kort vei til sjøen og Jegertunet

Beliggenhet

Adkomst

Fra Oslo:

Følg E18 til Brokelandsheia, ta av mot Søndeled. Ved Søndeled, følg RV 351 mot Øysang (ca 40 km). Ta av inn mot Jegertunet og Jegertunet hotel.

Fra Kristiansand:

Følg E18 til Sørlandsporten, ta av til høyre mot Søndeled i rundkjøringen. Ved Søndeled, følg Rv 351 mot Øysang (ca 15 km). Ta av inn mot Jegertunet og Jegertunet hotell, like etter passering av avkjørsel til Øysang ferjeleie.

Beliggenhet

Øysanglia er et nyere hytteområde tilknyttet Jegertunet Feriesenter - et hotell og hyttefelt med fasiliteter som utendørs badebasseng, kafè, treningssenter, båtutleie, tennisbane, og kort avstand til fredfulle Skarvann med badestrand og fiskemuligheter, samt leie av kano. Området er meget barnevennlig, med flere fasiliteter og kort vei til bade- og fiskemuligheter i sjø- og ferskvann. Det er kort avstand til Hødnebøkilen, hvor det er mulig å leie båtplass i kommunal bryggeanlegg. Kort vei ned til Øysang fergeleie, hvor man kan ta Norges eldste bilferge i tre, MF Øisang inn til Risør sentrum. Fergeturen tar ca 15 minutter. Flere flotte turområder i umiddelbar nærhet. Kragerø Resort ligger kun 20 minutter unna med bil, med spahotell, golfbane, resturanter og treningssenter. Her er også fergeleie med kort overfart til Kragerø.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Det er privat vei, vann, avløp og strøm til tomtegrense. Påkobling til den private infrastrukturen (vei, vann, avløp, strøm og fellesarealer) kommer i tillegg til kjøpesum. Ledningsnettet er videre tilkoblet offentlig nett.

Risør kommune har ikke utstedt ferdigattest for vann- og avløpsnett på feltet enda. Dette er under arbeid. Det er allerede flere hytter som er tilkoblet dette anlegget.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse, og tilhører reguleringsplan Limkjær, datert 11.11.2015. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4201/25/83:
15.06.2016 - Dokumentnr: 534801 - Bestemmelse iflg. skjøte
Pliktig medlemskap i velforening/huseierforening


28.05.2021 - Dokumentnr: 628156 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


05.01.2022 - Dokumentnr: 13874 - Jordskifte
Agder jordskifterett
Sak 19-11325RFA-JAGD/JARD Øysang
Regler om sambruk (bruksordning)
Gjelder denne registerenheten med flere


08.07.2002 - Dokumentnr: 2297 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4201 Gnr:25 Bnr:57


01.01.2020 - Dokumentnr: 1302721 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0901 Gnr:25 Bnr:83


29.03.2019 - Dokumentnr: 376619 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:57
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:275
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:276
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:277
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:278
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:286
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:287
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:288
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:294
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:295
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:296
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:297
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:298
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:299
Gjelder personbil.
Gjelder denne registerenheten med flere


29.03.2019 - Dokumentnr: 376619 - Bestemmelse om parkering
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:57
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:275
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:276
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:277
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:278
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:286
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:287
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:288
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:294
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:295
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:296
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:297
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:298
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:299
Gjelder denne registerenheten med flere


Kommentar konsesjon

Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger

Økonomi

Omkostninger kjøper

290 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
7 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 290 000,-))

23 550,- (Omkostninger totalt)

313 550,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Kr. 980 pr. år

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Tomten ligger i felt definert som B3.

Bebyggelsen for felt B3 skal oppføres i inntil 2 etasjer + delvis åpent rekkverk. Alle hyttene skal kun fundamenteres i terreng med søyler ned i berg for å unngå vesentlig terrenginngrep. Det tillates ikke underetasjer. Hyttene skal visuelt " sveve" i terrenget.

Gesimshøyden for felt B3 skal være maks 7 m regnet fra underkant etasjeskille mot terreng i 1. etasje.

Bebyggelsen skal ha flate tak med takterrasse. Takterrassens størrelse skal ikke overstige hyttas grunnareal på 44 kvm.

Bruksareal ( BRA) for hytter på felt B 3 skal ikke overstige 80 kvm eksklusive utvendige boder og balkonger.

Boder for ved, avfall og sportsutstyr skal fortrinnsvis plasseres ved vei og inngang og anbringes på søyler. Arealet skal ikke overskride 6 kvm BRA.

Man kan fritt velge byggefirma til å sette opp hytte.

Ifølge reg. bestemmelsene er parkeringen for felt B3 planlagt som fellesparkering i mer tilknytning til hyttene. Det er ikke tillatt å parkere på egen tomt.

Diverse

Det er tinglyst pliktig medlemsskap i Øysanglia velforening. Den årlige medlemsavgiften er p.t. kr 2.000,- per hytte. Medlemsavgiften dekker kostnader til brøyting. Agder jordskifterett har til behandling en sak om opprettelse av et felles veilag for hyttefeltet. Det er naturlig å anta at brøyting vil inngå som en av oppgavene til veilaget.

Det er muligheter for leie av kommunale båtplasser i Hødnebøkilen. Ta kontakt med Risør kommune for nærmere info om ledige plasser og leiepriser.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.

Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/41-21-0040. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Velforening

Det er tinglyst pliktig medlemsskap i Øysanglia velforening. Den årlige medlemsavgiften er p.t. kr 2.000,- per hytte. Medlemsavgiften dekker kostnader til brøyting. Agder jordskifterett har til behandling en sak om opprettelse av et felles veilag for hyttefeltet. Det er naturlig å anta at brøyting vil inngå som en av oppgavene til veilaget.

Det er muligheter for leie av kommunale båtplasser i Hødnebøkilen. Ta kontakt med Risør kommune for nærmere info om ledige plasser og leiepriser.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4201/25/83:
15.06.2016 - Dokumentnr: 534801 - Bestemmelse iflg. skjøte
Pliktig medlemskap i velforening/huseierforening


28.05.2021 - Dokumentnr: 628156 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


05.01.2022 - Dokumentnr: 13874 - Jordskifte
Agder jordskifterett
Sak 19-11325RFA-JAGD/JARD Øysang
Regler om sambruk (bruksordning)
Gjelder denne registerenheten med flere


08.07.2002 - Dokumentnr: 2297 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4201 Gnr:25 Bnr:57


01.01.2020 - Dokumentnr: 1302721 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0901 Gnr:25 Bnr:83


29.03.2019 - Dokumentnr: 376619 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:57
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:275
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:276
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:277
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:278
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:286
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:287
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:288
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:294
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:295
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:296
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:297
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:298
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:299
Gjelder personbil.
Gjelder denne registerenheten med flere


29.03.2019 - Dokumentnr: 376619 - Bestemmelse om parkering
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:57
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:275
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:276
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:277
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:278
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:286
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:287
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:288
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:294
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:295
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:296
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:297
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:298
Rettighet hefter i: Knr:4201 Gnr:25 Bnr:299
Gjelder denne registerenheten med flere


Info kommunale avgifter

Kr. 980 pr. år
Dette er kun eiendomsskatt, da det foreløpig kun er en tomt. Renovasjonsgebyr til RTA er beregnet til kr 2725,- for en eventuell fritidsbolig. I tillegg vil det påløpe avgifter til vann og avløp mm.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern
Produktnummer: 7620571E-5632-4F88-B705-2BFD7F019257 Kategori: