Lyngdal

Moislia boligfelt

Prisantydning
590 000 kr
Omkostninger
15 920 kr
Totalpris
605 920 kr
Tomteareal
1 000 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Solrike utsiktstomter i Kvås. Priser: fra kr 590.000 - 800.000.

Beliggenhet

Adkomst

Like nord for Kvås barneskole tar man av fra Rv-43 til høgre og kjører inn i boligfeltet. Feltet sees tydelig fra veien. Det er ca. 12 km nord for E-39 på Rom oppover Kvåsdalen.

Skolekrets

Kvås skole

Beliggenhet

Moislia boligfelt ligger i Kvåsdalen, ca. 14-15 km nord for Lyngdal sentrum.
Tomtene ligger sør-vest vendt og solrikt til med utsikt utover dalen.
Barneskole og sambrukshus ligger like ved boligfeltet, og nærmeste barnehage ligger bare 4-500 m unna.
Utbygger av tomtefeltet er Sørlandshytta AS som er et selskap under Birkeland Bruk.
Se utfyllende opplysninger i salgsoppgave som kan lastes ned fra denne siden eller ta kontakt med megler.

Tomt nr. 3 er ikke for salg. Tomt nr. 1, 7, 9, 10, 11, 13, 14 er SOLGT.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Vei, vann, kloakk og fiberkabel er fremført inn til tomtegrense.

Reguleringsplan

Tomtene er regulert til boligtomter.
Detaljreguleringsplan for boliger, idrettsanlegg, sambrukshus og skole på Moi i Kvås, Lyngdal kommune er inntatt i salgsoppgaven.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Følgende servitutter vil bli tinglyst:
Diverse bestemmeleser tinglyses på alle tomtene (se vedlegg 3 til utbyggingsavtale).
Tomt nr. 12 har felles adkomstvei med tomt nr. 11, og har også veirett over østre del av tomt nr. 11.
Tomt nr. 15 har tinglyst rett til privat vei over hovedbruket like nord for tomten.

Kopi av grunnboksblad for bnr. 35 som tomtene skal utskilles fra kan fåes hos megler.

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritet pant der hvor det er tinglyste servitutter, eller andre heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.

Kommentar konsesjon

Eiendommen er ubebygd og egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne egenerklæringen før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger. 

Økonomi

Omkostninger kjøper

I tillegg til kjøpesum vil det påløpe følgende kostnader ved kjøp: Dokument avgift: 2,5 % av kjøpesum, Tinglysningsgebyr skjøte: kr. 585,-, Tinglysningsgebyr pr. pantedok: kr. 585,-.

Kjøpers totale kostnader ved kjøp av f.eks. tomt nr. 8:

590 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
14 750,- (Dokumentavgift)

585,- (Tingl.gebyr pantedokument)

585,- (Tingl.gebyr skjøte)

15 920,- (Omkostninger totalt)

605 920,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Info eiendomsskatt

Lyngdal kommune har ikke eiendomsskatt pr. nå.

Nøkkelinformasjon

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: FYLL INN

Diverse

Det er 4 usolgte tomter. Alle tomtene er grovplanert og byggeklare. Tomtene overtaes slik de fremstår ved visning, og alt av resterende tomtearbeid må bekostes av kjøper. De fleste tomtene er planert ganske flate og har grei adkomst fra hovedveien i feltet.
Tomtene blir levert med vann og kloakk, samt fiberkabel inn til tomten.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Servitutter

Følgende servitutter vil bli tinglyst:
Diverse bestemmeleser tinglyses på alle tomtene (se vedlegg 3 til utbyggingsavtale).
Tomt nr. 12 har felles adkomstvei med tomt nr. 11, og har også veirett over østre del av tomt nr. 11.
Tomt nr. 15 har tinglyst rett til privat vei over hovedbruket like nord for tomten.

Kopi av grunnboksblad for bnr. 35 som tomtene skal utskilles fra kan fåes hos megler.

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritet pant der hvor det er tinglyste servitutter, eller andre heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.

Info kommunale avgifter

Kjøper må betale tilknyttingsgebyr for vann og kloakk til kommunen. Engangsgebyr: Kr 15.000,- inkl. mva for vann og kr 15.000,- inkl. mva for kloakkavløp. (2020). Når boligen tas i bruk vil standard vann- og avløpsavgift og renovasjon, evt. feiing påløpe.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern
Produktnummer: 02CC9966-9319-4A9D-9E75-762552D612ED Kategori: