Leidingshaugen

Leidingsveien 19

Prisantydning
3 150 000 kr
Omkostninger
95 050 kr
Totalpris
3 245 050 kr
Formuesverdi
715 160 kr
Formuesverdi sekundær
2 574 577 kr
Byggeår
1956
P-rom
169 ㎡
Bruksareal
202 ㎡
Tomteareal
1 303 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Fint beliggende enebolig med 2 garasjer og ekstra tomt. Bud ønskes!

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Primærrom: 169 kvm, Bruksareal: 202 kvm Sekundærrom: 33 kvm.
Bra. pr. etasje.: Underetasje 62 m² - 1. etg. 68 m² - 2. etg. 72 m².

P-rom inkl.:
2.etg.: Trapperom, gang, bad, 2 loftstuer og 2 soverom.
1. etg.: Hall m/trapp, bad, kjøkken, stue, 2 soverom og gang.
Underetg.: Kjellerstue og trapperom.

S-rom inkl.:
Underetg.: Bod, verksted og annet rom med sluk.

Garasje:
Bra: 27m² - P-rom: 0 m² - S-rom: 27 m²
S-rom inkl.: Garasje.

Garasje ved vei:
Bra: 18 m² - P-rom: 0 m² - S-rom: 18 m²
S-rom inkl.: Garasje.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Oppvarming

Elektrisk. Vedovn og varmepumpe i stuen i 1. etasje. Vedovn i underetasjen er frakoblet og ikke lengre i bruk. Varmekabler i gulv på badet i 1. etasje.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Moi sentrum: Ta inn på Skålandsveien og følg denne til idrettsanlegget (ca 850 m), ta til venstre inn på Lundheimsveien og følg veien oppover i feltet. Etter ca. 400 m hold til venstre inn på Leidingsveien. Boligen ligger på venstre side og er merket med salgsskilt fra Sørmegleren.

Parkering

Parkering i garasje samt på egen grunn.

Beliggenhet

Sentral beliggenhet i veletablert boligområde på Moi med utsikt over Lundevannet. Kort avstand til barnehage, skole, idrettshall og sentrum. Nærområdet byr på et rikt utvalg av turstier og rekreasjonsområder med lysløype.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger ikke godkjente tegninger av boligen, kun av en av garasjene. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei og vann. Privat avløpsanlegg med septiktank, tømming i kommunal regi. Gråvann tilkoblet kommunalt anlegg.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et område regulert til boligbebyggelse iht. reguleringsplan for Eikeland/Leidingshaugen, datert 13.02.1985. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.
Eier opplyser om tomt på eiendommens nedside som ikke er bebygd.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

1112/25/154:
30.08.2023 - Dokumentnr: 929038 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere
Elektronisk innsendt


14.12.2010 - Dokumentnr: 985255 - Festenummer gitt bruksnummer
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:1112 Gnr:25 Bnr:1


14.12.2010 - Dokumentnr: 985255 - Overføring fra tidligere festenummer
Utgått festenr:
Knr:1112 Gnr:25 Bnr:1 Fnr:14


24.11.2011 - Dokumentnr: 977653 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1112 Gnr:25 Bnr:156


Info energiklasse

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Økonomi

Omkostninger kjøper

3 150 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
78 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 150 000,-))

95 050,- (Omkostninger totalt)

3 245 050,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Standard

Enebolig med gjennomgående normal standard ut ifra byggeår. Gulvene er i hovedsak belagt med parkett, laminat, furu og belegg. Veggene er bekledd med tapet, trepanel og malte plater.

Lys og trivelig stue med flere innredningsmuligheter. Store vindusflater slipper inn godt med dagslys. Varmepumpe og vedovn gir varme på kjølige dager.

Kjøkken fra Ikea med enkeltstående hvitevarer, disse medfølger handelen. Det er plass til spisemøblement på kjøkkenet.

Flislagt bad i 1. etasje med gulvvarme, innredet med toalett, baderomsinnredning og dusjhjørne.
Badet i 2. etasje har belegg på gulvet og baderomsplater på veggene, og er innredet med servantskap, toalett og badekar.

I boligen er det totalt 4 soverom, fordelt med 2 i 1. etasje og 2 i 2. etasje.

2 loftstuer i 2. etasje med flere bruksmuligheter.

Underetasje med vaskerom og godt med lagringsplass.

2 garasjer medfølger.

___

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Severinsen Takst AS den 14.09.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Normal god standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon - jamførbeskrivelse under konstruksjoner.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK:
Utvendig > Vinduer - Gamle kjellervindu
Vinduene har råteskader. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.

Våtrom > Generell > Annet rom med sluk
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Det elektriske anlegget er fra byggetiden, men er oppgradert i nyere tid med automatsikringer i sikringskap i 1. etasje. skap i 2. etasje har skrusikringer

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav.

TGIU KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT:
Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Annet rom med sluk
Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone.

TG2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:
Utvendig > Vinduer
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Vinduene er montert med utvendig omramming satt mot karmene på en ufagmessig måte. I nedre del av vinduene er vannbrettet montert mot beslagene og overgang tettet med fugemasse.

Utvendig > Dører
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er sprekker i betongdekket til altan, det er også synlig armeringsjern.

Innvendig > Pipe og ildsted
Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Pipa har rennemerker etter sotvann. Vedovn i underetasjen har røykrør i samme høyde som sotluke.

Innvendig > Rom Under Terreng
Kjeller har begrenset ventilering/luftgjennomstrømning. Det er plastisolasjon som ikke er dekket av brannhemmende materiale i henhold til krav.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Noen dører tar i karmene.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet. Våtromsplater er ikke montert fagmessig.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. Membran i kombinasjon med gammelt sluk uten klemring. Membran er smurt ned på sluk.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger av kobber. Mangelfull klamring av vannrør.

Tomteforhold > Drenering
Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. I deler av underetasjen er det kalk- og saltutslag på murene. Ved søk etter fukt er det også indikasjon på at fuktinnholdet i deler av murene er høyere enn i andre deler. Eier opplyser at det ikke var mulig å legge grunnmursplast på korrekt måte langs hele muren grunnet støpt trapp og en stor stein.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser.

TG2 AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK:
Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.

Utvendig > Nedløp og beslag
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Det er lysåpning ved pipegjennomføringen.

Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Enkelte skader på overflater er registrert, ellers normal slitasje.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er målt høydeavvik på ca. 14 mm. stue/gang 1. etasje. Det er målt høydeavvik på ca. 20 mm. i 2. etasje.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad.

Innvendig > Innvendige trapper
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er avvik: Elastisk fuge mellom gulv og vegg er stedvis løs.

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

Tomteforhold > Terrengforhold
Det er påvist dårlig eller flatt fall inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.

Tomteforhold > Septiktank
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Alle på kjøkkenet.

Randonmåling

Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-23-0115. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

1112/25/154:
30.08.2023 - Dokumentnr: 929038 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere
Elektronisk innsendt


14.12.2010 - Dokumentnr: 985255 - Festenummer gitt bruksnummer
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:1112 Gnr:25 Bnr:1


14.12.2010 - Dokumentnr: 985255 - Overføring fra tidligere festenummer
Utgått festenr:
Knr:1112 Gnr:25 Bnr:1 Fnr:14


24.11.2011 - Dokumentnr: 977653 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1112 Gnr:25 Bnr:156


Info kommunale avgifter

Gjelder vann, avløp, feiing og renovasjon.

Byggemåte

Fra tilstandsrapport: Taktekkingen er av betongtakstein, undertaket er av papp. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Takrenner, nedløpsrør og beslag er av plast/metall. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har liggende bordkledning. Takkonstruksjonen har A-takstoler i tre. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Bygningen har malt hovedytterdør, malt balkongdør i tre og enkel kjellerdør i tre. Altaner er bygd med betongdekke og trekonstruksjon. Det er rekkverk av tre.

Polisenummer

9012499

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Det er lagt inn fiber i boligen, men denne er ikke tilkoblet.

Sammendrag selgers egenerklæring

Selger bemerker følgende:
Spørsmål 2: Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja i 2014. Varmekabler og fliser. Arbeid utført av faglært som er familie. Det finnes dokumentasjon.

Spørsmål 3: Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt? Ja. Lekkasje grunnmur.

Spørsmål 4: Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade?
Ja. 2012. Ny kledning. Arbeid utført av faglært - Moi Bygg. Det finnes dokumentasjon.

Spørsmål 6: Har boligen kjeller, underetasje eller andre rom under bakken? Ja.

Spørsmål 7: Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje? Nei, ikke som jeg kjenner til.

Spørsmål 8: Er det utført arbeid med drenering? Ja. 2019. Gravet ut rundt muren lagt ny drenering og vortepapp. Arbeid utført av faglært som er familie. Det finnes dokumentasjon på arbeidet.

Spørsmål 9: Har det vært feil på det elektriske anlegget? Ja. Jordingsfeil.

Spørsmål 10: Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? Ja. 2020. Renovert sikring skap pluss diverse. Arbeid utført av faglært - Moi Elektro. Det finnes dokumentasjon.

Spørsmål 11: Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern eller liknende? Ja. Septiktank.

Spørsmål 13: Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør?
Ja. 2012. Skiftet vannrør vaskerom. Arbeid utført av faglært - Frøytlog og Sandsmark. Det finnes dokumentasjon.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: D30DB4C3-61C5-4015-9AF3-35187F8ECDF1 Kategori: