Farsund

Loshavn

Prisantydning
800 000 kr
Omkostninger
36 470 kr
Totalpris
836 470 kr
Formuesverdi
36 525 kr
Tomteareal
557 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Solrik boligtomt med flott havutsikt i Loshavn. Bud ønskes.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Farsund, kjør ytre vei mot Vanse og ta av til venstre på Lunde mot Eikvåg/Loshavn. Etter vel 3 km ta til høgre mot Loshavn, og følg denne veien ca. 1 km, og tomten ligger da opp til venstre på toppen av en steinmur.

Beliggenhet

Tomten har en solrik beliggenhet i idylliske Loshavn som ligger i havgapet ca. 7 km fra Farsund sentrum. Flott utsikt utover havet. Loshavn har et av de best bevarte trehusmiljøene langs Sørlandskysten, og stedet har en historie med særpreg, spesielt fra den såkalte kapertiden på begynnelsen av 1800-tallet.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Det er kommunal vei frem til tomten.
Det ligger kommunal vannledning frem til tomten i følge selger.
Avløp kan tilkoples et privat felles kloakkanlegg, hvor det ligger en avløpsledning i nærheten av tomten. Tilkoplingsavgiften vil være kr 35.000,-.
Detaljer vedr. det private kloakkanlegget kan fåes hos rørleggerfirma Oskar Nygaard AS.
Det vil være kjøpers ansvar å tilkople tomten til vei, vann og kloakk.

Fra Anders Grimnes har vi mail av 29.06.2022:

"Vedlegger kart som viser vannledningen i området.
Usikker på om det er stikk inn til eiendommen og hvor dette eventuelt ligger.

Når det gjelder avløp kan det kobles til den offentlige ledningen i støa eller til det private fellesanlegget for Loshavn.
Det private fellesanlegget har frem til nå vært driftet av Oskar Nygaard."

Reguleringsplan

I henhold til kommunedelplan for Loshavn-Eikvåg er eiendommen avsatt til Bolig (merket B1 i kart)
Krav om bebyggelsesplan. Utnyttelse: 1 boenhet på inntil 150 m² BRA. Bebyggelsen skal oppføres i 1 etasje, og skal ha møne i byggets lengderetning. Utformingen skal harmoniseres med eksisterende verneverdige bygningsmiljø.

All ny bebyggelse som ikke kan tilfredstille kravet til parkering på egen tomt, skal ha tinglyst parkeringsplass.

Mail fra Jan Hornung, farsund Kommune, 28.06.2022:
"En del av eiendommen er byggeområde for bolig i kommunedelplan for Eikvåg-Loshavn, og det er gitt et plankrav i bestemmelsene. Atkomst må legges til grunn å skulle løses i en plan, eller løsning foreslås i en dispensasjonssøknad fra plankravet. Dersom atkomst skal skje fra nord må det fremlegges dokumentasjon til rett til atkomst over gnr 2 bnr 113 (GR-Eiendom AS). I bestemmelsene til planen er det forutsatt 1 etasjes bebyggelse på tomten. Bygging med loftsetasje vil kreve dispensasjon, men dispensasjon vil uansett kreves fra plankravet. Utforming av bebyggelsen på tomten er sentral i forhold til uthavna Loshavn. Prosjektering arkitektur i forbindelse med byggesak vil jeg legge til grunn må havne i en høy tiltaksklasse som følge av dette. Vi har lite kjennskap til grunnforhold, men i Loshavn er det et uferdig tyskbygd festningsanlegg med tuneller i fjellet der åpninger er gjenstøpt. Jan Fredrik Sundt på landbrukskontoret er godt kjent her. Mulig han kan vite noe om dette. Jeg finner ved et raskt søk i arkivet ikke at det er fremmet byggesøknader på eiendommen."

"Stiplingen for fornminne ( se vedlegg) er relatert til det tyske festningsanlegget som er et nyere tids kulturminne som ligger i kulturminnesøk. Anlegger er ikke fredet, men tilliggende deler på naboeiendommen er regulert til spesialområde bevaring krigsminner. Det er ikke vern eller fredning på den aktuelle eiendommen

Kommunedelplanen er mer enn 10 år, noe som innebærer at det kan reises innsigelse til utnyttelse i planen fra offentlige myndigheter.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Heftelser/servitutter som følger eiendommen:

05.09.1845: Beiterett (dokument er ikke innhentet)
17.11.1960: Elektriske kraftlinjer (dokument er ikke innhentet)
18.01.1965: Bestemmelse om veg (dokument er vedlagt i salgsoppgaven men har ingen betydning for denne tomten)
07.03.1995: Jordskifte - grensegang (dokument kan sees hos megler)

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.

Økonomi

Omkostninger kjøper

800 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
20 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 800 000,-))
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))

36 470,- (Omkostninger totalt)

836 470,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: FYLL INN

Diverse

Det medfølger ingen parkeringsplasser utenom tomten, og det må anlegges på egen tomt.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Servitutter

Heftelser/servitutter som følger eiendommen:

05.09.1845: Beiterett (dokument er ikke innhentet)
17.11.1960: Elektriske kraftlinjer (dokument er ikke innhentet)
18.01.1965: Bestemmelse om veg (dokument er vedlagt i salgsoppgaven men har ingen betydning for denne tomten)
07.03.1995: Jordskifte - grensegang (dokument kan sees hos megler)

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.

Info kommunale avgifter

I følge kommunen betales det pr. nå ingen kommunale avgifter.
Ved bygging vil det påløpe vanlige kommunale avgifter og eiendomsskatt, samt vedlikeholdsavgift for det private kloakkanlegget.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern
Produktnummer: E216A3D9-CFA6-47BF-A1D7-D5E757E2E0BA Kategori: