Kristiansand

Mjåvannsvegen 50A

Prisantydning
20 500 000 kr
Totalpris
20 500 000 kr
Formuesverdi
18 750 000 kr
Byggeår
1986
Tomteareal
4 782 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Kombinasjonslokale

Oversikt

Mjåvann - Påbygd næringsbygg med god profilert beliggenhet.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Hoveddel:

1.etg.
Inngangsparti med resepsjon, garderobe og wc.
Boder nr. 12 -48.

Yngvars kjøkken - Gang/resepsjon, 4 kontorer, spiserom,
kopitom, kjøkken, bad
teknisk, lager 1 , lager 2 og verksted.

U.etg:
Boder nr. 1 - 11.

2.etg:
Gang/resepsjon med 4 kontor, 2 wc, spiserom/konferanserom, kjøkken.
Boder nr. 48 - 74.

Oppvarming

Elektrisk. Ventilasjonsanlegg.

Beliggenhet

Parkering

Godt med parkeringsplasser på tomt.

Beliggenhet

Attraktiv beliggenhet i populært industriområde Mjåvann rett vest for Kristiansand. Området har hatt en betydelig vekst de senere år og har fått adkomst direkte fra ny motorvei mellom Kristiansand og Mandal. Bygget har meget god profilering da trafikken til både avfall sør, og Franzefoss kjører forbi bygget.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 06.06.2005. Ferdigattesten gjelder næringsbygg på 2997 m2 hvor ansvarlig søker er Brann og Sikkehetsrådgivning AS. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid som ikke er bygge meldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Off.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Næring tilhører reguleringsplan Mjåvann Industriområde, datert 04.03.1981. Planer under arbeid E39E18 Ytre Ringvei. I flg. eier er det påbegynt regulering på eiendommer i forbindelse med ny innkjørsel på nedre plan. Dette er positivt for denne eiendommen ifølge. selger. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/613/39:
26.10.1984 - Dokumentnr: 14905 - Erklæring/avtale
Kommunale rettigheter/påbud i henhold til
skjøte/festekontrakt
Overført fra: Knr:1017 Gnr:113 Bnr:39 Snr:1


17.04.2023 - Dokumentnr: 388575 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


26.10.1984 - Dokumentnr: 14904 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:613 Bnr:24


22.01.1987 - Dokumentnr: 1023 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Næring
Sameiebrøk: 95/120
Snr: 2
Formål: Næring
Sameiebrøk: 25/120
EIENDOMMEN ER OPPDELT I 002 SEKSJONER
Gjelder denne registerenheten med flere


22.05.1991 - Dokumentnr: 5325 - Grensejustering
Overført fra: Knr:1017 Gnr:113 Bnr:39 Snr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


22.05.1991 - Dokumentnr: 5325 - Målebrev
Areal: 5086 m2
Overført fra: Knr:1017 Gnr:113 Bnr:39 Snr:1


24.12.2004 - Dokumentnr: 24037 - Opphevelse av seksjonering
Oppheving av:
Seksjon:
Snr: 1
Formål: Næring
Sameiebrøk: 95/120
Seksjon:
Snr: 2
Formål: Næring
Sameiebrøk: 25/120


01.01.2020 - Dokumentnr: 890801 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1017 Gnr:113 Bnr:39


Kommentar konsesjon

Eiendommen er over to mål, og egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Det er ikke dokumentavgift på kjøp av AS

Info eiendomsskatt

Hvorav kr. 34.629,- er eiendomsskatt

Nøkkelinformasjon

Standard

Det foreligger tilstandsvurdering av takstmann Roy Andersen som må leses i sin helhet før budgivning. Deler av denne omhandler også snr. 2 som også er for salg.

Diverse

Inventar kan medfølge mot pristillegg ( truck, traller, vogner og diverse kontormøbler). 3) Mulighet for å bygge flere boder og øke inntektsgrunnlaget.

Salgsobjekt
Mjåvannsvegen 50 AS (S.U.S). Utfisjonert selskap av Minbod no lagerhotel AS Org.nr. 989058665. Adresse: Mjåvannsvegen 50 Gnr. 613 Bnr. 39 i Kristiansand kommune.

Beskrivelse av selskapet og mandat
Minbod no lagerhotel AS skal utfisjoneres slik at hjemmel til eiendommen blir Mjåvannsvegen 50 AS (S.U.S). Adresse Mjåvannsvegen 50 Gnr. 613 Bnr. 39 i Kristiansand kommune som er hoved aktivum i selskapet.

Beskrivelse av selskapet og mandat
Minbod no lagerhotel AS skal utfisjoneres slik at hjemmel til eiendommen blir Mjåvannsvegen 50 AS (S.U.S). Adresse Mjåvannsvegen 50 Gnr. 613 Bnr. 39 i Kristiansand kommune som er hoved aktivum i selskapet.

Eiendommen er under seksjonering og det tas forbehold om godkjenning.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/613/39:
26.10.1984 - Dokumentnr: 14905 - Erklæring/avtale
Kommunale rettigheter/påbud i henhold til
skjøte/festekontrakt
Overført fra: Knr:1017 Gnr:113 Bnr:39 Snr:1


17.04.2023 - Dokumentnr: 388575 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


26.10.1984 - Dokumentnr: 14904 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:613 Bnr:24


22.01.1987 - Dokumentnr: 1023 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Næring
Sameiebrøk: 95/120
Snr: 2
Formål: Næring
Sameiebrøk: 25/120
EIENDOMMEN ER OPPDELT I 002 SEKSJONER
Gjelder denne registerenheten med flere


22.05.1991 - Dokumentnr: 5325 - Grensejustering
Overført fra: Knr:1017 Gnr:113 Bnr:39 Snr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


22.05.1991 - Dokumentnr: 5325 - Målebrev
Areal: 5086 m2
Overført fra: Knr:1017 Gnr:113 Bnr:39 Snr:1


24.12.2004 - Dokumentnr: 24037 - Opphevelse av seksjonering
Oppheving av:
Seksjon:
Snr: 1
Formål: Næring
Sameiebrøk: 95/120
Seksjon:
Snr: 2
Formål: Næring
Sameiebrøk: 25/120


01.01.2020 - Dokumentnr: 890801 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1017 Gnr:113 Bnr:39


Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter som er oppgitt er for hele bygget. Deler av denne summen omfatter også snr.2

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern
Produktnummer: 09C15220-9407-42E8-B253-054F0A54C0FD Kategori: