Risør

Caspersens vei 81

Byggeår
1977
Tomteareal
42 006 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Kombinasjonslokale

Oversikt

Om eiendommen

Risør - Stor næringseiendom på 6000 kvm. og ca. 42 mål tomt. Stort utleiepotensiale.

Om eiendommen

Innhold

1. etg:

Ferdigstilte lokaler, oppgradert og i bruk:
- Separat kontorfløy med p.t. inntil 15 cellekontorer, resepsjon, møterom og spiserom med kjøkken. Fløyen har separat inngang og teknisk anlegg.
- Egen fløy med 25 boder fra til..
- Stort konferanserom med plass til 80 gjester utstyrt med AV-anlegg og teleslynge. Tilknyttet stort kjøkken med tilhørende fasiliteter.
- Romslige garderobeanlegg (menn/kvinner)
- 2 treningsrom på hhv. 86 og 112 kvm.
- 5 separate terapirom/kontorer.
- Fellesfasiliteter med toaletter, personalgarderobe mm
Uinnredede lokaler klargjort med ny infrastruktur:
- Ca. 3000 kvm haller med inntil 6 m takhøyde. Lokalene er åpne og lyse med vindusfasade mot vest og gårdsrom utformet som lysgård.
Hallene har adkomst direkte utenfra med egne kjøreporter
U. etg:
- Leieareal til Ambulansetjenesten I Risør (1. og u- etg.): Gang, soverom med bad, 2 kontorer og oppholdsrom, garasje.
- Treningsrom, lager,
- Tekniske rom.

Oppvarming

Elektrisk/Brønnvarme.
I flg. eier blir driftskostnadene lavere i 23 enn 22. Det var ekstraordinære utgifter i 22 med ombygging etc for å kunne få ned strømforbruk, renholds kostnader osv.

Beliggenhet

Parkering

Godt med parkeringsplasser på eiendommen.

Beliggenhet

Sentralt beliggende ca. 5 min kjøring til Risør sentrum. Idyllisk beliggende med fin utsikt til Sørfjorden. Ca. 10 km til E-39.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 22.09.2011. Tiltakets art: Endring av bygg - bruksendring - del 1 - etablering av gårdsrom.
Det foreligger ferdigattest datert 12.06.14: Tiltakets art: Del 2 som omfatter innredning av 1. og u. etg.
At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på eiendommer som ikke er bygge meldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vann og kloakk. Eiendommen har vannmåler.

Reguleringsplan

Eiendommen tilhører reguleringsplan for Caspersens vei 81 A, Risør kommune, gnr. /bnr. 14/349, 14/213 og 14/654 datert 29.06.2014 og kommuneplanen 2019-2030. Naboeiendommen er utviklet som et boligområde. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4201/14/212:
23.08.2007 - Dokumentnr: 669104 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om jordkabel.
Gjelder denne registerenheten med flere


23.08.2007 - Dokumentnr: 669104 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Gjelder denne registerenheten med flere


28.05.2008 - Dokumentnr: 428466 - Bestemmelse om vannledn.
Bestemmelse om tilkobling
Gjelder denne registerenheten med flere


20.11.2009 - Dokumentnr: 889756 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om ryddebelte
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere


21.12.2016 - Dokumentnr: 1185878 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4201 Gnr:14 Bnr:654
Gjelder denne registerenheten med flere


30.05.2023 - Dokumentnr: 549470 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


06.02.1976 - Dokumentnr: 365 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4201 Gnr:14 Bnr:7


14.01.2014 - Dokumentnr: 35859 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0901 Gnr:14 Bnr:635


03.05.2016 - Dokumentnr: 393081 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4201 Gnr:14 Bnr:654


01.01.2020 - Dokumentnr: 1406633 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0901 Gnr:14 Bnr:212


Nøkkelinformasjon

Standard

Rehabiliteringstiltak og leietakertilpasninger utført i perioden 2010-2019:

Ombygning og oppgradering av kontorfløy 2012.

Leietakertilpasning for Ambulansetjenesten-2 plan 2014.

Nytt tak tidligere produksjonshall oppgradert til TEK 10-standard 2015.

Etablert lysgård i tidl. produksjonshall 2015.

Kafe (konferanserom), 7 terapirom, 2 treningssaler, garderober og fellesareal 2015

Energibrønn og varmesentral for drift av hele bygget - 2018.

Avdeling for boder er innredet i 2021/22.

Diverse

Boligutviklingsområde på nabotomt. Her er det/blir tinglyst felles adkomst på vei med felles vedlikehold med 14/212, 14/213 og 14/654 over denne eiendommen.
Diverse bestemmelser:
Eier av Gnr: 12, Bnr: 212 i Risør kommune skal vederlagsfritt gi alle rettighter, tinglyste veiretter og tilgang til å legge vann, avløp, overvann, telekommunikasjon og fiber, samt elkraftforsyning over Gnr: 12, Bnr: 212.
Partene har intensjon om at adkomstvei til området skal overdras til Risør kommune, og at all videre vedlikhold og drift skal følges opp av kommunen. Dersom dette ikke lar seg gjøre forplikter eier å tilrettelegge for ett vei, vann og avløpslag som håndterer drift og vedlikehold av dette.
Partene som da har bruk eller del i vei, vann og avløp må da beregne å bære sin forholdsmessige del av utgiftene gjennom vei, vann og avløpslaget.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4201/14/212:
23.08.2007 - Dokumentnr: 669104 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om jordkabel.
Gjelder denne registerenheten med flere


23.08.2007 - Dokumentnr: 669104 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Gjelder denne registerenheten med flere


28.05.2008 - Dokumentnr: 428466 - Bestemmelse om vannledn.
Bestemmelse om tilkobling
Gjelder denne registerenheten med flere


20.11.2009 - Dokumentnr: 889756 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om ryddebelte
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere


21.12.2016 - Dokumentnr: 1185878 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4201 Gnr:14 Bnr:654
Gjelder denne registerenheten med flere


30.05.2023 - Dokumentnr: 549470 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


06.02.1976 - Dokumentnr: 365 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4201 Gnr:14 Bnr:7


14.01.2014 - Dokumentnr: 35859 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0901 Gnr:14 Bnr:635


03.05.2016 - Dokumentnr: 393081 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4201 Gnr:14 Bnr:654


01.01.2020 - Dokumentnr: 1406633 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0901 Gnr:14 Bnr:212


Info kommunale avgifter

Ekstern leverandør vedr. renovasjon: Risør og Tvedestrand-regionens Avfallsselskap AS. Det er ikke eiendomskatt på denne eiendommen i flg. Risør kommune.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget.
Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning.

Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle:
Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8
Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper.

Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.
Avhendingsloven §4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse.

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Pro & Contra
Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr. overtakelsesdato

Budgivning

Informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig.

Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Det tas forbehold om å kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Potensielle kjøpere inviteres herved å gi bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud.

Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. Kontakt megler for mer informasjon.

Det anbefales at bygget gjennomgås med byggeteknisk fagperson før evt. budgivning.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.
Produktnr: 61C83C90-3E53-42EB-A730-6C944DD68272