Valle - Rysstad

Brokke Panorama

Prisantydning
650 000 kr
Omkostninger
22 750 kr
Totalpris
672 750 kr
Kommunale avgifter
1 921 kr /
P-rom
Ikke oppgitt
Bruksareal
Ikke oppgitt
Tomteareal
700 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hyttetomt

Oversikt

Om eiendommen

BROKKE PANORAMA! Solrike utsiktstomter i ferdig opparbeidet hyttefelt. Pris fra kr. 600-650.000,-

Om eiendommen

Byggeår og byggemåte

Klausul om at tomtene må bebygges innen 3 år.

Diverse

Tomtene leveres klar til bygging - eller grovsprengte med tekniske anlegg frem til tomtegrense. Hele tomtefeltet er ferdig opparbeidet, og alle tomtene er klar til bygging.

Følgende utgifter må påregnes:

Tilkobling privat vann og avløp via Brokke Vatn og Avlaup ca kr. 6.012,- pr. år inkl. forbruk. Avgiften begynner å løpe ved overtagelse, ev. når bygging igangsettes.

Hytterenovasjon kr. 2139,- pr. år.

Bidrag til oppkjøring av skiløyper kr. 1200,- pr år - indeksreguleres.

Brøyting av felles veier kommer i tillegg.

Opparbeidelse av tomten ligger på ca. kr. 250 000,-

Kjøper må ta høyde for ev. endringer i prisene.

Pliktig medlemskap i Vel-forening.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Kristiansand kjører man RV9 (Setesdalen). Ca 14 mil fra Kristiansand, etter Rysstad senturm, er det skilt inn til venstre med Brokke. Følge Fv 337 og ta av inn til alpinsenter, ca 4 km. 3 km forbi alpinsenteret så ligger hyttefeltet til høyre på toppen av vegen. Ca 2 timers kjøring fra kristiansand, Grimstad, Arendal og Stavanger (sommer).

Beliggenhet

Hele feltet har svært gode solforhold og utsikt. Langrennsløype Myklevatn - Evardalen - Alpinanlegg starter ved hyttefeltet. Ski inn til Alpinanlegget. Skisesongen starter normalt i november/desember. Om sommeren er det gode muligheter for korte og lange turer i Setesdal vesthei. Muligheter for jakt og fiske. Klatreruter og naturstier er i nærheten. Brokkestøylen kafe er åpen i helg/sesong med matservering . Ligger i hjertet av Setesdal, Kort vei til Rysstad sentrum, ca 1 mil til Valle sentrum, ca 50 min kjøring til Hovden.

Tomt

Areal: Varierer fra 400 til 1100 kvm. Eierform: Eiet tomt
 Tomtene er foreløpig ikke oppmålt med eksakte grenser, men vil bli oppmålt og fradelt innen overtagelse. Str. kan avvike med opp til 10% i forhold til oppgitt areal, og det tas derfor forbehold om ev. justering av str.

Det skal oppføres frittliggende hytter. Bebyggelse og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng. Se regulerinsbestemmelser for mer info.

Parkering

Parkering blir på egen tomt.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Regulert til fritidsformål. Reguleringsplan for Furåsen L2 og F6, datert 29.05.09 - rev. 10.11.09. Reguleringsplan fås hos megler. Tillegg for tomt 33 til 39 er reguleringsplan L2A i Kvisle datert 23. februar 2016. Privat vei inn til området. Brokke vann og avlaup leverer vann og kloakk til tomtegrensen.

Vei / Vann / Avløp

Privat via Brokke Vatn og Avlaup. Privat vei.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på  at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritet pant der hvor det er tinglyste servitutter, eller andre heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.

Det blir samtidig med skjøte tinglyst en bestemmelse om betaling til utvikling av løypenett på minst kr. 1200,- pr. år (indeksregulert). Det vil bli tinglyst veirett og vedlikeholdsplikt på gnr. 68, bnr. 397 er det tinglyst en erklæring/avtale samt utbyggingsavtale. Samme utbyggingsavtale er tinglyst på gnr. 61, bnr. 32. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer / avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Odel

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

650 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
16 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 650 000,-))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
23 769,- (Oppmåling)
Opparbeidelse av tomten kr. 250.000,- + dok. avgift kr. 6.250,-

47 439,- (Omkostninger totalt)

947 439,- (Totalpris inkl. omkostninger og opparbeidelse)

Offentlige avgifter

Kr. 2 139,- hytterenovasjon

Formuesverdi

Ikke fastsatt.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Brokke Panorama, Gnr.61 Bnr.32 i Valle kommune. Tomtene blir fradelt og får eget bruksnr etter salg.

Boligtype

Hyttetomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Sørmegleren anbefaler boligkjøperforsikring fra Help Forsikring AS. Dette er en rettshjelpsforsikring, som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen inkluderer skadetakst, og har ingen egenandel. Mer informasjon kan fås av megler.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 09 91 40

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll,og må derfor b.l.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-15-0286

Salgsoppgave og vedlegg

Denne prospektteksten, med reguleringskart og bestemmelser, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Mariann M. Thomassen tlf. 99099140

Vederlag

Meglerprovisjon kr. 30.000,- + mva. samt dekning av direkte utlegg.

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3015559