Hægebostad

Naglestadveien 782

Prisantydning
1 390 000 kr
Omkostninger
51 750 kr
Totalpris
1 441 750 kr
Formuesverdi
700 631 kr
Formuesverdi sekundær
2 522 272 kr
Byggeår
1983
P-rom
267 ㎡
Bruksareal
354 ㎡
Tomteareal
2 322 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
5
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Stor, innholdsrik enebolig, 2 plan, medfølger 1 garasje - Naglestadheia

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Primærrom: 267 kvm, Bruksareal: 354 kvm Sekundærrom: 87 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller 191 m² - 1. etg. 163 m².

P-rom inkl: 1. etg.: Trapperom, Bad, Stue, Kjøkken, Gang, Soverom, Soverom 2, Soverom 3. Kjeller: Vindfang, Gang, Vaskerom, Bad, Soverom, Soverom 2, Kjellerstue, Kontor, Trapperom.
S-rom inkl.: Kjølerom, Garasje 1, Boder, Fyrrom i kjeller + bod i 1. etg.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Planløsningen på hovedplan ser ut til å stemme. Det er avvik på planløsningen i kjelleretasjen. Det er vanskelig å kontrollere tegningene nøyaktig, da de tilsendte tegningene er uklare. Det er bygget garasjer i tilknytning til boligen, der kun den ene (nærmest) tilhører boligen.

Eventuelt ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Oppvarming

Strøm og ved.
Vedovn og varmepumpe (luft/luft) i stue oppe. Fyrkjele for ved er tilknyttet vannbåren varme i underetg. og radiatorer i hovedetg. Anlegget er fra byggeår.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Offentlig vei forbi tomten. Eiendommen ligger like ovenfor veien forbi Naglestad, ca. 10 km fra Birkeland i Hægebostad. Det er ca. 10 - 15 min kjøring til dagligvarebutikk på Birkeland og til Byremo. Ca. 15-20 min med bil til Konsmo.

Parkering

På egen tomt. Medfølger 1 stk. garasje.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Naglestadheia i landlig og naturskjønt område, med boliger og hytter i nærområdet. Stor eiertomt, hvor det meste er plassert bak huset. Delvis asfaltert og gruset tun.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig). Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 09.05.1983. Brukstillatelsen gjelder nybygg, bolighus. Gjenstående arbeid er benevnt som; Gjenstående arbeider på bygget.

Vei, vann og avløp

Offentlig, asfaltert vei forbi tomten, siste stykket inn på tomten er privat vei, felles med naboeiendom.
Kloakkavløp går til privat septiktank som må tømmes.
Bolig tilknyttet privat vann fra borehull - felles for 3 bolighus. Vannkvalitet og mengde er ukjent.

Reguleringsplan

Iflg. opplysninger fra Hægebostad kommune ligger eiendommen i område med stadfestet disp. plan for hytter på Naglestad. Bygning er registrert som enebolig.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4226/8/105:
30.12.1987 - Dokumentnr: 4798 - Rettighet
Rettighetshaver: Hægebostad Idrettslag
Løpenr: 1812762
LEIEAVTALE
LEIE-TID: 40 ÅR
ÅRLIG AVGIFT NOK 400
AREAL TIL LYSLØYPE
Overført fra: Knr:4226 Gnr:8 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


09.08.2023 - Dokumentnr: 848979 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


24.04.1998 - Dokumentnr: 1135 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4226 Gnr:8 Bnr:3


01.01.2020 - Dokumentnr: 1880223 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1034 Gnr:8 Bnr:105


24.04.1998 - Dokumentnr: 1136 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4226 Gnr:8 Bnr:3
Rettighet hefter i: Knr:4226 Gnr:8 Bnr:142
Rettighet hefter i: Knr:4226 Gnr:8 Bnr:166
Bestemmelse om kloakkledning
Bestemmelse om brønn.
Gjelder denne registerenheten med flere


24.04.1998 - Dokumentnr: 1136 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4226 Gnr:8 Bnr:1
Rettighet hefter i: Knr:4226 Gnr:8 Bnr:25
Rettighet hefter i: Knr:4226 Gnr:8 Bnr:30
Rettighet hefter i: Knr:4226 Gnr:8 Bnr:54
Rettighet hefter i: Knr:4226 Gnr:8 Bnr:81
Rettighet hefter i: Knr:4226 Gnr:8 Bnr:99
Rettighet hefter i: Knr:4226 Gnr:8 Bnr:111
Rettighet hefter i: Knr:4226 Gnr:8 Bnr:130
Rettighet hefter i: Knr:4226 Gnr:8 Bnr:150
Rettighet hefter i: Knr:4226 Gnr:8 Bnr:151
Rettighet hefter i: Knr:4226 Gnr:8 Bnr:154
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om kloakkledning
Bestemmelse om brønn.
Gjelder denne registerenheten med flere


Kommentar konsesjon

Eiendommen er over to mål, og egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

1 390 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
13 200,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
34 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 390 000,-))

51 750,- (Omkostninger totalt)

1 441 750,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Standard

Innvendig er det gulv av laminat. Veggene har tapet, trepanel og betong. Innvendige tak har malte plater og himlingsplater. Boligen har trebjelkelag og støpte gulv.
Hamran kjøkkeninnredning med profilerte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er oppvaskmaskin og komfyr. Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.
Vaskerom trenger totalt renovering, da det er fra byggeår.
Bolig har to bad med eldre standard og renovering må påregnes. I underetasje har veggene fliser. Taket har himlingsplater. Gulvet er flislagt. Rommet har vannbåren gulvvarme ifølge eierne. Rommet har innredning med nedfelt servant, toalett og dusjvegger/hjørne. Rommet har naturlig ventilasjon.
Bad i hovedetasje har belegg på gulvet, tapet/panel på vegger og himlingsplater i taket. Det er innredning med 2. stk. vasker, badekar, dusjkabinett og bide.

----

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Severinsen Takst AS den 09.08.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Følgende avvik har fått TG3:

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
Utvendig > Nedløp og beslag
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det er store deformasjoner i renner og nedløp. Det er varierende fall og utettheter i nedløp og takrenner.

Utvendig > Vinduer
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist et betydelig antall vinduer med punkterte eller sprukne glassruter.

Utvendig > Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk. Det mangler trapp i forbindelse med terrassen på baksiden av boligen og rekkverk på deler av terrassen. Terrasse som ligger 50 cm over bakkenivå skal ha rekkverk.

Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det er ikke etablert tettesjikt i våtsoner, badegulvet er tilnærmet flatt og det mangler tilluft i forbindelse med døren. Utettheter rundt rørene til radiatoren på veggen.

Våtrom > Generell > Vaskerom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det er utettheter med tettesjiktet i forbindelse med sluken. Det mangler tilluft i forbindelse med døren. Badegulvet er tilnærmet flatt.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Det elektriske anlegget er fra byggetiden og har automatsikringer.

Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ut ifra observasjoner konstatert at
drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. Det er ikke etablert tetningslist i toppen av
grunnmursplasten.

Tomteforhold > Terrengforhold
Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren.

KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT
Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Vaskerom

Følgende avvik har fått TG2:

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert
på taktekkingen. Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er registrert mugg flere plasser på undertaket. Dette kan komme av utettheter i taktekkingen eller at det kommer varm luft opp på kaldtloftet fra boligen.

Utvendig > Dører
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er utettheter i forbindelse med den ene
kjellerdøren. Denne mangler og så beslag i bunnen av døren.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er avvik: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er registrert seg i betongdekket over garasjene. Det er ikke etablert tettesjikt i forbindelse med betongdekke over garasjene. På framsiden av boligen er det etablert en balkong som består av trematerialer. Det er registret skjevheter i terrassen på baksiden av boligen.

Utvendig > Andre utvendige forhold
Det er avvik: Garasjeporten har behov for utbedringer. Det er etablert isopor i garasjen, denne må klees inne med
brannhemmende plater. Det er registrert fuktinntrenging mellom betongplaten og lecablokkene.

Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Det er avvik: Det er utettheter rundt røykrøret. Deler av teglsteinene er demontert, arbeidet er ikke sluttført.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er registrert insekter - symptom på fuktig miljø. Det er synlige fuktskjolder veggplater i kjelleretasjen under trappen. Det ble målt høye fuktverdier i svill og listverk i dette området.

Innvendig > Innvendige trapper
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Trappen har en del slitasjegrad utover det som er normalt ut ifra alder.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Det er avvik: Det er utettheter i flisene ved vasken og rundt avløpsrøret under vasken.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Bom i fliser skyldes at det er dårlig med lim under flisene og at flisene på et eller annet tidspunkt kan løsne. Man vil da kunne lime flisene ned igjen og fuge på nytt. Det er sprekt flis ved siden av sluken.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad
Det er avvik: Den ene døren i dusjhjørnet er løs. Speilet ved vasken er sprekt. Baderomsinnredningen er støttet opp med planker.

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Rommet har kun naturlig ventilasjon. Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er avvik: Kjøkkeninnredningen har behov for vedlikehold.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Det er avvik: Det må utføres vedlikehold på kjøkkenviften.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Kjølerom
Konstruksjonen har indikasjoner på feil konstruksjon og bør undersøkes ytterligere eller det må innhentes dokumentasjon på valgt løsning. Kjølerom som dette skal bygges som et rom i rom med lufting rundt hele kjølerommet. Kjølerommet har ikke vært i bruk de senere år.

Spesialrom > Teknisk anlegg > Kjølerom
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på kjøleaggregat. Kjølerommet har ikke vært i bruk i sener-tid.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Det er irr på rør.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.

Tekniske installasjoner > Vannbåren varme
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på anlegg for vannbåren varme. Det er avvik: Det er ikke kjent om anlegget fra 1983 fungerer. Det anbefales å innhente rørlegger med kompetanse på eldre anlegg for å sjekke nærmere tilstand på dette anlegget.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er registrert løs puss på muroverflater. Det er registrert sprekker i leca blokkene i garasjen. Fugene mellom elementene har nå oppnådd en alder på 40 år, så det anbefales å gjøre ytterlige undersøkelse ved utbedringer i forbindelse med drenerings arbeidet rundt boligen.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet.

Tomteforhold > Septiktank
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: selges som forevist.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at boligen/tomten er ryddig og rengjort før visning, og at denne selges slik som forevist kjøper.
Eiendommen er fullverdiforsikret i Frende med polisenummer: 3645932.
Sikringsskap har automatsikringer.
Bolig er tilknyttet fiber, iflg. eier.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4226/8/105:
30.12.1987 - Dokumentnr: 4798 - Rettighet
Rettighetshaver: Hægebostad Idrettslag
Løpenr: 1812762
LEIEAVTALE
LEIE-TID: 40 ÅR
ÅRLIG AVGIFT NOK 400
AREAL TIL LYSLØYPE
Overført fra: Knr:4226 Gnr:8 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


09.08.2023 - Dokumentnr: 848979 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


24.04.1998 - Dokumentnr: 1135 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4226 Gnr:8 Bnr:3


01.01.2020 - Dokumentnr: 1880223 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1034 Gnr:8 Bnr:105


24.04.1998 - Dokumentnr: 1136 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4226 Gnr:8 Bnr:3
Rettighet hefter i: Knr:4226 Gnr:8 Bnr:142
Rettighet hefter i: Knr:4226 Gnr:8 Bnr:166
Bestemmelse om kloakkledning
Bestemmelse om brønn.
Gjelder denne registerenheten med flere


24.04.1998 - Dokumentnr: 1136 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4226 Gnr:8 Bnr:1
Rettighet hefter i: Knr:4226 Gnr:8 Bnr:25
Rettighet hefter i: Knr:4226 Gnr:8 Bnr:30
Rettighet hefter i: Knr:4226 Gnr:8 Bnr:54
Rettighet hefter i: Knr:4226 Gnr:8 Bnr:81
Rettighet hefter i: Knr:4226 Gnr:8 Bnr:99
Rettighet hefter i: Knr:4226 Gnr:8 Bnr:111
Rettighet hefter i: Knr:4226 Gnr:8 Bnr:130
Rettighet hefter i: Knr:4226 Gnr:8 Bnr:150
Rettighet hefter i: Knr:4226 Gnr:8 Bnr:151
Rettighet hefter i: Knr:4226 Gnr:8 Bnr:154
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om kloakkledning
Bestemmelse om brønn.
Gjelder denne registerenheten med flere


Info kommunale avgifter

Gjelder for helårs renovasjon, feiing pipe, slamtømming.

Byggemåte

Taktekkingen er av betongtakstein. Takrenner, nedløpsrør og beslag er av plast/metall og er fra byggeåret. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har stående bordkledning. Vinduene har karmer av tre og er fra byggeåret. Dørene har karmer av tre og er fra byggeåret.
Boligen har veranda over garasjene som består av betong. Med rekkverk av tre. Det er på baksiden av boligen etablert en tre-terrasse i forbindelse med vaskeromsdøren. Det mangler trapper i forbindelse med betongterrassen og terrassen på baksiden av boligen. Garasje i tilknytning til boligen.

Polisenummer

3645932

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Tilknyttet fiber, iflg. eier.

Sammendrag selgers egenerklæring

Selger har kommentert følgende:

Spørsmål 11: Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern eller liknende? Ja. Spesifiser hvilken type: Borehull.

Spørsmål 18: Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe? Ja. Beskriv feilen eller endringen: Demontert peis og satt inn ovn.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Forsikringsselskap

Frende

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Visning

Produktnr: D90E0226-8BF0-461A-871F-5F6B613FED2A Kategori: