Kristiansand

Krittveien 59

Felleskostnader
1 190 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2017
Tomteareal
5 972 ㎡
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Kombinasjonslokale

Oversikt

Lauvåsen - Romslig lagerseksjon på enden - ca. 250 m2 - med kjøreport og kontorer. BUD ØNSKES !

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

1. etasje: Garasje/lager med kjøreport. Trapperom/gang, verksted/våtrom og wc.
2. etasje: Gang,, lager, åpent kontorlandskap med kjøkken, bod, møterom, 2 kontorer og bad,

Oppvarming

Elektrisk/ventilasjon/varmepumpe.

Beliggenhet

Parkering

Flere parkeringsplasser utenfor seksjonen.

Beliggenhet

Meget sentral beliggenhet, Krittveien i Lauvåsen med kort avstand til Sørlandssparken.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 06.09.2017. Ferdigattesten gjelder lagerbygg. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på som ikke er byggemeldt eller godkjent. Ferdigattest er under innhenting på innvendig innredning.

Vei, vann og avløp

Off.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til næring tilhører reguleringsplan Lauvåsen næringsarealer, datert 21.02.2011. Formål : kontor/industri. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/63/1295/15:
24.04.2023 - Dokumentnr: 416271 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


08.06.2017 - Dokumentnr: 603109 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 15
Formål: Næring
Sameiebrøk: 121/2674


Info energiklasse

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Ingen dokumentavgift ved kjøp av aksjeselskap.

Nøkkelinformasjon

Vedlegg salgsoppgave

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/63/1295/15:
24.04.2023 - Dokumentnr: 416271 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


08.06.2017 - Dokumentnr: 603109 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 15
Formål: Næring
Sameiebrøk: 121/2674


Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern
Produktnummer: 34E060A4-5049-4E37-8961-077222379301 Kategori: