Gjerstad

Gjerstadveien 1291

Prisantydning
6 000 000 kr
Totalpris
6 000 000 kr
Byggeår
1936
Tomteareal
3 685 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Hotell

Oversikt

Gjerstad - Egdehall med separat internat med opptil 30 soverom skal selges.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Egdehall (oppført i 1936):
1.etg: 10 soverom, felles oppholdsrom, 3 baderom, 2 separate wc, entre og ganger.
2.etg: 8 soverom, gang, bod og vaktrom.
U.etg: Gang, forsamlingsrom, lager, kjølerom og kjøkken.
Loft med ventilasjonsanlegg.

Internatet (oppført i 1990):
1.etg: Gang og 6 soverom.
2.etg: Gang, 2 soverom, kjøkken/spiserom.
U.etg: Gang, 4 soverom, bod og 2 bad.

Oppvarming

Elektrisk/ved/varmepumper

Beliggenhet

Parkering

Godt med parkeringsplasser på tomt.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende i Øvre Gjerstad med idyllisk og fin beliggenhet med grense og nydelig utsikt til Gjerstadvatnet. Gangavstand til skole, buss, togholdeplass, forretninger og flere servicetilbud. Det er ca. 7 km. til E18 og ca. 8 kilometer til Brokelandsheia med en rekke butikker og servicetilbud.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 24.02.2010 . Ferdigattesten gjelder ombygging av Egdehall til asylmottak. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Off.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Offentlig eller privat tjenesteyting etter kart mottatt fra Gjerstad kommune. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4211/11/11:
12.01.2024 - Dokumentnr: 974901 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


22.07.1935 - Dokumentnr: 900092 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4211 Gnr:11 Bnr:2


28.11.1939 - Dokumentnr: 1419 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4211 Gnr:11 Bnr:13
EIENDOMMEN ER GATEGRUNN


01.01.2020 - Dokumentnr: 934435 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0911 Gnr:11 Bnr:11


19.03.1987 - Dokumentnr: 1013 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4211 Gnr:11 Bnr:23


01.01.2020 - Dokumentnr: 78451 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0911 Gnr:11 Bnr:35


10.12.1999 - Dokumentnr: 3705 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighet hefter i: Knr:4211 Gnr:11 Bnr:23


4211/11/35:
12.01.2024 - Dokumentnr: 974901 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


22.07.1935 - Dokumentnr: 900092 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4211 Gnr:11 Bnr:2


28.11.1939 - Dokumentnr: 1419 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4211 Gnr:11 Bnr:13
EIENDOMMEN ER GATEGRUNN


01.01.2020 - Dokumentnr: 934435 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0911 Gnr:11 Bnr:11


19.03.1987 - Dokumentnr: 1013 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4211 Gnr:11 Bnr:23


01.01.2020 - Dokumentnr: 78451 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0911 Gnr:11 Bnr:35


10.12.1999 - Dokumentnr: 3705 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighet hefter i: Knr:4211 Gnr:11 Bnr:23


Nøkkelinformasjon

Diverse

Brannprosjektering fra 2009 da eiendommen ble oppgradert til
Asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere.
Inventar kan medfølge etter avtale/pristillegg.
Nøkkel system på bygget må oppgraderes.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4211/11/11:
12.01.2024 - Dokumentnr: 974901 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


22.07.1935 - Dokumentnr: 900092 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4211 Gnr:11 Bnr:2


28.11.1939 - Dokumentnr: 1419 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4211 Gnr:11 Bnr:13
EIENDOMMEN ER GATEGRUNN


01.01.2020 - Dokumentnr: 934435 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0911 Gnr:11 Bnr:11


19.03.1987 - Dokumentnr: 1013 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4211 Gnr:11 Bnr:23


01.01.2020 - Dokumentnr: 78451 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0911 Gnr:11 Bnr:35


10.12.1999 - Dokumentnr: 3705 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighet hefter i: Knr:4211 Gnr:11 Bnr:23


4211/11/35:
12.01.2024 - Dokumentnr: 974901 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


22.07.1935 - Dokumentnr: 900092 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4211 Gnr:11 Bnr:2


28.11.1939 - Dokumentnr: 1419 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4211 Gnr:11 Bnr:13
EIENDOMMEN ER GATEGRUNN


01.01.2020 - Dokumentnr: 934435 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0911 Gnr:11 Bnr:11


19.03.1987 - Dokumentnr: 1013 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4211 Gnr:11 Bnr:23


01.01.2020 - Dokumentnr: 78451 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0911 Gnr:11 Bnr:35


10.12.1999 - Dokumentnr: 3705 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighet hefter i: Knr:4211 Gnr:11 Bnr:23


Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern
Produktnummer: 51843D14-53F2-40E1-958A-52BAB415439E Kategori: