Birkeland

Birkeland 11

Prisantydning
1 290 000 kr
Omkostninger
51 220 kr
Totalpris
1 341 220 kr
Formuesverdi sekundær
30 000 kr
Byggeår
2014
P-rom
15 ㎡
Bruksareal
17 ㎡
Tomteareal
1 871 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Om eiendommen

Påbegynt prosjekt i naturskjønne omgivelser.

Om eiendommen

Innhold

Primærrom: 15 kvm, Bruksareal: 17 kvm Sekundærrom: 1,7 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 17,3 m².
P-rom inkl: Stue/soverom.
S-rom inkl.: Bod

Bygning 1:
Bra: 15 m² - P-rom: 15 m² - S-rom: 0 m²
P-rom inkl.: Stue/kjøkken.

Bygning 2:
Bra: 17,3 m² - P-rom: 15,6 m² - S-rom: 1,7 m²
P-rom inkl.: Soverom.
S-rom inkl.:Bod.

Bygning 3:
Bra: 8 m² - P-rom: 0 m² - S-rom: 8 m²
S-rom inkl.: Bod.

Bygning 4:
Bra: 15 m² - P-rom: 15 m² - S-rom: 0 m²
P-rom inkl.: Stue/oppholdsrom.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Oppvarming

Solcelleanlegg.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Flekkefjord følg E39 mot Kristiansand i ca. 6,5 km, ta av til høyre mot Birkeland. Følg veien innover i ca. 1 km. Eiendommen ligger på venstre side og er merket med salgsskilt fra Sørmegleren.

Parkering

På egen tomt.

Beliggenhet

Eiendommen ligger fint til i et naturskjønt og usjenert område med nærhet til badevann og mange turmuligheter. Gode solforhold og et rikt dyreliv.
Det er ca. 9 km til Flekkefjord sentrum som har mye å by på, butikker, bakeri, restauranter, kulturhus etc..
Utsikten Golfkpark ligger ca. 22 km unna.
Ca. 1,5 times kjøring fra Kristiansand og 2 timers kjøring fra Stavanger.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 16.06.23. Ferdigattesten gjelder fritidsbolig, tilbygg/anneks og bod. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Grunnet manglende informasjon vedr. tegninger og planløsning har det vært vanskelig for megler å kontrollere bruken av de ulike byggene og hva byggene er godkjent som. Videre har det vært forskjellige tegninger som viser annerledes utvendig utforming, hva gjelder takvinkel i hovedsak samt noe vindusinndeling. Det oppfordres til nærmere undersøkelse og dialog med kommunen vedr. ferdigstillelse av prosjektet.
Vedlagt er tegning av bygg 1 og 2. Bygg 3 og 4 er ifølge kommunen ikke søknadspliktig, men er meldepliktig. Det er usikkerhet om dette er meldt.
Det er kjøpers ansvar å undersøke/etterkomme kommunens krav for ferdigstillelse.

Vei, vann og avløp

Avkjørsel fra offentlig vei.
Eiendommen er ikke tilkoblet vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et område regulert til fritidsbebyggelse iht. reguleringsplan for Birkeland 11 , gnr. 97 bnr 8 , datert 12.03.19 . På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4207/97/8:
16.04.2023 - Dokumentnr: 384532 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


25.02.2009 - Dokumentnr: 134824 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4207 Gnr:97 Bnr:2


01.01.2020 - Dokumentnr: 780347 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1004 Gnr:97 Bnr:8


Økonomi

Omkostninger kjøper

1 390 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
34 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 390 000,-))

51 220,- (Omkostninger totalt)

1 441 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Pr. 2022 er eiendomsskatt 2,7 promille av skattetakst.

Nøkkelinformasjon

Standard

Eiendommen består av 4 små bygg fra 8-17 m2 samt terrasse i flere nivåer. Prosjektet er ikke ferdigstilt, det er søkt om et 5. bygg som ikke er påbegynt. Det oppfordres til en grundig gjennomgang av prosjektet samt eventuelt dialog med kommunen vedrørende ferdigstillelse.
Visjonen til selger har vært å utvikle et mikrohytte-anlegg.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: FYLL INN

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at byggene ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-23-0047. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4207/97/8:
16.04.2023 - Dokumentnr: 384532 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


25.02.2009 - Dokumentnr: 134824 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4207 Gnr:97 Bnr:2


01.01.2020 - Dokumentnr: 780347 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1004 Gnr:97 Bnr:8


Info kommunale avgifter

Eiendommen er i dag ikke registrert med kommunale avgifter, dog har eiendommen nylig fått ferdigattest og det må påregnes kommunale avgifter.

Polisenummer

21762461

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Selger bemerker følgende:
Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?
Ja. Maur.

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Byggmester :Oskar Tryland. Arbeid utført av: Drømmehytten.

Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?
Nei.

Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Byggmester :Oskar Tryland. Arbeid utført av: Drømmehytten.

Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)?
Det er kjøpt 200kvm tillegsjord fordelt på 3 steder på eiendommen for å få snuplass oppe ved hytta og få noe
bedre plass ved sanitærbygg og en oppstillingsplass for båttralle mot nordøst.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Forsikringsselskap

DNB Fremtind

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.4 450)
Oppgjørs-og visningshonorar (Kr.11 500)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 1 390 000,-) (Kr.49 000)
Tilrettelegging (Kr.14 900)
Totalt kr. (Kr.80 435)
Produktnr: 6F9A2735-767A-4423-9109-917FF31817AE