Kristiansand

Kjøita 37, 4. etg

Byggeår
2014
Tomteareal
849 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Kontor

Oversikt

Flotte kontorlokaler på Kjøita 37 i toppetasjen på 743 m2 - Fleksible gode løsninger i moderne flott bygg.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

BTA 743 m2 etter tegninger mottatt fra Kristiansand kommune. Andel fellesareal er 226 m2. Samlet leieareal 969 m2.
4.etg:
Etasjen inneholder idag fleksible lokaler med cellekontorer (doble og enkle), avdelinger med åpent landskap, flere møterom i forskjellige størrelser, sosiale rom og spiserom med kjøkken. Lokalene kan enkelt bygges om og tilpasses ønsker fra leietager.

Oppvarming

Ventilasjon med fjernvarme og fjernkjøling. Det er nylig lagt solcellepanel på taket.

Beliggenhet

Parkering

Mulighet for å leie parkeringsplasser i byggets store parkeringsanlegg i u.etg. med heis direkte ned.

Beliggenhet

Et av Kristiansands fineste områder på Nedre Lund. Bygget ligger fint til med sentral beliggenhet blant varierte næringsvirksomheter. Ny bro over Otra er bygd, noe som bringer disse lokalene enda nærmere sentrum. Umiddelbar avkjøring også til E18.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Forretning/kontor og tilhører reguleringsplan nr. 1328 vedr. detaljregulering for Kjøita, gnr. 152, bnr 587 datert 29.10.12 samt planbeskrivelsen datert 17.02.2012 - revidert 03.10.2012.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/152/2214:
23.12.2016 - Dokumentnr: 1195117 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:152 Bnr:587


01.01.2020 - Dokumentnr: 204682 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:152 Bnr:2214


23.12.2016 - Dokumentnr: 1195227 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:152 Bnr:2213
Bestemmelse om bruksrett til 31 sykkeloppstillingsplasser og 31 biloppstillingsplasser
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen


Info energiklasse

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Nøkkelinformasjon

Standard

Høy standard med slitesterke og tiltalende materialer. Lyse og trivelige omgivelser utformet av arkitekt.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/152/2214:
23.12.2016 - Dokumentnr: 1195117 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:152 Bnr:587


01.01.2020 - Dokumentnr: 204682 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:152 Bnr:2214


23.12.2016 - Dokumentnr: 1195227 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:152 Bnr:2213
Bestemmelse om bruksrett til 31 sykkeloppstillingsplasser og 31 biloppstillingsplasser
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen


Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vilkår og betingelser

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Visning

Produktnummer: BCEA6F1D-88FC-46AC-961C-03A3B816489C Kategori: