Lindesnes

Møller Moulins vei 11

Prisantydning
9 800 000 kr
Totalpris
9 800 000 kr
Byggeår
2011
Tomteareal
355 ㎡
Etasje
1
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Kombinasjonslokale

Oversikt

Om eiendommen

Stor og praktisk lagerseksjon med sentral plassering på Jåbekk - 5 min i bil ned til nye E39. Mulighet for oppdeling.

Om eiendommen

Innhold

Seksjonen inneholder 2 kjøreporter, én i forkant og én på baksiden av seksjonen. Porten i front er 5x5 meter i bredde/høyde. Port på baksiden er 3,4x4 meter. Dette gjør at man med enkle grep kan dele opp seksjonen om det er ønskelig.

Selger opplyser at det er ca. 7 meter opp til takdrager og over 8 meter opp til taket. Ellers er det lagt opp til enkel belysning, ett mindre rom til toalett. Det er også satt inn en rist i seksjonen som er koblet til oljeutskiller.

Oppvarming

Elektrisk

Beliggenhet

Adkomst

Enkel adkomst via hovedveien opp til Jåbekk Industriområde

Parkering

Parkering utenfor egne porter

Beliggenhet

Jåbekk Næringspark, med kort vei til ned E39 og Mandal sentrum

Offentlige opplysninger

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/37/52/1:
20.09.2007 - Dokumentnr: 748515 - Bestemmelse iflg. skjøte
Rettighetshaver: Lindesnes Kommune
Org.nr: 921 060 440
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Bestemmelse om spillvann/drensvann/overvann/stikkrenner m.m.
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4205 Gnr:37 Bnr:52
Gjelder denne registerenheten med flere


20.09.2007 - Dokumentnr: 748515 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Lindesnes Kommune
Org.nr: 921 060 440
Overført fra: Knr:4205 Gnr:37 Bnr:52
Gjelder denne registerenheten med flere


11.08.2009 - Dokumentnr: 583365 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Næring
Sameiebrøk: 834/1992


26.11.2012 - Dokumentnr: 1003841 - Resek/endring formål/brøk/tilleggsdel
Endret seksjon:
Snr: 1
Formål: Næring
Tilleggsdel: Grunn
Sameiebrøk: 834/1992


10.03.2023 - Dokumentnr: 262954 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:37 Bnr:52 Snr:2


10.03.2023 - Dokumentnr: 262967 - Forkjøpsrett
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:37 Bnr:52 Snr:2


Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Stålbygg

Standard

Bygget er satt opp av sandwitchelementer yttervegg, brystbetong 90 cm over gulv, taktekking med ett lags takbelegg.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/37/52/1:
20.09.2007 - Dokumentnr: 748515 - Bestemmelse iflg. skjøte
Rettighetshaver: Lindesnes Kommune
Org.nr: 921 060 440
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Bestemmelse om spillvann/drensvann/overvann/stikkrenner m.m.
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4205 Gnr:37 Bnr:52
Gjelder denne registerenheten med flere


20.09.2007 - Dokumentnr: 748515 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Lindesnes Kommune
Org.nr: 921 060 440
Overført fra: Knr:4205 Gnr:37 Bnr:52
Gjelder denne registerenheten med flere


11.08.2009 - Dokumentnr: 583365 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Næring
Sameiebrøk: 834/1992


26.11.2012 - Dokumentnr: 1003841 - Resek/endring formål/brøk/tilleggsdel
Endret seksjon:
Snr: 1
Formål: Næring
Tilleggsdel: Grunn
Sameiebrøk: 834/1992


10.03.2023 - Dokumentnr: 262954 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:37 Bnr:52 Snr:2


10.03.2023 - Dokumentnr: 262967 - Forkjøpsrett
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:37 Bnr:52 Snr:2


Info kommunale avgifter

+ forbruk

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget.
Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning.

Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle:
Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8
Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper.

Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.
Avhendingsloven §4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse.

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Pro & Contra
Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr. overtakelsesdato

Budgivning

Informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig.

Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Det tas forbehold om å kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Potensielle kjøpere inviteres herved å gi bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud.

Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. Kontakt megler for mer informasjon.

Det anbefales at bygget gjennomgås med byggeteknisk fagperson før evt. budgivning.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.
Produktnr: 064ED190-EC29-4003-B416-DE3BEC0BAC37