Arendal

Myreneveien 26A

Byggeår
1986
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Forretning/butikk

Oversikt

Myreneveien/Arendal - Til leie - Godt eksponerte lokaler for restaurant/take away.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

1.etg:
Kundemottak/disk, kjøkken, garderobe/wc, lager og kontor.
Mulighet for å leie ekstra lokaler i tilstøtende lokaler.

Oppvarming

Elektrisk/varmepumpe.

Beliggenhet

Parkering

Godt med parkeringsplasser for gjester utenfor.

Beliggenhet

Meget sentral beliggenhet og godt eksponert næringsseksjon på Myrene mellom
Arendal sentrum og Stoa industripark.

Offentlige opplysninger

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/503/29:
22.08.1899 - Dokumentnr: 900140 - Bestemmelse om veg


08.11.1905 - Dokumentnr: 900122 - Erklæring/avtale
Elektriske kraftlinjer, Rettighetshaver Jernbanestyrelsen


28.11.1908 - Dokumentnr: 900164 - Bestemmelse om vannrett


02.10.1912 - Dokumentnr: 900194 - Bestemmelse om bebyggelse


02.10.1912 - Dokumentnr: 900195 - Bestemmelse om bebyggelse


02.11.1912 - Dokumentnr: 900310 - Bestemmelse iflg. skjøte


05.09.1928 - Dokumentnr: 900134 - Best. om vann/kloakkledn.


05.09.1928 - Dokumentnr: 900137 - Best. om vann/kloakkledn.


09.08.1933 - Dokumentnr: 900166 - Best. om vann/kloakkledn.


05.04.1949 - Dokumentnr: 370 - Best. om vann/kloakkledn.
Gjelder denne registerenheten med flere


29.05.1950 - Dokumentnr: 809 - Erklæring/avtale
Ekspropriasjonsskjønn
Gjelder denne registerenheten med flere


29.11.1952 - Dokumentnr: 3055 - Rettigheter iflg. skjøte


07.12.1955 - Dokumentnr: 3295 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om gjerde


07.12.1955 - Dokumentnr: 3295 - Best. om vann/kloakkledn.


13.06.1959 - Dokumentnr: 1560 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:127
Gjelder denne registerenheten med flere


06.10.1959 - Dokumentnr: 2706 - Bestemmelse om veg


21.11.1964 - Dokumentnr: 4552 - Best. om vann/kloakkledn.


04.10.1967 - Dokumentnr: 3548 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om bebyggelse. Rettighetshaver Vegvesenet


25.09.1968 - Dokumentnr: 4109 - Bestemmelse om veg


08.04.1976 - Dokumentnr: 2617 - Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser


20.10.1983 - Dokumentnr: 8572 - Rettigheter iflg. skjøte
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.


20.10.1983 - Dokumentnr: 8572 - Rettigheter iflg. skjøte
Med flere bestemmelser


18.04.1984 - Dokumentnr: 3492 - Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser


18.12.1987 - Dokumentnr: 11376 - Best. om adkomstrett
Diverse bestemmelser.


24.06.1991 - Dokumentnr: 4205 - Best. om adkomstrett


07.02.1995 - Dokumentnr: 802 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:359 Snr:1
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:359 Snr:2
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:359 Snr:3


15.01.1999 - Dokumentnr: 320 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:287
Overført fra: Knr:0906 Gnr:503 Bnr:503


22.10.2012 - Dokumentnr: 879048 - Bestemmelse om bebyggelse
Gjelder denne registerenheten med flere


Dokumentnr: 905512 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:32


02.05.1868 - Dokumentnr: 900045 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:503 Bnr:62


17.10.1874 - Dokumentnr: 900076 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:30


03.09.1877 - Dokumentnr: 900039 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:38


28.05.1880 - Dokumentnr: 900067 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:31


28.05.1880 - Dokumentnr: 900068 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:35


22.08.1899 - Dokumentnr: 900092 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:34


12.10.1904 - Dokumentnr: 900087 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:33


02.11.1912 - Dokumentnr: 900140 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:27


05.09.1928 - Dokumentnr: 900078 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:121


09.11.1932 - Dokumentnr: 900143 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:503 Bnr:127


09.08.1933 - Dokumentnr: 900073 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:503 Bnr:131


10.02.1937 - Dokumentnr: 500070 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:128


11.09.1948 - Dokumentnr: 500662 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:250


05.04.1949 - Dokumentnr: 500369 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:503 Bnr:256


07.12.1955 - Dokumentnr: 3294 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:288


03.12.1957 - Dokumentnr: 3030 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:503 Bnr:297


13.06.1959 - Dokumentnr: 1559 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:503 Bnr:310


26.03.1963 - Dokumentnr: 927 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:503 Bnr:323


25.09.1968 - Dokumentnr: 4108 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:503 Bnr:353


27.03.1985 - Dokumentnr: 2616 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:503 Bnr:402


27.03.1985 - Dokumentnr: 2617 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:403


02.08.1991 - Dokumentnr: 5173 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:27
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:28
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:75
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:121
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:250
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:288


03.12.1991 - Dokumentnr: 8467 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:488
Areal 632,7 kvm


03.12.1991 - Dokumentnr: 8468 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:489
Areal 1061,7 kvm


21.08.2000 - Dokumentnr: 6522 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:128


18.10.2001 - Dokumentnr: 9037 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:503


12.03.2003 - Dokumentnr: 1683 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:247
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:365
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:369
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:489


26.09.2005 - Dokumentnr: 133193 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:479


03.09.2009 - Dokumentnr: 646626 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:26
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:98


14.05.2012 - Dokumentnr: 375460 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:543


01.01.2020 - Dokumentnr: 466385 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:503 Bnr:29


21.11.1964 - Dokumentnr: 4551 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:310
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:347
Bestemmelse om vannledning
Overført fra: Knr:0906 Gnr:503 Bnr:247
Gjelder denne registerenheten med flere


08.02.1988 - Dokumentnr: 1379 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:426
Adgang ved nødvendig vedlikehold.
Overført fra: Knr:0906 Gnr:503 Bnr:128


07.02.1995 - Dokumentnr: 802 - Best. om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:359 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:359 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:359 Snr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.1999 - Dokumentnr: 320 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:287
Overført fra: Knr:0906 Gnr:503 Bnr:503


Nøkkelinformasjon

Standard

Nylig innredet med god standard.

Renovert

2001

Diverse

Fettutskiller i kjeller (1400 liter).
Ventilasjonsanlegg med eget avtrekk.
Godkjente lokaler for restaurantdrift i flg. eier.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/503/29:
22.08.1899 - Dokumentnr: 900140 - Bestemmelse om veg


08.11.1905 - Dokumentnr: 900122 - Erklæring/avtale
Elektriske kraftlinjer, Rettighetshaver Jernbanestyrelsen


28.11.1908 - Dokumentnr: 900164 - Bestemmelse om vannrett


02.10.1912 - Dokumentnr: 900194 - Bestemmelse om bebyggelse


02.10.1912 - Dokumentnr: 900195 - Bestemmelse om bebyggelse


02.11.1912 - Dokumentnr: 900310 - Bestemmelse iflg. skjøte


05.09.1928 - Dokumentnr: 900134 - Best. om vann/kloakkledn.


05.09.1928 - Dokumentnr: 900137 - Best. om vann/kloakkledn.


09.08.1933 - Dokumentnr: 900166 - Best. om vann/kloakkledn.


05.04.1949 - Dokumentnr: 370 - Best. om vann/kloakkledn.
Gjelder denne registerenheten med flere


29.05.1950 - Dokumentnr: 809 - Erklæring/avtale
Ekspropriasjonsskjønn
Gjelder denne registerenheten med flere


29.11.1952 - Dokumentnr: 3055 - Rettigheter iflg. skjøte


07.12.1955 - Dokumentnr: 3295 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om gjerde


07.12.1955 - Dokumentnr: 3295 - Best. om vann/kloakkledn.


13.06.1959 - Dokumentnr: 1560 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:127
Gjelder denne registerenheten med flere


06.10.1959 - Dokumentnr: 2706 - Bestemmelse om veg


21.11.1964 - Dokumentnr: 4552 - Best. om vann/kloakkledn.


04.10.1967 - Dokumentnr: 3548 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om bebyggelse. Rettighetshaver Vegvesenet


25.09.1968 - Dokumentnr: 4109 - Bestemmelse om veg


08.04.1976 - Dokumentnr: 2617 - Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser


20.10.1983 - Dokumentnr: 8572 - Rettigheter iflg. skjøte
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.


20.10.1983 - Dokumentnr: 8572 - Rettigheter iflg. skjøte
Med flere bestemmelser


18.04.1984 - Dokumentnr: 3492 - Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser


18.12.1987 - Dokumentnr: 11376 - Best. om adkomstrett
Diverse bestemmelser.


24.06.1991 - Dokumentnr: 4205 - Best. om adkomstrett


07.02.1995 - Dokumentnr: 802 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:359 Snr:1
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:359 Snr:2
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:359 Snr:3


15.01.1999 - Dokumentnr: 320 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:287
Overført fra: Knr:0906 Gnr:503 Bnr:503


22.10.2012 - Dokumentnr: 879048 - Bestemmelse om bebyggelse
Gjelder denne registerenheten med flere


Dokumentnr: 905512 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:32


02.05.1868 - Dokumentnr: 900045 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:503 Bnr:62


17.10.1874 - Dokumentnr: 900076 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:30


03.09.1877 - Dokumentnr: 900039 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:38


28.05.1880 - Dokumentnr: 900067 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:31


28.05.1880 - Dokumentnr: 900068 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:35


22.08.1899 - Dokumentnr: 900092 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:34


12.10.1904 - Dokumentnr: 900087 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:33


02.11.1912 - Dokumentnr: 900140 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:27


05.09.1928 - Dokumentnr: 900078 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:121


09.11.1932 - Dokumentnr: 900143 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:503 Bnr:127


09.08.1933 - Dokumentnr: 900073 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:503 Bnr:131


10.02.1937 - Dokumentnr: 500070 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:128


11.09.1948 - Dokumentnr: 500662 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:250


05.04.1949 - Dokumentnr: 500369 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:503 Bnr:256


07.12.1955 - Dokumentnr: 3294 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:288


03.12.1957 - Dokumentnr: 3030 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:503 Bnr:297


13.06.1959 - Dokumentnr: 1559 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:503 Bnr:310


26.03.1963 - Dokumentnr: 927 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:503 Bnr:323


25.09.1968 - Dokumentnr: 4108 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:503 Bnr:353


27.03.1985 - Dokumentnr: 2616 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:503 Bnr:402


27.03.1985 - Dokumentnr: 2617 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:403


02.08.1991 - Dokumentnr: 5173 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:27
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:28
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:75
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:121
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:250
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:288


03.12.1991 - Dokumentnr: 8467 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:488
Areal 632,7 kvm


03.12.1991 - Dokumentnr: 8468 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:489
Areal 1061,7 kvm


21.08.2000 - Dokumentnr: 6522 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:128


18.10.2001 - Dokumentnr: 9037 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:503


12.03.2003 - Dokumentnr: 1683 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:247
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:365
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:369
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:489


26.09.2005 - Dokumentnr: 133193 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:479


03.09.2009 - Dokumentnr: 646626 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:26
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:98


14.05.2012 - Dokumentnr: 375460 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:543


01.01.2020 - Dokumentnr: 466385 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:503 Bnr:29


21.11.1964 - Dokumentnr: 4551 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:310
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:347
Bestemmelse om vannledning
Overført fra: Knr:0906 Gnr:503 Bnr:247
Gjelder denne registerenheten med flere


08.02.1988 - Dokumentnr: 1379 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:426
Adgang ved nødvendig vedlikehold.
Overført fra: Knr:0906 Gnr:503 Bnr:128


07.02.1995 - Dokumentnr: 802 - Best. om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:359 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:359 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:359 Snr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.1999 - Dokumentnr: 320 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:287
Overført fra: Knr:0906 Gnr:503 Bnr:503


Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vilkår og betingelser

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Visning

Produktnummer: F14F409C-795B-47A3-A798-DDEEDA435243 Kategori: