Birkeland

Birkeland 11

Prisantydning
1 190 000 kr
Omkostninger
46 750 kr
Totalpris
1 236 750 kr
Formuesverdi sekundær
30 000 kr
Byggeår
2014
P-rom
15 ㎡
Bruksareal
17 ㎡
Tomteareal
1 871 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Påbegynt prosjekt i naturskjønne omgivelser. BUD ØNSKES!

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Primærrom: 15 kvm, Bruksareal: 17 kvm Sekundærrom: 1,7 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 17,3 m².
P-rom inkl: Stue/soverom.
S-rom inkl.: Bod

Bygning 1:
Bra: 15 m² - P-rom: 15 m² - S-rom: 0 m²
P-rom inkl.: Stue/kjøkken.

Bygning 2:
Bra: 17,3 m² - P-rom: 15,6 m² - S-rom: 1,7 m²
P-rom inkl.: Soverom.
S-rom inkl.:Bod.

Bygning 3:
Bra: 8 m² - P-rom: 0 m² - S-rom: 8 m²
S-rom inkl.: Bod.

Bygning 4:
Bra: 15 m² - P-rom: 15 m² - S-rom: 0 m²
P-rom inkl.: Stue/oppholdsrom.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Oppvarming

Solcelleanlegg.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Flekkefjord følg E39 mot Kristiansand i ca. 6,5 km, ta av til høyre mot Birkeland. Følg veien innover i ca. 1 km. Eiendommen ligger på venstre side og er merket med salgsskilt fra Sørmegleren.

Parkering

På egen tomt.

Beliggenhet

Eiendommen ligger fint til i et naturskjønt og usjenert område med nærhet til badevann og mange turmuligheter. Gode solforhold og et rikt dyreliv.
Det er ca. 9 km til Flekkefjord sentrum som har mye å by på, butikker, bakeri, restauranter, kulturhus etc..
Utsikten Golfpark ligger ca. 22 km unna.
Ca. 1,5 times kjøring fra Kristiansand og 2 timers kjøring fra Stavanger.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 16.06.23. Ferdigattesten gjelder fritidsbolig, tilbygg/anneks og bod. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Grunnet manglende informasjon vedr. tegninger og planløsning har det vært vanskelig for megler å kontrollere bruken av de ulike byggene og hva byggene er godkjent som. Videre har det vært forskjellige tegninger som viser annerledes utvendig utforming, hva gjelder takvinkel i hovedsak samt noe vindusinndeling. Det oppfordres til nærmere undersøkelse og dialog med kommunen vedr. ferdigstillelse av prosjektet.
Vedlagt er tegning av bygg 1 og 2. Bygg 3 og 4 er ifølge kommunen ikke søknadspliktig, men er meldepliktig. Det er usikkerhet om dette er meldt.
Det er kjøpers ansvar å undersøke/etterkomme kommunens krav for ferdigstillelse.

Vei, vann og avløp

Avkjørsel fra offentlig vei.
Eiendommen er ikke tilkoblet vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et område regulert til fritidsbebyggelse iht. reguleringsplan for Birkeland 11 , gnr. 97 bnr 8 , datert 12.03.19 . På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4207/97/8:
16.04.2023 - Dokumentnr: 384532 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


25.02.2009 - Dokumentnr: 134824 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4207 Gnr:97 Bnr:2


01.01.2020 - Dokumentnr: 780347 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1004 Gnr:97 Bnr:8


Info energiklasse

Eiendommen er ikke energimerket av selger. Kjøper må ta høyde for at eiendommen har energimerke G.
Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Omkostninger kjøper

1 190 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
13 200,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
29 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 390 000,-))

46 750,- (Omkostninger totalt)

1 236 750,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Pr. 2022 er eiendomsskatt 2,7 promille av skattetakst.

Nøkkelinformasjon

Standard

Eiendommen består av 4 små bygg fra 8-17 m2 samt terrasse i flere nivåer. Prosjektet er ikke ferdigstilt. Det oppfordres til en grundig gjennomgang av prosjektet samt eventuelt dialog med kommunen vedrørende ferdigstillelse.
Visjonen til selger har vært å utvikle et mikrohytte-anlegg.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Alle hvitevarer medfølger.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at byggene ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-23-0047. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4207/97/8:
16.04.2023 - Dokumentnr: 384532 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


25.02.2009 - Dokumentnr: 134824 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4207 Gnr:97 Bnr:2


01.01.2020 - Dokumentnr: 780347 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1004 Gnr:97 Bnr:8


Info kommunale avgifter

Eiendommen er i dag ikke registrert med kommunale avgifter, dog har eiendommen nylig fått ferdigattest og det må påregnes kommunale avgifter.

Polisenummer

21762461

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Selger bemerker følgende:
Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?
Ja. Maur.

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Byggmester :Oskar Tryland. Arbeid utført av: Drømmehytten.

Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?
Nei.

Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Byggmester :Oskar Tryland. Arbeid utført av: Drømmehytten.

Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)?
Det er kjøpt 200kvm tillegsjord fordelt på 3 steder på eiendommen for å få snuplass oppe ved hytta og få noe
bedre plass ved sanitærbygg og en oppstillingsplass for båttralle mot nordøst.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: 6F9A2735-767A-4423-9109-917FF31817AE Kategori: