Farsund

Livdekrona 42

Prisantydning
2 750 000 kr
Omkostninger
85 220 kr
Totalpris
2 835 220 kr
Formuesverdi
577 570 kr
Formuesverdi sekundær
2 079 253 kr
Byggeår
1998
P-rom
155 ㎡
Bruksareal
160 ㎡
Tomteareal
431 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig i kjede - to plan + loft. Carport. Utsikt til sjøen.

Om eiendommen

Innhold

Primærrom: 155 kvm, Bruksareal: 160 kvm Sekundærrom: 5 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller 66 m² - 1. etg. 70 m² - Loft: 24 m².

P-rom inkl: Kjeller: Vindfang, Gang, Trapperom, Soverom, Soverom 2, Bad, Vaskerom. Hovedplan: Gang, Trapperom, Toalettrom, Soverom, Kjøkken, Stue. Loft: Trapperom, soverom.
S-rom inkl.: Bod

I tilknytning til boligen er det en carport, den har et areal på ca. 16 m². Det er ikke etablert gips i taket på kaldtloftet over carporten, som kobler sammen boligene.

Det er en utvendig bod, gulvet består av pukk. Den har et areal på ca. 25 m2. (Under carport)

På loftet er det innredet garderober, disse er tatt med i arealet på loftet. Det er ikke etablert rømnings vinduer på loftet. Derfor ikke godkjent for varig opphold.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det foreligger kun fasade tegninger av boligen. Det foreligger ingen tegninger som viser rominndelingen i boligen. Megler kan derfor ikke kontrollere om det er foretatt endringer fra byggeår.

Oppvarming

Ved og strøm. Vedovn montert i stuen. Varmepumpe i stuen, men den har defekt varme-element. Kjøling virker. Varmekabel i gang og bad underetg.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra privat vei.

Parkering

Egen tomt, carport.

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt i Danefjell i etablert boligfelt. Populært boområde med gangavstand til barnehage, skole og butikk m.m. Barnevennlig og solrikt område og flott utsikt til sjøen fra eiendommen.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 04.12.1998. Ferdigattesten gjelder nybygg bolig. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent. Endring av carport ble byggemeldt 02.04.2003.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet privat vei, iflg. kommunens opplysninger.
Eiendom er tilknyttet offentlig vann og avløpsnett. Vannmåler er installert.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boliger, tilhører reguleringsplan; Danefjell (del av 5/3 og 1/49), pr. 01.02.1994.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagboknr.: 1493, Tinglyst: 26.05.1998 - bestemmelse iflg. skjøte.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Dagboknr.: 1491, Tinglyst: 26.05.1998 - registrering av grunn.

Kopi av de to ovennevnte dokumenter, følger som vedlegg til salgsoppgaven. Kopi fåes hos megler.

Økonomi

Omkostninger kjøper

2 750 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
68 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 750 000,-))

85 220,- (Omkostninger totalt)

2 835 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Betales to ganger pr. år.

Nøkkelinformasjon

Standard

Innvendig er det gulv av laminat, fliser og belegg. Veggene har tapet, malte plater og betong. Innvendige tak har trepanel og himlingsplater. Boligen har trebjelkelag og støpte gulv. Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Boligen har elementpipe og vedovn i stua.
Gulvet i kjelleren består av laminat, fliser og betong. Veggene har plater. Trappene har vanger og trinn av tre. Dørene har karmer og dørblad av tre.

Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter. Benkeplaten er av laminat. Overflater på kjøkkeninnredningen ble malt i 2017. Det er kjøleskap, kjøl/fryseskap, oppvaskmaskin, komfyr og platetopp. Rommet er ventilert med avtrekksvifte (ventilator) over komfyren.

Vaskerom: Rommet er trolig fra byggeåret. Veggene har malte plater. Taket har himlingsplater. Gulvet har malt/behandlet betong.

Det er plastsluk og ikke noen form for tettesjikt. Rommet har innredning med nedfelt servant og opplegg for vaskemaskin. Fremstår med normal slitasje. Det er mekanisk avtrekk og ventil i yttervegg med tilluft i forbindelse med døren. Hulltaking er foretatt uten å påvise unormale forhold. Det ble boret hull i veggen mellom vaskerom og bad.

Bad: Badet er fra byggeår. Veggene har fliser. Taket har malt mdf panel. Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske
varmekabler. I sluket er det synlig mansjett under klemring, øvrige deler av membranen ligger skjult bak flisene.

Rommet har innredning med nedfelt servant, toalett og dusjvegger/hjørne. Rommet er ventilert med mekanisk vifte som er koblet på kjøkkenviften og tilluft i forbindelse med døren.

Hulltaking er foretatt uten å påvise unormale forhold. Det ble boret hull i veggen mellom vaskerom og badet.

---------

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Alfred Møll den 15.08.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Følgende avvik har fått TG3:
STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom
Det er ikke membran/tettesjikt på våtrommet.

Tekniske installasjoner > Varmesentral
Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Det er avvik: Varmepumpen fungerer bare på kjøling, varmedelen defekt.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Natursteinsmur med større og mindre sprekker mellom steinene. Det er i forbindelse med natursteinsmuren etablert en trapp mellom murene. Det er ikke etablert håndløper.

Følgende avvik har fått TG2:
AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.

Utvendig > Nedløp og beslag
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Yttertaket har nedbøying.

Utvendig > Takvinduer med karmer av tre på loftet
Det er avvik: Takvindune har behov for vedlikehold. Isolerglass har oppnådd forventet levetid og det må forventes å skifte ruter etter behov. For øvrig må det påregnes normalt vedlikehold.

Utvendig > Kjellerdør og balkongdør har karmer av tre fra byggeår.
Det er avvik: Kjellerdør og balkongdør har behov for vedlikehold.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

Innvendig > Overflater
Det er avvik:

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er konstantert brudd på dampsperre mot kald sone. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det ble boret hull i utforet trevegg i bod og påvist høy fuktighet inne i konstruksjonen. Det ble målt 18.3 vektprosent. Det ble ikke påvist skader, men det er brukt dampsperre som har medført at fukt mellom murvegg og dampsperre blir inne i konstruksjonen. En annen årsaken er sannsynligvis svikt i drenering/utvendig fuktsikring eller fuktopptrekk fra grunnen. Konstruksjonen er er kjent risikokonstruksjon med høy skadefrekvens.

Innvendig > Innvendige trapper
Det er betydelig knirk i trapp.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Det er avvik: Det er registrert enkelte hull i fliser. Det er utettheter rundt avløpsrøret under vasken.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Vaskerom
Det er påvist tegn til fuktskader i overflater. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er registrert fuktskjolder i taket over vaskemaskinen. Tørt på befaringen. Eier opplyser om at det trolig er fra tidligere lekkasje fra oppvaskmaskinen på kjøkkenet. Det er utettheter rundt avløpsrøret under vasken.

Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank

Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

Tomteforhold > Drenering
Utvendig tetting/fuktsikring av grunnmuren er avsluttet under utvendig terreng. Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at det nærmer seg at mer enn halvparten av forventet brukstid for dreneringen er passert. Takvann er ledet bort i rør som går ned i bakken og det er laget rist foran carporten. Det er symptomer på funksjonssvekkelse i forbindelse med saltutslag på muren i boden under carporten og vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Se rom under terreng.

Tomteforhold > Terrengforhold
Det er avvik: Det er fall ned mot carporten, det er etablert en renne i overgangen til carporten. Det er registrert saltutslag på muren i boden under carporten, noe som tyder på fuktvandring i forbindelse med muren.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: frys, kjøleskap/frys, komfyr (induksjon koketopp), oppvaskmaskin.

Diverse

Bolig er tilknyttet fiberkabel.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagboknr.: 1493, Tinglyst: 26.05.1998 - bestemmelse iflg. skjøte.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Dagboknr.: 1491, Tinglyst: 26.05.1998 - registrering av grunn.

Kopi av de to ovennevnte dokumenter, følger som vedlegg til salgsoppgaven. Kopi fåes hos megler.

Info kommunale avgifter

Gjelder for offentlig renovasjon, vann og avløp, tilsyn/feiing pipe.

Byggemåte

Taktekkingen er av betongtakstein fra byggeår. Takrenner, nedløpsrør og beslag er av plast/metall og er fra byggeåret. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har liggende bordkledning. Boligen er malt i 2022-23. Vinduene og dørene i boligen er fra byggeåret. Takvinduer med karmer av tre på loftet.
Inngangsdør og terrassedør fra kjøkken har karmer av tre fra byggeår. Kjellerdør og balkongdør har karmer av tre fra byggeår.
Det er etablert en markterrasse og en balkong i tre i framkant av boligen. Det er etablert en trapp i tre ned fra carporten til området foran boligen.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Selger har kommentert følgende:

Spørsmål 24: Har du bygd på eller gjort om kjeller, loft eller annet til boligrom? Svar: Ja

25.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid. 25.1.2 Årstall: 2020
25.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Svar: Ufaglært.
25.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte. Svar: walk-in garderobe.
25.1.8 Har du fått innvilget tillatelse fra kommunen for ombyggingen? Svar: Nei, ikke søknadspliktig.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.7 450)
Oppgjørs-og visningshonorar (Kr.11 500)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 2 750 000,-) (Kr.46 750)
Tilrettelegging (Kr.14 900)
Totalt kr. (Kr.81 185)

Visning

torsdag 30. november
kl. 15:45-16:30
Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!
Produktnr: AD921F5A-B3AB-4AA6-86D3-D429E547C4BB