Arendal

Kloppenebakken 12

Byggeår
1970
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Kombinasjonslokale

Oversikt

Arendal/Myrene - Produksjonslokale til mat (tidligere bakeri) til leie med utsalgssted/cafe.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

1.etg:
Inngang, bakeri/cafe med stort kjøkken bak til produksjon, kjøkken 2, kjølerom, utgang, bøttekott, bod og wc x 2.
2.etg:
Gang, spiserom med tekjøkken og utgang til veranda, gang, vaskerom, kjøkken, kjøkken 2 (glutenfri), vent. rom, lager,
HCP wc med dusj, garderobe og wc.

B`TA
1.etg: ca. 220 m2
2.etg: ca. 180 m2

Oppvarming

Elektrisk/vent. Anlegg.

Beliggenhet

Parkering

Godt med parkeringsplass utenfor.

Beliggenhet

Meget sentral beliggenhet og godt eksponert næringsseksjon på Myrene mellom
Arendal sentrum og Stoa industripark.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Uregulert område. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Avvikssone støy (H290) Arendal sentrum og sentrene Saltrød, His og Nedenes er angitt som avvikssone for støy. I avvikssonene kan boligbebyggelse, barnehager og pleieinstitusjoner etableres i gul og rød sone dersom følgende tiltak er ivaretatt: Boliger skal ha minimum en fasade som vender mot stille side, jfr. tabell 3 i T-1442/16

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/503/29:
22.08.1899 - Dokumentnr: 900140 - Bestemmelse om veg


08.11.1905 - Dokumentnr: 900122 - Erklæring/avtale
Elektriske kraftlinjer, Rettighetshaver Jernbanestyrelsen


28.11.1908 - Dokumentnr: 900164 - Bestemmelse om vannrett


02.10.1912 - Dokumentnr: 900194 - Bestemmelse om bebyggelse


02.10.1912 - Dokumentnr: 900195 - Bestemmelse om bebyggelse


02.11.1912 - Dokumentnr: 900310 - Bestemmelse iflg. skjøte


05.09.1928 - Dokumentnr: 900134 - Best. om vann/kloakkledn.


05.09.1928 - Dokumentnr: 900137 - Best. om vann/kloakkledn.


09.08.1933 - Dokumentnr: 900166 - Best. om vann/kloakkledn.


05.04.1949 - Dokumentnr: 370 - Best. om vann/kloakkledn.
Gjelder denne registerenheten med flere


29.05.1950 - Dokumentnr: 809 - Erklæring/avtale
Ekspropriasjonsskjønn
Gjelder denne registerenheten med flere


29.11.1952 - Dokumentnr: 3055 - Rettigheter iflg. skjøte


07.12.1955 - Dokumentnr: 3295 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om gjerde


07.12.1955 - Dokumentnr: 3295 - Best. om vann/kloakkledn.


13.06.1959 - Dokumentnr: 1560 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:127
Gjelder denne registerenheten med flere


06.10.1959 - Dokumentnr: 2706 - Bestemmelse om veg


21.11.1964 - Dokumentnr: 4552 - Best. om vann/kloakkledn.


04.10.1967 - Dokumentnr: 3548 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om bebyggelse. Rettighetshaver Vegvesenet


25.09.1968 - Dokumentnr: 4109 - Bestemmelse om veg


08.04.1976 - Dokumentnr: 2617 - Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser


20.10.1983 - Dokumentnr: 8572 - Rettigheter iflg. skjøte
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.


20.10.1983 - Dokumentnr: 8572 - Rettigheter iflg. skjøte
Med flere bestemmelser


18.04.1984 - Dokumentnr: 3492 - Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser


18.12.1987 - Dokumentnr: 11376 - Best. om adkomstrett
Diverse bestemmelser.


24.06.1991 - Dokumentnr: 4205 - Best. om adkomstrett


07.02.1995 - Dokumentnr: 802 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:359 Snr:1
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:359 Snr:2
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:359 Snr:3


15.01.1999 - Dokumentnr: 320 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:287
Overført fra: Knr:0906 Gnr:503 Bnr:503


22.10.2012 - Dokumentnr: 879048 - Bestemmelse om bebyggelse
Gjelder denne registerenheten med flere


Dokumentnr: 905512 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:32


02.05.1868 - Dokumentnr: 900045 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:503 Bnr:62


17.10.1874 - Dokumentnr: 900076 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:30


03.09.1877 - Dokumentnr: 900039 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:38


28.05.1880 - Dokumentnr: 900067 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:31


28.05.1880 - Dokumentnr: 900068 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:35


22.08.1899 - Dokumentnr: 900092 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:34


12.10.1904 - Dokumentnr: 900087 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:33


02.11.1912 - Dokumentnr: 900140 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:27


05.09.1928 - Dokumentnr: 900078 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:121


09.11.1932 - Dokumentnr: 900143 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:503 Bnr:127


09.08.1933 - Dokumentnr: 900073 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:503 Bnr:131


10.02.1937 - Dokumentnr: 500070 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:128


11.09.1948 - Dokumentnr: 500662 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:250


05.04.1949 - Dokumentnr: 500369 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:503 Bnr:256


07.12.1955 - Dokumentnr: 3294 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:288


03.12.1957 - Dokumentnr: 3030 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:503 Bnr:297


13.06.1959 - Dokumentnr: 1559 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:503 Bnr:310


26.03.1963 - Dokumentnr: 927 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:503 Bnr:323


25.09.1968 - Dokumentnr: 4108 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:503 Bnr:353


27.03.1985 - Dokumentnr: 2616 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:503 Bnr:402


27.03.1985 - Dokumentnr: 2617 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:403


02.08.1991 - Dokumentnr: 5173 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:27
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:28
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:75
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:121
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:250
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:288


03.12.1991 - Dokumentnr: 8467 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:488
Areal 632,7 kvm


03.12.1991 - Dokumentnr: 8468 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:489
Areal 1061,7 kvm


21.08.2000 - Dokumentnr: 6522 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:128


18.10.2001 - Dokumentnr: 9037 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:503


12.03.2003 - Dokumentnr: 1683 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:247
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:365
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:369
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:489


26.09.2005 - Dokumentnr: 133193 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:479


03.09.2009 - Dokumentnr: 646626 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:26
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:98


14.05.2012 - Dokumentnr: 375460 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:543


01.01.2020 - Dokumentnr: 466385 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:503 Bnr:29


21.11.1964 - Dokumentnr: 4551 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:310
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:347
Bestemmelse om vannledning
Overført fra: Knr:0906 Gnr:503 Bnr:247
Gjelder denne registerenheten med flere


08.02.1988 - Dokumentnr: 1379 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:426
Adgang ved nødvendig vedlikehold.
Overført fra: Knr:0906 Gnr:503 Bnr:128


07.02.1995 - Dokumentnr: 802 - Best. om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:359 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:359 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:359 Snr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.1999 - Dokumentnr: 320 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:287
Overført fra: Knr:0906 Gnr:503 Bnr:503


Nøkkelinformasjon

Standard

Gjennomgående bra standard.

Diverse

Utstyr til bakeri kan leies fullt utstyrt.

Byggeår: 1970. Ombygd til bakeri i 2011

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/503/29:
22.08.1899 - Dokumentnr: 900140 - Bestemmelse om veg


08.11.1905 - Dokumentnr: 900122 - Erklæring/avtale
Elektriske kraftlinjer, Rettighetshaver Jernbanestyrelsen


28.11.1908 - Dokumentnr: 900164 - Bestemmelse om vannrett


02.10.1912 - Dokumentnr: 900194 - Bestemmelse om bebyggelse


02.10.1912 - Dokumentnr: 900195 - Bestemmelse om bebyggelse


02.11.1912 - Dokumentnr: 900310 - Bestemmelse iflg. skjøte


05.09.1928 - Dokumentnr: 900134 - Best. om vann/kloakkledn.


05.09.1928 - Dokumentnr: 900137 - Best. om vann/kloakkledn.


09.08.1933 - Dokumentnr: 900166 - Best. om vann/kloakkledn.


05.04.1949 - Dokumentnr: 370 - Best. om vann/kloakkledn.
Gjelder denne registerenheten med flere


29.05.1950 - Dokumentnr: 809 - Erklæring/avtale
Ekspropriasjonsskjønn
Gjelder denne registerenheten med flere


29.11.1952 - Dokumentnr: 3055 - Rettigheter iflg. skjøte


07.12.1955 - Dokumentnr: 3295 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om gjerde


07.12.1955 - Dokumentnr: 3295 - Best. om vann/kloakkledn.


13.06.1959 - Dokumentnr: 1560 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:127
Gjelder denne registerenheten med flere


06.10.1959 - Dokumentnr: 2706 - Bestemmelse om veg


21.11.1964 - Dokumentnr: 4552 - Best. om vann/kloakkledn.


04.10.1967 - Dokumentnr: 3548 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om bebyggelse. Rettighetshaver Vegvesenet


25.09.1968 - Dokumentnr: 4109 - Bestemmelse om veg


08.04.1976 - Dokumentnr: 2617 - Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser


20.10.1983 - Dokumentnr: 8572 - Rettigheter iflg. skjøte
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.


20.10.1983 - Dokumentnr: 8572 - Rettigheter iflg. skjøte
Med flere bestemmelser


18.04.1984 - Dokumentnr: 3492 - Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser


18.12.1987 - Dokumentnr: 11376 - Best. om adkomstrett
Diverse bestemmelser.


24.06.1991 - Dokumentnr: 4205 - Best. om adkomstrett


07.02.1995 - Dokumentnr: 802 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:359 Snr:1
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:359 Snr:2
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:359 Snr:3


15.01.1999 - Dokumentnr: 320 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:287
Overført fra: Knr:0906 Gnr:503 Bnr:503


22.10.2012 - Dokumentnr: 879048 - Bestemmelse om bebyggelse
Gjelder denne registerenheten med flere


Dokumentnr: 905512 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:32


02.05.1868 - Dokumentnr: 900045 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:503 Bnr:62


17.10.1874 - Dokumentnr: 900076 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:30


03.09.1877 - Dokumentnr: 900039 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:38


28.05.1880 - Dokumentnr: 900067 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:31


28.05.1880 - Dokumentnr: 900068 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:35


22.08.1899 - Dokumentnr: 900092 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:34


12.10.1904 - Dokumentnr: 900087 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:33


02.11.1912 - Dokumentnr: 900140 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:27


05.09.1928 - Dokumentnr: 900078 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:121


09.11.1932 - Dokumentnr: 900143 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:503 Bnr:127


09.08.1933 - Dokumentnr: 900073 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:503 Bnr:131


10.02.1937 - Dokumentnr: 500070 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:128


11.09.1948 - Dokumentnr: 500662 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:250


05.04.1949 - Dokumentnr: 500369 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:503 Bnr:256


07.12.1955 - Dokumentnr: 3294 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:288


03.12.1957 - Dokumentnr: 3030 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:503 Bnr:297


13.06.1959 - Dokumentnr: 1559 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:503 Bnr:310


26.03.1963 - Dokumentnr: 927 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:503 Bnr:323


25.09.1968 - Dokumentnr: 4108 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:503 Bnr:353


27.03.1985 - Dokumentnr: 2616 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:503 Bnr:402


27.03.1985 - Dokumentnr: 2617 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:403


02.08.1991 - Dokumentnr: 5173 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:27
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:28
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:75
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:121
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:250
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:288


03.12.1991 - Dokumentnr: 8467 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:488
Areal 632,7 kvm


03.12.1991 - Dokumentnr: 8468 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:489
Areal 1061,7 kvm


21.08.2000 - Dokumentnr: 6522 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:128


18.10.2001 - Dokumentnr: 9037 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:503


12.03.2003 - Dokumentnr: 1683 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:247
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:365
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:369
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:489


26.09.2005 - Dokumentnr: 133193 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:479


03.09.2009 - Dokumentnr: 646626 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:26
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:98


14.05.2012 - Dokumentnr: 375460 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:503 Bnr:543


01.01.2020 - Dokumentnr: 466385 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:503 Bnr:29


21.11.1964 - Dokumentnr: 4551 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:310
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:347
Bestemmelse om vannledning
Overført fra: Knr:0906 Gnr:503 Bnr:247
Gjelder denne registerenheten med flere


08.02.1988 - Dokumentnr: 1379 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:426
Adgang ved nødvendig vedlikehold.
Overført fra: Knr:0906 Gnr:503 Bnr:128


07.02.1995 - Dokumentnr: 802 - Best. om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:359 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:359 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:359 Snr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.1999 - Dokumentnr: 320 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:503 Bnr:287
Overført fra: Knr:0906 Gnr:503 Bnr:503


Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern.
Produktnummer: 389A0572-7736-4965-AC9B-3EB02BF43685 Kategori: