Kristiansand

Krittveien 40 - Utleie

Byggeår
2019
Tomteareal
581 ㎡
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Kombinasjonslokale

Oversikt

Lauvåsen - Næringsseksjon/lagerlokale med lekre innrede kontorlokaler.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Rom 1. etasje: Lager, WC, teknisk rom, gang og trapperom
Rom 2. etasje: Trapperom, spiserom, kontor x 3, bad og lager

Oppvarming

Elektrisk ( varmepumper)

Beliggenhet

Parkering

Parkering utenfor seksjonen.

Beliggenhet

Beliggende meget sentralt på Lauvåsen industriområde med kort vei til Sørlandsparken. Ca. 10 km. fra Kristiansand sentrum.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Off.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til næringsarealer, tilhører reguleringsplan Lauvåsen , datert 21.02.2011. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/63/1147/30:
28.11.2023 - Dokumentnr: 1330156 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


14.12.2018 - Dokumentnr: 1691217 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 30
Formål: Næring
Tilleggsdel: Grunn
Sameiebrøk: 125/4271


09.04.2021 - Dokumentnr: 408426 - Reseksjonering
Snr: 30
Formål: Næring
Sameiebrøk: 125/4271
Vederlag: NOK 0
Omsetningstype: Uoppgitt
Endring av tilleggsdel


Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Industriområde med både lager og kontor/verksted i området.

Standard

Gjennomgående godt stand med moderne kontorlokaler.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/63/1147/30:
28.11.2023 - Dokumentnr: 1330156 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


14.12.2018 - Dokumentnr: 1691217 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 30
Formål: Næring
Tilleggsdel: Grunn
Sameiebrøk: 125/4271


09.04.2021 - Dokumentnr: 408426 - Reseksjonering
Snr: 30
Formål: Næring
Sameiebrøk: 125/4271
Vederlag: NOK 0
Omsetningstype: Uoppgitt
Endring av tilleggsdel


Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern
Produktnummer: BE3D559C-A75F-4927-9447-02FEB3C44211 Kategori: