Leidingshaugen

Leidingsveien 19

Prisantydning
3 150 000 kr
Omkostninger
95 220 kr
Totalpris
3 245 220 kr
Formuesverdi
715 160 kr
Formuesverdi sekundær
2 574 577 kr
Byggeår
1956
P-rom
169 ㎡
Bruksareal
202 ㎡
Tomteareal
1 303 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Fint beliggende enebolig med 2 garasjer og ekstra tomt.

Om eiendommen

Innhold

Primærrom: 169 kvm, Bruksareal: 202 kvm Sekundærrom: 33 kvm.
Bra. pr. etasje.: Underetasje 62 m² - 1. etg. 68 m² - 2. etg. 72 m².

P-rom inkl.:
2.etg.: Trapperom, gang, bad, 2 loftstuer og 2 soverom.
1. etg.: Hall m/trapp, bad, kjøkken, stue, 2 soverom og gang.
Underetg.: Kjellerstue og trapperom.

S-rom inkl.:
Underetg.: Bod, verksted og annet rom med sluk.

Garasje:
Bra: 27m² - P-rom: 0 m² - S-rom: 27 m²
S-rom inkl.: Garasje.

Garasje ved vei:
Bra: 18 m² - P-rom: 0 m² - S-rom: 18 m²
S-rom inkl.: Garasje.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Oppvarming

Elektrisk. Vedovn og varmepumpe i stuen i 1. etasje. Vedovn i underetasjen er frakoblet og ikke lengre i bruk. Varmekabler i gulv på badet i 1. etasje.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Moi sentrum: Ta inn på Skålandsveien og følg denne til idrettsanlegget (ca 850 m), ta til venstre inn på Lundheimsveien og følg veien oppover i feltet. Etter ca. 400 m hold til venstre inn på Leidingsveien. Boligen ligger på venstre side og er merket med salgsskilt fra Sørmegleren.

Parkering

Parkering i garasje samt på egen grunn.

Beliggenhet

Sentral beliggenhet i veletablert boligområde på Moi med utsikt over Lundevannet. Kort avstand til barnehage, skole, idrettshall og sentrum. Nærområdet byr på et rikt utvalg av turstier og rekreasjonsområder med lysløype.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger ikke godkjente tegninger av boligen, kun av en av garasjene. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei og vann. Privat avløpsanlegg med septiktank, tømming i kommunal regi. Gråvann tilkoblet kommunalt anlegg.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et område regulert til boligbebyggelse iht. reguleringsplan for Eikeland/Leidingshaugen, datert 13.02.1985. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.
Eier opplyser om tomt på eiendommens nedside som ikke er bebygd.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

1112/25/154:
30.08.2023 - Dokumentnr: 929038 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere
Elektronisk innsendt


14.12.2010 - Dokumentnr: 985255 - Festenummer gitt bruksnummer
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:1112 Gnr:25 Bnr:1


14.12.2010 - Dokumentnr: 985255 - Overføring fra tidligere festenummer
Utgått festenr:
Knr:1112 Gnr:25 Bnr:1 Fnr:14


24.11.2011 - Dokumentnr: 977653 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1112 Gnr:25 Bnr:156


Info energiklasse

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Økonomi

Omkostninger kjøper

3 150 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
78 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 150 000,-))

95 220,- (Omkostninger totalt)

3 245 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Standard

Enebolig med gjennomgående normal standard ut ifra byggeår. Gulvene er i hovedsak belagt med parkett, laminat, furu og belegg. Veggene er bekledd med tapet, trepanel og malte plater.

Lys og trivelig stue med flere innredningsmuligheter. Store vindusflater slipper inn godt med dagslys. Varmepumpe og vedovn gir varme på kjølige dager.

Kjøkken fra Ikea med enkeltstående hvitevarer, disse medfølger handelen. Det er plass til spisemøblement på kjøkkenet.

Flislagt bad i 1. etasje med gulvvarme, innredet med toalett, baderomsinnredning og dusjhjørne.
Badet i 2. etasje har belegg på gulvet og baderomsplater på veggene, og er innredet med servantskap, toalett og badekar.

I boligen er det totalt 4 soverom, fordelt med 2 i 1. etasje og 2 i 2. etasje.

2 loftstuer i 2. etasje med flere bruksmuligheter.

Underetasje med vaskerom og godt med lagringsplass.

2 garasjer medfølger.

___

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av #takstmann.oppdrag¤ den #takstdato.oppdrag¤, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:#kommentartakst.oppdrag¤
Normal god standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon - jamførbeskrivelse under konstruksjoner.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK:
Utvendig > Vinduer - Gamle kjellervindu
Vinduene har råteskader. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.

Våtrom > Generell > Annet rom med sluk
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Det elektriske anlegget er fra byggetiden, men er oppgradert i nyere tid med automatsikringer i sikringskap i 1. etasje. skap i 2. etasje har skrusikringer

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav.

TGIU KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT:
Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Annet rom med sluk
Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone.

TG2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:
Utvendig > Vinduer
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Vinduene er montert med utvendig omramming satt mot karmene på en ufagmessig måte. I nedre del av vinduene er vannbrettet montert mot beslagene og overgang tettet med fugemasse.

Utvendig > Dører
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er sprekker i betongdekket til altan, det er også synlig armeringsjern.

Innvendig > Pipe og ildsted
Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Pipa har rennemerker etter sotvann. Vedovn i underetasjen har røykrør i samme høyde som sotluke.

Innvendig > Rom Under Terreng
Kjeller har begrenset ventilering/luftgjennomstrømning. Det er plastisolasjon som ikke er dekket av brannhemmende materiale i henhold til krav.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Noen dører tar i karmene.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet. Våtromsplater er ikke montert fagmessig.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. Membran i kombinasjon med gammelt sluk uten klemring. Membran er smurt ned på sluk.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger av kobber. Mangelfull klamring av vannrør.

Tomteforhold > Drenering
Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. I deler av underetasjen er det kalk- og saltutslag på murene. Ved søk etter fukt er det også indikasjon på at fuktinnholdet i deler av murene er høyere enn i andre deler. Eier opplyser at det ikke var mulig å legge grunnmursplast på korrekt måte langs hele muren grunnet støpt trapp og en stor stein.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser.

TG2 AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK:
Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.

Utvendig > Nedløp og beslag
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Det er lysåpning ved pipegjennomføringen.

Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Enkelte skader på overflater er registrert, ellers normal slitasje.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er målt høydeavvik på ca. 14 mm. stue/gang 1. etasje. Det er målt høydeavvik på ca. 20 mm. i 2. etasje.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad.

Innvendig > Innvendige trapper
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er avvik: Elastisk fuge mellom gulv og vegg er stedvis løs.

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

Tomteforhold > Terrengforhold
Det er påvist dårlig eller flatt fall inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.

Tomteforhold > Septiktank
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: FYLL INN

Randonmåling

Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-23-0115. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

1112/25/154:
30.08.2023 - Dokumentnr: 929038 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere
Elektronisk innsendt


14.12.2010 - Dokumentnr: 985255 - Festenummer gitt bruksnummer
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:1112 Gnr:25 Bnr:1


14.12.2010 - Dokumentnr: 985255 - Overføring fra tidligere festenummer
Utgått festenr:
Knr:1112 Gnr:25 Bnr:1 Fnr:14


24.11.2011 - Dokumentnr: 977653 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1112 Gnr:25 Bnr:156


Info kommunale avgifter

Gjelder vann, avløp, feiing, renovasjon og eiendomsskatt.

Byggemåte

Fra tilstandsrapport: Taktekkingen er av betongtakstein, undertaket er av papp. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Takrenner, nedløpsrør og beslag er av plast/metall. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har liggende bordkledning. Takkonstruksjonen har A-takstoler i tre. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Bygningen har malt hovedytterdør, malt balkongdør i tre og enkel kjellerdør i tre. Altaner er bygd med betongdekke og trekonstruksjon. Det er rekkverk av tre.

Polisenummer

9012499

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Det er lagt inn fiber i boligen, men denne er ikke tilkoblet.

Sammendrag selgers egenerklæring

Selger bemerker følgende:
Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom?
Ja. 2014. Varmekabler fliser. Arbeid utført av faglært som er familie. Det finnes ikke dokumentasjon.

Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt?
Ja. Lekkasje grunnmur.

Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade?
Ja. 2012. Ny kledning. Arbeid utført av faglært - Moi Bygg. Det finnes dokumentasjon.

Har boligen kjeller, underetasje eller andre rom under bakken?
Ja.

Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje?
Ja. Lekkasje grunnmur.

Er det utført arbeid med drenering?
Ja. 2019. Gravet ut rundt muren lagt ny drenering og vortepapp. Arbeid utført av faglært som er familie. Det finnes dokumentasjon på arbeidet.

Har det vært feil på det elektriske anlegget?
Ja. Jordingsfeil.

Er det utført arbeid på det elektriske anlegget?
Ja. 2020. Renovert sikring skap pluss diverse. Arbeid utført av faglært - Moi Elektro. Det finnes dokumentasjon.

Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern eller liknende?
Ja. Septiktank.

Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør?
Ja. 2012. Skiftet vannrør vaskerom. Arbeid utført av faglært - Frøytlog Sandsmark. Det finnes dokumentasjon.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Forsikringsselskap

IF

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.7 450)
Oppgjørs-og visningshonorar (Kr.11 500)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 3 150 000,-) (Kr.50 400)
Tilrettelegging (Kr.14 900)
Totalt kr. (Kr.84 835)
Produktnr: D30DB4C3-61C5-4015-9AF3-35187F8ECDF1