Tvedestrand

Hovedgata 26

Prisantydning
7 500 000 kr
Totalpris
7 500 000 kr
Byggeår
1994
Tomteareal
717 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Kontor

Oversikt

Tvedestrand - Salg av bankbygget Sp. Sør i sentrum

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

1. etasje:
Resepsjon, div. kontor, lagerrom, gang, heissjakt, hvelv og bøttekott.

2. etasje:
2 ganger, div. kontorer, møterom, Te- kjøkken, WC, lagerrom, heissjakt, bøttekott, garderober og tekn. rom.

3. etasje:
Gang, garderober, Te- kjøkken, lagerrom, WC og 3 kontorer.

Kjeller: Bodrom.

Kommentarer til arealopplysninger:
Utvendig bod er tatt med i arealmålingen.
Areal er ut i fra tegninger kan fremkomme litt avvik.

Areal
BTA
Kjeller: 15 m2
1. etasje: 258 m2
2. etasje: 266 m2
3. etasje: 143 m2
Sum: 682 m2

Oppvarming

Elektrisk/ventilasjonsanlegg.

Beliggenhet

Parkering

7 parkeringsplasser. Sparebanken Sør leier idag 2 garasjer i naboeiendom Hovedgata 28 som har veirett over eiendommen Hovedgata 26.

Beliggenhet

Meget sentral beliggenhet i sentrum rett ved Fjæretjønn med populær badeplass. God eksponert bygg i fra Riksvei 411 som ligger rett ved og går gjennom byen til bla. Lyngør og Sandøya.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl. § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og til bygging meldepliktig).

Vei, vann og avløp

Offentlig

Reguleringsplan

Eiendommen tilhører reguleringsplan riksvei 410 datert 04.06.2022 og Tvedestrand sentrum formål spesialområde for bevaring. Bestående bebyggelse skal i hovedsak bevares. SEFRAK kulturminne - Fredete bygninger. Planer under arbeid - Miljøgate Tvedestrand sentrum - Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4213/74/160:
16.01.1850 - Dokumentnr: 900025 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
ÅRLIG AVGIFT NOK 8


16.01.1850 - Dokumentnr: 900025 - Festekontrakt - vilkår
ÅRLIG AVGIFT NOK 8


27.10.1928 - Dokumentnr: 900175 - Bestemmelse om veg


23.04.1960 - Dokumentnr: 518 - Bestemmelse om bebyggelse
m.m.
Gjelder denne registerenheten med flere


19.05.1960 - Dokumentnr: 986 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om bensinstasjon
Gjelder denne registerenheten med flere


Dokumentnr: 900646 - Opprettelse av matrikkelenheten
FRADELT UKJENT HOVEDBRUK


04.05.1960 - Dokumentnr: 747 - Målebrev


28.10.1966 - Dokumentnr: 1682 - Målebrev


09.01.1992 - Dokumentnr: 67 - Målebrev
Areal 720,7 m2. Inneh. grensejustering.


01.01.2020 - Dokumentnr: 1598981 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0914 Gnr:74 Bnr:160


30.09.1993 - Dokumentnr: 3146 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4213 Gnr:74 Bnr:189
OVERENSKOMST ANG. UTBYGGINGSARBEIDE OG VEDLIKEHOLD, HERUNDER
ADKOMST I FORB. MED BYGGEARBEIDE.


30.06.1994 - Dokumentnr: 2725 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4213 Gnr:74 Bnr:157
Rettighetshaver: Sparebanken Sør og senere eiere


08.08.1994 - Dokumentnr: 3205 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4213 Gnr:74 Bnr:156
og senere eiere


28.09.1994 - Dokumentnr: 3854 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4213 Gnr:74 Bnr:148 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:4213 Gnr:74 Bnr:148 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:4213 Gnr:74 Bnr:148 Snr:3
Rettighet hefter i: Knr:4213 Gnr:74 Bnr:148 Snr:4
Bestemmelse om tilfluktsrom
Gjelder denne registerenheten med flere


Info energiklasse

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Omkostninger kjøper

7 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
187 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 500 000,-))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

188 670,- (Omkostninger totalt)

7 688 670,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning

Nøkkelinformasjon

Standard

Se tilstandsrapport vedlagt utført av Erik Sørensen.

Diverse

Sprinkleranlegg.
Personheis fra 1 til 2.etg.
Trafo i bygget (Å energi).
Det er tinglyst avtale om at kommunen skal

Vedlegg salgsoppgave

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4213/74/160:
16.01.1850 - Dokumentnr: 900025 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
ÅRLIG AVGIFT NOK 8


16.01.1850 - Dokumentnr: 900025 - Festekontrakt - vilkår
ÅRLIG AVGIFT NOK 8


27.10.1928 - Dokumentnr: 900175 - Bestemmelse om veg


23.04.1960 - Dokumentnr: 518 - Bestemmelse om bebyggelse
m.m.
Gjelder denne registerenheten med flere


19.05.1960 - Dokumentnr: 986 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om bensinstasjon
Gjelder denne registerenheten med flere


Dokumentnr: 900646 - Opprettelse av matrikkelenheten
FRADELT UKJENT HOVEDBRUK


04.05.1960 - Dokumentnr: 747 - Målebrev


28.10.1966 - Dokumentnr: 1682 - Målebrev


09.01.1992 - Dokumentnr: 67 - Målebrev
Areal 720,7 m2. Inneh. grensejustering.


01.01.2020 - Dokumentnr: 1598981 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0914 Gnr:74 Bnr:160


30.09.1993 - Dokumentnr: 3146 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4213 Gnr:74 Bnr:189
OVERENSKOMST ANG. UTBYGGINGSARBEIDE OG VEDLIKEHOLD, HERUNDER
ADKOMST I FORB. MED BYGGEARBEIDE.


30.06.1994 - Dokumentnr: 2725 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4213 Gnr:74 Bnr:157
Rettighetshaver: Sparebanken Sør og senere eiere


08.08.1994 - Dokumentnr: 3205 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4213 Gnr:74 Bnr:156
og senere eiere


28.09.1994 - Dokumentnr: 3854 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4213 Gnr:74 Bnr:148 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:4213 Gnr:74 Bnr:148 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:4213 Gnr:74 Bnr:148 Snr:3
Rettighet hefter i: Knr:4213 Gnr:74 Bnr:148 Snr:4
Bestemmelse om tilfluktsrom
Gjelder denne registerenheten med flere


Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern
Produktnummer: 16CAC908-764E-44C7-9A7F-164C5394939C Kategori: