Åmli

Kyrkjekleiva 8

Prisantydning
950 000 kr
Totalpris
950 000 kr
Byggeår
1958
Tomteareal
993 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Kombinasjonslokale

Oversikt

Åmli - Bedehus/Forsamlingslokale med flott beliggenhet og utsikt til Nidelva.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

1.etg:
Vindfang, gang, hovedsal, lillesal. (her er det innredet midlertidig 9 rom med tilsammen 40 sengeplasser)
U.etg:
Gang, 2 x wc og dusjer, wc, peisestue, kjøkken, gang og bod.

Oppvarming

Elektrisk. En del vedovner i bygget.

Beliggenhet

Parkering

På tomten.

Beliggenhet

Beliggende sentralt i Åmli sentrum rett ved Kirken. Nydelig og idyllisk beliggenhet med utsikt til Nidelva.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl. § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig).

Vei, vann og avløp

Offentlig.

Reguleringsplan

Eiendommen tilhører reg. plan, revidert, datert 15.04.2009. Regulert til bedehus/menighetshus. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4217/38/40:
22.09.1960 - Dokumentnr: 2643 - Urådighet
INNSKRENKING I EIGARRÅDVELDET I H T JORDLOVEN


08.06.2023 - Dokumentnr: 595580 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


23.06.1959 - Dokumentnr: 1695 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4217 Gnr:38 Bnr:1


01.01.2020 - Dokumentnr: 1390128 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0929 Gnr:38 Bnr:40


Info energiklasse

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Omkostninger kjøper

950 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
23 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000,-))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

24 920,- (Omkostninger totalt)

974 920,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning

Nøkkelinformasjon

Standard

Bygningstype: Bedehus menighetshus.
Næringsgruppe: Annen tjenesteyting.
Dette i flg. matrikkelbrev mottatt av Åmli kommune.

Diverse

Eier har nylig skiftet tak med nytt pipebeslag og huset er nymalt. Eier har i den senere tid innredet eiendommen midlertidig med flere soverom som var tilrettelagt for overnatting av sesongarbeidere. Disse veggene kan med enkelthet tas ned.

Areal
BTA
U.etg: 150 m2
1.etg: 150 m2
Sum: 300 m2

BRA:
U.etg: 142 m2
1.etg: 135 m2
Sum: 277 m2

Vedlegg salgsoppgave

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4217/38/40:
22.09.1960 - Dokumentnr: 2643 - Urådighet
INNSKRENKING I EIGARRÅDVELDET I H T JORDLOVEN


08.06.2023 - Dokumentnr: 595580 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


23.06.1959 - Dokumentnr: 1695 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4217 Gnr:38 Bnr:1


01.01.2020 - Dokumentnr: 1390128 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0929 Gnr:38 Bnr:40


Info kommunale avgifter

Kr. 5 039 pr. år
Ved evt. innføring av eiendomsskatt i 2024, blir
det kr. 3493 per år. i tillegg.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern
Produktnummer: 5DE79D74-549E-42E2-AF3F-BC620FCDA8E7 Kategori: