Birkenes

Digerhaug 12

Prisantydning
3 890 000 kr
Omkostninger
113 720 kr
Totalpris
4 003 720 kr
Formuesverdi
476 050 kr
Formuesverdi sekundær
1 713 781 kr
Byggeår
1965
P-rom
128 ㎡
Bruksareal
151 ㎡
Tomteareal
718 ㎡
Etasje
3
Antall soverom
2
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Arkitekttegnet enebolig med attraktiv beliggenhet - Livsløpsstandard - To garasjer - Sentrumsnær - Ta kontakt for visn.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

En innholdsrik enebolig som går over tre plan. Boligen inneholder blant annet:
1.etg: Entré, hall, bad, to soverom, kjøkken og stue.
2.etg: Loftstue.
U.etg: Boder og vaskerom.

Oppvarming

Elektrisitet, varmepumpe vedovn.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

To garasjer og carport.

Beliggenhet

Meget sentral og fin beliggenhet i et boligområde i sentrum av Birkeland.
Det er kort vei til alle Birkelands fasiliteter som skoler, butikker, idrettsplass og badeplasser i Berse og Tovdalselva.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.


Det foreligger ferdigattest datert 26.04.2023. Ferdigattesten gjelder oppføring av tilbygg til bolig og garasje. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til "Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse", tilhører reguleringsplan "Birkeland sentrum", datert 03.11.2016. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4216/88/316:
05.07.1965 - Dokumentnr: 1521 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4216 Gnr:88 Bnr:80

20.03.2006 - Dokumentnr: 168658 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere

01.01.2020 - Dokumentnr: 645530 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0928 Gnr:88 Bnr:316

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 97.250,-
Tinglysning av skjøte: kr 585,-
Tinglysning av pantedokument kr 585,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 12 500,-
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,-
 
Sum omkostninger: kr 113.720,-
 
Regnestykker forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 4.119,- pr. år på denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Nøkkelinformasjon

Standard

Takstmanns beskrivelse:
Enebolig ved Birkeland sentrum. Det er 2 garasje og carport på tomten. Biloppstillingsplass er asfaltert på tomten. Hage med plen og busker. Boligen fra ca 1965 er renovert og tilbygget i 2016. Dvs. at
nesten alt er fra 2016. Boligen fremstå i god stand. Bare mindre ting som er nevnt i rapporten.
Spørsmål ang. befaringen kan rettes direkte til utførende Takstmann hverdager fra kl.09.00 til 16.00 på mobil 913 23180. Evt. send mail med dine spørsmål til takstmann@henriklovdal.no
Hele rapporten må leses. Videre poster i rapporten er mer utfyllende.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3: Utvendig > Nedløp og beslag
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

TG3: Utvendig > Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk. Kostnadsestimat: Under 10 000

TG3: Våtrom > Kjeller > Vaskekjeller > Generell
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

TG2: Utvendig > Dører
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke.

TG2: Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.

TG2: Utvendig > Andre utvendige forhold
Det er avvik: Ikke tilstrekkelig fall på taket.

TG2: Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

TG2: Innvendig > Innvendige trapper - 2
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

TG2: Våtrom > 1.etasje > Bad > Overflater vegger og himling
Det er uegnede materialer i våtsoner. Deler av vegger med fliser. Alle våtsoner er ikke fuktsikret. (Regler).

TG2: Våtrom > 1.etasje > Bad > Overflater Gulv
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

TG2: Våtrom > 1.etasje > Bad > Sluk, membran og tettesjikt
Det kan ikke konstateres synlig bruk av membran/tettesjikt på våtrommet.

TG2: Våtrom > 1.etasje > Bad > Sanitærutstyr og innredning
Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne.

TG2: Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Det opplyses om at alt det elektriske ble montert i 2016. Arvinger vet ikke mer enn det. Det er kun gjort en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til
avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en
bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og
mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.

TG2: Tomteforhold > Terrengforhold
Det er påvist dårlig eller flatt fall inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger.

Takstmanns kommentar areal:
Soverom og benevnelse av rom er tatt med etter bruken. Det går vekk litt arealer i skråtak. Takstbransjens regler for arealmåling. Takhøyden i kjelleren er lav. Det ligger mellom 186 cm og 191 cm. Det er derfor bare litt av kjelleren som er tatt med som måleverdig areal. Hele gulvet i kjelleren er på 63 m2, men det er bare ca 23 av dette som kan tas med på grunn av takhøyde over 190 cm.
Terrasse ut i fra loftsetasjen er på: 11 m2.
Terrasse ut i fra 1.etg.: 60 m2.
Trapp fra terreng til kjeller ute: 8 m2.
Innvendig gulv i loftsetasjen: 42 m2.
Arealet i denne boligen er vanskelig eller umulig å måle opp helt nøyaktig på grunn av utforming/innredning av rom/bygningskonstruksjoner. Arealet er fastsatt omtrentlig og skjønnsmessig.
Kjelleren har takhøyde mellom 186 og 191 cm.

Utvendig:
Taktekking med takstein fra byggetiden. Undertak av diffusjonsåpen papp. Det er ikke montert snøfangere på taket. Taknedløp og renner i metall. De går i lukket rør i bakken. Stigtrinn til pipen er montert.
Liggende kledning. Noen plater er også brukt til å dekke utvendig vegger. Takkonstruksjonen over loftstuen er lukket inne. Men det er luke opp i fra soverom til resten av takkonstruksjonen. Den er laget med taksperrer i tre. Underbord av tre. Godt isolert. Sjekket i fra loftsluken. Det er ikke gulv på loftet. Vinduer fra 2016. 3 stk stuevinduer fra 2006. Terrassedør i stuen fra 2001. Ellers er dører i fra 2016. Inngangsdøren og dør ut til balkong i loftsetasjen henger litt i karmen. De må stilles. Balkong ut i fra loftstuen. Rekkverk i glass og metall. Terrasser rundt boligen i tre. Rekkverk i tre. Ok vedlikeholdt. Det er for store lysåpninger mellom liggende spiler i rekkverk. Kravet er maks 20 mm. Dette er på grunn av sikkerhet for barn. Utvendig trapp i mur ned til kjelleren. Det er krav om rekkverk i trapper ute. Det må monteres.
Trappen er overbygget med halvtak. Carport. Den er laget vedsiden/inntil garasjen. Takpapp på taket. På taket er det ikke laget tilstrekkelig fall. Vann blir liggende på taket. Det vil kunne føre til skader på taket.

Innvendig:
Boligen var delvis møblert på befaringsdagen. Alle flater var ikke tilgjengelig for inspeksjon. Innvendige flater er vanlig vedlikeholdt. Etasjeskillere av tre. Mur mot bakken. Det er registrert noen mindre høydeforskjeller på gulv. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.
I kjelleren har gulver litt mer avvik. De har vært slik siden 1965. Ved byggetiden var det ikke krav til radonsperre. Peisovn. Pipe fra 1965. Feier bør anbefale eventuelle tiltak og sjekke pipe/feie pipe ved neste befaring. Det ble målt 15,8 V% i veggen i kjelleren som er utforet med plater. Det er litt under grensen. Ok. De eldre saltutslagene som er på kjellervegger opplyses om er fra før det ble drenert rundt hele
huset. Trapp i tre fra 1.etg. til loftsetasjen. Trapp fra 1.etg. ned til kjelleren. Håndløper på en side. Innvendige dører har vanlige bruksmerker. Innvendige dører ok.

Våtrom:
Bad: Bad i fra byggetiden. Fliser på vegger inne i dusjen og bak innebygget toalett. Ellers er det malte plater i rommet. Det ble målt med laser i fra gulvet ved døren til topp slukrist. Ikke tilstrekkelig fall mot sluket. Det er ikke laget oppkant ved døren. Ved inspeksjon i sluket er det vanskelig å se hvordan det er gjort med fuktsikring. Innredning og sanitærutstyr. Det er ikke laget spalte for synliggjøring av lekkasje/kondens fra innebygget sisterne. Dette ble krav i TEK 10, men var også med i Tek 97 som at lekkasjer skal kunne synliggjøres. Det trakk i fra ventil til ventilasjon. Det er boret hull i motstående rom til våtrom. Målt med fuktmåler og pigger inne i veggen. Det var mindre enn 6 V%. Tørt.
Vaskekjeller: Rommet har malt murt gulv. Det er ikke fuktsikring/membran i gulvet eller på vegger. Det er montert inn nyere vask med innredning. Det er opplegg for vaskemaskin og avtrekk i
himlingen fra ventilasjonsanlegg. Det er ok fall på gulvet fra døren og bort til sluket. Sluk i plast. Det er boret hull i motstående rom til våtrom. Målt med fuktmåler og pigger inne i veggen. Det var 10,3 V%. Tørt.

Kjøkken: Kjøkkeninnredningen er i ok stand. Testet kjøkkenviften. Den trakk luften ut.

Tekniske installasjoner:
Stoppekran på vaskerommet. Ingen synlige lekkasjer på befaringsdagen. "Rør i rør" med skap for inspeksjon/vedlikehold. Rør ut av veggen for lekkasjevann/kondens. Avløpsrør i plast. Videre rør er skjult i vegg/gulv. Lufteventil av anlegg over taket. Staking av avløpsrør i sluket. Det ser ut til å være lagt opp til å stake avløpsrør igjennom sluket eller i avløp fra toalett. Balansert ventilasjon. Lufteventiler er plassert i
himlinger. Ventiler trekker og blåser ut luft. Vvbereder på ca 200 liter fra 2016. Det opplyses om at alt det elektriske ble montert i 2016. Arvinger vet ikke mer enn det.
Det er kun gjort en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en
kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er
vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet. Det er røykvarsler og nyere brannslukkerapparat i boligen.

Tomteforhold:
Byggegrunnen kunne ikke sjekkes. Det opplyses om at det ble drenert rundt hele boligen. Grunnmursplater og isolasjon utvendig. Grunnmur av betong. Grunnmurer fra 1965 og 2016. Ingen unormale skjevheter eller større sprekker på synlig grunnmur med indikasjon på setninger ble registrert. Forstøtningsmurer. Så ok ut. Ingen vesentlige sprekker. Skrånende terreng på tomten. Boligen er bygget i terrenget. Det er ikke tilstrekkelig fall vekk i fra grunnmuren. Vann og avløpsrør i fra byggetiden.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.

Diverse

Eiendommen selges på grunnlag av salgsfullmakt. Det gjøres særlig oppmerksom på at fullmektig ikke har bebodd boligen. Fullmektig har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.
Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og  at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/65230115. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4216/88/316:
05.07.1965 - Dokumentnr: 1521 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4216 Gnr:88 Bnr:80

20.03.2006 - Dokumentnr: 168658 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere

01.01.2020 - Dokumentnr: 645530 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0928 Gnr:88 Bnr:316

Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer: Vann, avløp, eiendomsskatt og feiing. I tillegg kommer renovasjonsgebyr fra Libir på kr. 4.718,- pr. år.

Sammendrag selgers egenerklæring

Eiendommen er et dødsbo, og egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt.

Vilkår og betingelser

Dødbo

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. benytt "gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av bankid. når første bud er gitt vil du motta en sms-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. budforhøyelser kan også gis ved å trykke "gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. for øvrig vises det til "forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Meglers vederlag er avtalt til 1,30 % inkl. mva.
Videre er det avtalt tilrettelegging kr 19.500,-, oppgjørshonorar kr 11.900,-. I tillegg belastes selger for direkte utlegg. 
 
Ved salgssum lik prisantydning vil dette til sammen utgjøre ca. kr 81 970,00,- inkl. mva.

Visning

Produktnr: 371EC815-ACF2-44BD-BA9B-E23C5AEEC3AA Kategori: